VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG

Thảo luận trong 'Khoa học huyền bí' bắt đầu bởi shopoga, 1/11/23.

 1. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 12

  PHẦN 2

  DI TRUYỀN TÍNH

  Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Là Bản thể Độc Lập. Tự Do. Đại Đồng Bình Đẳng. Thể Tánh nầy trước sau không hề thay đổi. Khi Bản thể Linh giác tối cao vũ trụ. Chân Tánh Sanh ra Thức Tánh vũ trụ. Thời Di Truyền Tánh không thay đổi.

  Có thể nói Linh giác Chân Tánh sanh ra Linh Thức Thức Tánh. Linh giác. Linh Thức Thể Tánh y nhau. Cũng như nước cùng bọt nước thể tánh như nhau. Thể tánh nước sao thể tánh bọt nước cũng như vậy.

  Cũng như huyết thống Cha sao Con vậy. Hay nói một cách dễ hiểu. Đại Linh Hồn vũ trụ. Thể Tánh Độc Lập. Tự Do. Đại Đồng. Bình Đẳng. sinh ra Tiểu Linh Hồn. Thời Tiểu Linh Hồn cũng có những Đức Tánh trên. Mất tự do. Mất Độc Lập. Mất Công bằng Bình Đẳng Là con người liền thấy khổ. Có cơ hội là đấu tranh giành lại cho bằng được. Những quyền mà Tạo Hóa đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm. Hay nói một cách khác những đức tánh Độc Lập Tự Do Công Bằng Bình Đẳng từ Đại Linh Hồn vũ trụ, di truyền sang Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Một khi nhân loại mất Độc Lập mất Tự Do mất Công Bằng Bình Đẳng. Thì nổi lên đấu tranh giành lại. Dù phải hi sinh đến thân mạng tính mạng của mình.

  Vì vậy con đường đi đến sự thống nhất chung, văn minh hiện Đại. Thời không có con đường nào khác hơn. Đó là con đường Độc Lập Tự Do Công Bằng Bình Đẳng. Để thực hiện được con đường Độc Lập Tự Do Công Bằng Bình Đẳng, không còn con đường nào khác hơn. Là con đường Đa Nguyên Nhân Quyền Dân Chủ. Tiến lên cao hơn nữa là con đường Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ, Chủ Nghĩa Đại Đồng. Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng, Đại Đạo vũ trụ. Chủ nghĩa cao nhất không còn chủ nghĩa nào cao hơn nữa.

  Tiến đến xã hội văn minh mà thiếu đi Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng Đại Đạo vũ trụ. Thì xã hội ấy chỉ là cái xác xã hội, thiếu đi cái Hồn xã hội. Xã hội khói mây, hợp để rồi tan, tan rồi hợp, cuộc sống đảo lộn mãi. Mà giai cấp khốn khổ nhất cũng chỉ là giai cấp Nông Dân, Công Nhân. Xã hội thật sự văn minh hiện Đại là xã hội thật sự tự do, Công Bằng, Bình Đẳng.

  Xã hội pháp quyền Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng. Chỉ đến với Nhân Loại tiến bộ trình độ Dân Trí cao hội nhập Văn Hóa Cội 1 Nguồn. Làm chủ bản thân. Làm chủ Công Lý. Làm chủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp tất cả phục vụ cuộc sống, phục vụ Cội Nguồn. Chung trong nền Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng. Đạo Pháp Đại Đạo vũ trụ.

  Như chúng ta đã biết. Bản thể Linh giác Tối Cao Đại Linh Hồn vũ trụ. Thể tính thống nhất, Độc Lập, Tự Do, Đại Đồng Bình Đẳng. Thời Tiểu Linh Hồn cũng có những đức tính y như Đại Linh Hồn. Vì Nước bọt Nước cũng chỉ là một. Vì vậy Văn Hóa Cội Nguồn là kim chỉ nam nói lên cái Quyền thiêng liêng mà ai ai cũng có, không bao giờ mất đi, không bao giờ thay đổi tồn tại song song với Linh Hồn. Đời này sang đời khác, hết kiếp này sang kiếp khác. Chủ Nghĩa Đại Đồng Đa Nguyên Thiên Quyền Nhân Chủ là Chủ Nghĩa bảo vệ cái quyền mà ai ai cũng có từ Đại Linh Hồn vũ trụ duy truyền sang. Những thứ quyền được bảo vệ trong Hiến Pháp Luật Pháp, Đạo Pháp.

  Những quyền cơ bản nếu nói rộng thời 8 muôn 4 nghìn điều. Nói gọn thời 36 quyền chính 72 quyền phụ. Những quyền cơ bản trong đạo luật con người. Quyền con người những quyền bất khả xâm phạm.

  (XEM BỘ LONG HOA LUẬT TẠNG SẼ RÕ).

  * Thiên Mệnh Quyền có 3.

  1: Quyền Đại Đồng Thống Nhất.

  2: Quyền Chủ Quyền Độc Lập. Không xâm phạm lẫn nhau.

  3: Quyền Tự Do Công Bằng Bình Đẳng. Tôn trọng lẫn nhau.

  * Nhân Quyền có 4.

  1: Quyền tự do ngôn Luận.

  2: Quyền Mưu cầu hạnh phúc.

  3: Quyền Con Người.

  4: Quyền Bổn phận làm Người.

  * Xã Hội Quyền có 3.

  1: Quyền Công bố Hiến pháp. Luật pháp. Đạo Pháp

  2: Quyền Công Tố, Phán Xét, Phân Xử.

  3: Quyền thay Trời. Thay mặt Nhân Loại hành sự.

  Những quyền trên là những quyền cơ bản trong 36 quyền chính Thiên Luật vũ trụ. Thuận Thiên Luật thì tồn. Còn Nghịch Thiên Luật thì vong. Mất.

  Thái Tử hiểu rõ Nhân Loại hiện nay. Trình Độ Dân trí còn quá thấp rất dễ hiểu lầm lẫn lộn giữa Tà Quyền và Chánh Quyền giữa Phi Nghĩa và Chính Nghĩa. Quyền Chính Nghĩa là thứ quyền có từ Đức Cha Trời. Trao xuống cho Nhân Loại con người. Ví như Nước có quyền gì thời trao xuống cho bọt nước những quyền ấy.

  Ví dụ nước có tính gì, thì bọt nước có tính ấy. Nước có tính tự do bình đẳng, thời bọt nước cũng có tính tự do bình đẳng. Cha sao con vậy. Nước sao bọt nước vậy. Di truyền không thay đổi. Bảo vệ những thứ quyền mà Đức Cha Trời Di truyền xuống con cái của Trời, con cái của Trời tức là Nhân Loại con người. Những quyền thiêng liêng từ Cha sang con tồn tại song song với sự sống Linh Hồn con người. Không mất đi và cũng không bao giờ thay đổi.

  * * *

  Hết phần 2 chương 12 mời xem tiếp phần 3 chương 12 Long Hoa Mật Tạng.

  * * *


  CHƯƠNG 12

  PHẦN 3

  QUYỀN TRONG LUẬT

  LUẬT TRONG QUYỀN

  Thái Tử hiểu rõ trình độ dân trí hiện nay còn quá thấp. Văn Hóa Cội Nguồn, Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Đạo vũ trụ lại quá cao thâm, khó mà truyền bá cho dân chúng. Nhân Loại hiểu. Dạy một đường hành một nẻo hiểu lệch ý nghĩa của Đạo. Hoặc sanh tâm hủy báng, thì tai họa đại nạn không biết đâu mà lường. Nguy hại khốn khổ biết là bao.

  Đừng nói chi cho nhiều với tám chữ trong Cội Nguồn: Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Với trình độ Dân trí hiện giờ không mấy người hiểu nổi kể cả Vương, Quan, Vua, Chúa, nói gì đến dân chúng. Cội Nguồn Nhân Quyền là gì? Vì sao lại có từ Dân Chủ. Vào thời đó không mấy ai hiểu nổi.

  Thái Tử dạy rằng: Nhân Quyền. Chính là những Quyền Tạo Hóa ban cho mỗi con người, những Quyền bất khả xâm phạm. Những Quyền bất khả xâm phạm trở thành Nhân Luật xã hội.

  Thái Tử nói: Quyền tự do đi đôi với luật tự do. Quyền Con Người Nhân Quyền. Cũng như Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc không phải tới bây giờ mới có. Mà có từ khi Nhân Loại ra đời. Những Quyền mà Cha Trời đã dạy cho con cái. Thiên Ý nằm trong Thiên Luật vũ trụ. Những ai Thấu hiểu Cội Nguồn thì hiểu rõ Thiên Luật vũ trụ.

  Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Thiên Ý Cha Trời. Thiên Ý Cha Trời là những định Luật vũ trụ trước sao sau vậy không gì thay đổi dù trải qua hằng hà sa số kiếp. Thiên Ý Cha Trời chính là phát Nguồn từ Bản Thể Cha Trời Luật Tạng Cội Nguồn vũ trụ. Thái Tử là Đấng Cứu Thế. Đấng Toàn Năng Toàn Giác không vì trình độ mê muội lạc hậu thấp kém của dân chúng mà chịu thua về Trời. Nên Thái Tử lập ra phương nhiều phương tiện. Tùy căn bệnh con người, căn bệnh xã hội, căn bệnh thời cuộc mà cắt thuốc chữa trị.

  Để phù hợp trình độ, căn bệnh, lạc hậu xã hội, cũng như sự ngu si mê muội con người Thái Tử truyền Luật trước không truyền quyền khi con người hiểu luật tới đâu thì quyền được nâng lên tới đó. Ở vào thời kỳ này tình thế chỉ phù hợp Truyền Thiên Ấn. Lập ra Nhà Nước pháp Quyền. Luật là Thầy. Đạo là Cha. Hiến pháp là Nhà chung cho toàn xã hội. Vua cũng Quan. Chỉ là Đấng Tôi Trung Chí Hiếu. Bảo vệ Hiến pháp – Luật pháp – Đạo pháp. Đầu tàu dẫn dắt Thiên hạ Đồng Bào đi theo. Ở vào thời ấy Thiên Ấn chỉ truyền xuống cho hàng Quốc Vương kế vị. Còn hàng Vương, Quan, chỉ nghe những gì truyền lại mà thôi. Không thể nào hiểu rõ sự đúng sai trong lời truyền dạy ấy. Sự truyền khẩu kéo dài hàng trăm năm, cho đến cả nghìn năm dẫn đến tam sao thất bổn. Thiên Ấn Cội Nguồn dần dần biến mất. Thời đại Hùng Vương theo đó cũng chấm dứt luôn. Bách Việt Văn Lang tan rã. Bắc Văn Lang, Trung Văn Lang rơi vào Phương Bắc, chỉ còn lại Nam Văn Lang. (Xem Văn Lang chiến sự 3 chiến sự 4 sẽ nói rõ hơn).

  * * *

  Hết phần 3 chương 12 mời xem tiếp phần 4 chương 12 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những bí mật trải qua hàng nghìn năm lần lần theo kinh hiện ra, những gì mà dân tộc Việt Nam cần biết. Để rồi đi theo bước Cha Ông. Xây dựng lại một nước Việt Nam giàu về vật chất mạnh về tinh thần. Dân Giàu Nước Mạnh. Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh. Rạng rỡ khắp năm châu.

  * * *
 2. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 12

  PHẦN 4

  ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

  Sau khi Thành Đạo hội nhập vào Cội Nguồn. Những đường hướng được vạch ra thông suốt. Thái Tử liền đằng vân trở về khu vườn cấm. Mở màn cho cuộc Mưa Pháp, giáo hóa độ sanh.

  Đây nói về Cúc Phương, từ khi thấy Thái Tử xuất hiện. Đằng vân bay lên không trung biến mất. Cúc Phương vô cùng kinh dị nghĩ Thái Tử trở thành Thần Tiên rồi. Ngày nào Cúc Phương cũng đem đồ ăn thức uống đến cho Thái Tử, trong cảnh mưa to gió lớn. Nhưng ngày nào cũng vậy Thái Tử đều vắng bóng. Sấm chớp ầm ầm liên miên bất tận. Tuy ở rất xa nhưng Cúc Phương tưởng chừng như Trời Đất sắp sụp đổ đến nơi. Cúc Phương nghe nói Nước tràn về ngập xóm ngập Làng. Và hôm nay là ngày thứ 50. Tuy mưa to gió lớn đã dứt. Suốt 49 ngày đêm không thấy ánh sáng Mặt Trời hay trăng sao gì cả. Chỉ nghe thấy sấm chớp ầm ầm mưa to gió lớn làm khiếp đảm dân chúng Đồng Bào khắp các Châu Lục.

  Nhìn ánh Bình Minh rực rỡ. Chim chóc vui đùa bay nhảy líu lo. Cây cối như muốn đâm chồi nảy lộc. Bầu Trời trong xanh. Nhìn núi ôm mây, nhìn cây ôm gió. Non sông đất nước hôm nay sao mà đẹp thế ánh bình minh vàng hồng đem hơi ấm về cho trái đất quê hương. Sưởi ấm hàng vạn con tim qua bao ngày âm u lạnh giá.

  Cúc Phương với bao ý nghĩ miên man. Tay xách giỏ đồ ăn tiến về Bảo tháp nơi ở của Thái Tử. Bỗng Cúc Phương nhìn thấy Thái Tử. Cúc Phương hầu như chết lặng trước sự bất ngờ này. Cúc Phương quá vui mừng quên đi mình là hầu Nữ, chạy tới nắm tay Thái Tử hỏi han như cách đây 8 – 9 năm về trước khi Thái Tử còn nhỏ. Thái Tử luôn luôn coi Cúc Phương như người Thân ruột thịt của mình.

  Cúc Phương nhìn Thái Tử không cầm được giọt nước mắt hỏi:

  Thái Tử vẫn khỏe mạnh chứ.

  Thái Tử chỉ cười gục đầu.

  Đến lúc này Cúc Phương mới thấy mình quá vô lễ vội thả bàn tay nắm lấy tay Thái Tử ra, quỳ xuống sợ hãi thưa:

  Hầu Nữ thật đáng chết, hầu nữ thật đáng chết, xin Thái Tử quở phạt nặng.

  Thái Tử nói:

  Ta mà phạt Cúc Phương ư. Chưa kể lúc ta còn nhỏ, Cúc Phương cực khổ chăm sóc cho ta biết chừng nào. Huống chi sáu năm ròng rã Cúc Phương lại khổ vì ta. Với công lao ấy. Cúc Phương được hưởng phước báo ba họ đều được giàu sang. Còn riêng Cúc Phương sau khi mãn kiếp. Hồn sanh thiên giới hưởng phước. Thân Nữ sẽ chuyển thành Thân Nam làm Vua ở cõi Trời.

  Lời thọ ký của Thái Tử vừa dứt. Cúc Phương trí huệ bỗng tăng lên vùn vụt liền chứng quả Thánh, thông hiểu Đạo Luật, vào ngôi vị Thánh Hiền. Cúc Phương lạy tạ Thái Tử trở lại hoàng cung đem lời Thái Tử căn dặn nói lại cho Quốc Vương và Vương Phi nghe.

  Nói về Quốc Vương Kinh Dương Vương cùng Vương Phi Thần Long Nữ, sáu năm xa cách Thái Tử, thương nhớ con không gì diễn tả cho hết. Nhưng vì Quốc Gia Đại Sự, vì tương lai của Nước Xích Quỉ. Mà Mẹ con, Cha con phải đành xa cách lẩn nhau. Biết rằng từ Hoàng Cung đến khu rừng cấm không xa lắm. Nhưng vì sự tịnh tu của Thái Tử hết sức nghiêm ngặt có sự yêu cầu chặt chẽ, gắt gao, đối với những qui định đã đề ra. Nên tất cả mọi tình cảm đều gạt bỏ ra ngoài. Chỉ cầu mong cho Thái Tử mau tìm ra con đường cứu thế. Văn Hóa Cội Nguồn, Đại Đạo vũ trụ. Không đánh mà giặc cũng phải đầu hàng. Hàng phục Bách Tộc mà không cần động đến gươm đao giáo mác. Đây quả là điều khó tin. Nhưng Kinh Dương Vương nghĩ rằng Thái Tử sẽ làm được.

  Theo Kinh Dương Vương nghĩ. Thái Tử đi tìm Văn Hóa Cội Nguồn vũ trụ cứu thế độ nhân. Đây là việc tìm kiếm đầy mơ hồ rất khó khăn có khi hết đời cũng không tìm ra được. Nhưng vì Thái Tử đã quyết nên không thể ngăn cản. Chỉ cần một chi phối nhỏ lúc vận hành Chân Khí, cũng sẽ đưa Thái Tử đến chỗ mất mạng. Đạo quả không thành còn mất luôn người con duy nhất nối nghiệp Đế Vương Cha Ông. Kinh Dương Vương luôn tin tưởng bản lĩnh tài năng Thái Tử, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao giờ làm kinh động đến Thái Tử và sự chờ đợi đó cũng đã đến.

  Với bộ dạng phấn khởi hấp tấp đáng yêu của hầu Nữ Cúc Phương. Cô ấp a ấp úm nói tiếng được tiếng mất, làm cho Vương Phi phải phì cười: Hôm nay ngươi làm sao thế Cúc Phương. Vương Phi nói cà rỡn hay là ngươi đã gặp Thái Tử rồi. Không ngờ Cúc Phương lại gật đầu. Cái gật đầu của Cúc Phương.

  Vương Phi đang ngồi đứng phất dậy hỏi:

  Ngươi nói thiệt không?

  Đến lúc này Cúc Phương đã lấy lại được sự bình tỉnh:

  Thưa Vương Phi hầu Nữ không những gặp được Thái Tử. Mà còn được nghe Thái Tử dạy bảo nhiều điều.

  Vương Phi hỏi:

  Thái Tử dặn bảo những gì?

  Thưa Vương Phi:

  Thái Tử dặn bảo hầu Nữ rằng. Hãy nói Vua Cha thông báo rộng rãi trong nước ngoài nước biết là ta đã Thành Đạo. Và ta rất muốn gặp các Quan Đại Thần, Vua Cha cùng Mẫu Hậu.

  Nghe được lời nầy Vương Phi Thần Long Nữ, nước mắt cứ tuôn trào lẩm bẩm sự chờ đợi của ta đã đến. Sáu năm rồi, sáu năm xa cách, và lác nữa đây ta sẽ gặp lại con.

  Nói về Quốc Vương Kinh Dương cùng các quan Đại Thần. Đang bàn kế sách đánh đuổi Giặc Hồ đang nổi dạy đánh phá biên cương hết sức hung dữ. Tướng của ta là Hầu Dung đã tử nạn. Em Hầu Dung là Hầu Hòa lên thay. Cấp báo về Cung chi viện quân binh tiêu diệt bọn chúng. Nghe đâu Hồ Nhất Quỉ, Hồ Nhị Quỉ, Hồ Tam Quỉ thần thông pháp thuật kinh người. Nghe đến giặc Hồ thì ai ai cũng đều khiếp sợ. Tình thế non sông Tổ quốc mỗi ngày một thêm bất ổn, nhất là tình hình ở biên giới. Kinh Dương Vương triệu tập cuộc họp bất thường. Cuộc họp vô cùng quan trọng nên đủ mặt bá quan văn võ. Trong lúc Quốc Vương cùng các quan đang bàn cách đối phó với ngoại xâm, nhiều tình huống phức tạp, về lâu về dài, một con Mãnh Hổ dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại bầy Chó Sói được. Nhất là đàn Chó Sói nổi tiếng hung dữ.

  Nước Xích Quỷ là một đất nước béo bở, không những về Ngư Nghiệp mà cả về Nông Nghiệp. Giàu có về tài nguyên khoáng sản Cũng như vàng, bạc, đồng, thau, ngọc ngà châu báu không có một đất nước nào sánh kịp theo kịp. Một đất nước béo bở như thế. Thì ai chẳng muốn là của riêng mình. Vì thế bày cáo sói ở bên kia biên giới lúc nào cũng mài nanh, mài móng vuốt, chờ cơ hội là xông vào xé xác. Có những đàn Cáo Sói vì quá thèm khát miếng mồi béo bở, nên đã đem quân xâm lấn biên cương. Nhưng chúng nào có hiểu một con mãnh hổ khôn, không bao giờ hành sự lỗ mãng, nên Kinh Dương Vương, cùng bá quan văn võ bàn tính thật kĩ trước khi hành sự.

  Bỗng tiếng chân người dồn dập cùng tiếng nói cười vang động dậy lên. Chuyện gì thế, chuyện gì thế. Nhưng nào có ai trả lời được. Thời bỗng nhiên hương thơm ngào ngạt lan tỏa đến cung thành. Không phải hương thơm từ người phụ Nữ. Mà hương thơm của Mùa Xuân muôn hoa đua nở. Mùi hương này Kinh Dương Vương nghe rất quen, à phải rồi mùi hương này từ khu rừng cấm sao chúng nó bay đến đây được. Tiếng à của Kinh Dương Vương và lời xác nhận của Kinh Dương Vương. Làm cho bá quan văn võ càng thêm ngơ ngác. Hương thơm từ khu vườn cấm lan tỏa đến đây vương quan không lấy gì làm tin lắm, nhưng không ai dám cải vì Quốc Vương đã nói thế. Trong khi các Vương Quan còn đang ngơ ngác cho mùi hương lan tỏa bay đến. Cùng lúc ấy với dáng dấp vội vã Vương Phi Nương Nương cùng một số cung phi mỹ nữ xuất hiện, làm cho hội trường sôi động hẳn lên.
 3. shopoga

  shopoga Member

  Theo luật lệ của Nước Xích Quỷ. Trong lúc bàn cơ mật Quốc gia. Không phận sự miễn vào. Nhất là đàn bà con gái không được đến. Hoặc nơi tôn nghiêm thờ tự các đời kế vị Quốc Vương. Trừ Hoàng Hậu, Vương Phi thì không ai được vào. Đó là Luật Lệ có ra từ thời Tiên Đế Long Lang Sùng Lãm. Nói về Vương Phi Mẫu Hậu Nương Nương được tin con Đắc Đạo chuẩn bị hồi cung thời còn chuyện hệ trọng nào hơn nữa. Bằng làm náo động cả hoàng cung, náo động cuộc hội họp bí mật Quốc Gia vô cùng hệ trọng. Khi Long Lang Sùng Lãm lên ngôi Quốc Vương. Hoàng Đế. Có một số cơ mật Quốc gia, bị giặc khai thác mua chuộc thông tin từ phụ nữ. Nên Quốc Vương Sùng Lãm ban hành lệnh cấm. Đàn bà con gái không được tham gia hội họp cơ mật Quốc Gia. Kể cả nơi thờ tự tôn nghiêm thờ tự các đời Tiên Đế Kế vị Quốc Vương. Khi Long Lang Sùng Lãm lên ngôi Quốc Vương Hoàng Đế. Thường có các giống Chim quí như Chim Hồng Lạc bay đến đậu khắp kinh thành. Non Sông Đất Nước yên bình, âu ca thịnh trị, Thái Bình an lạc. Long Lang lên ngôi Quốc Vương lấy niên hiệu là Kinh Dương Vương. Đời thứ nhất. Từ đó về sau cứ mỗi lần giống Chim Hồng Lạc xuất hiện, là dân chúng được mùa trúng lớn và cho người vẽ giống Chim này ở các nơi thờ tự. Đến đời Lộc Lang tức là Kinh Dương Vương đời cuối. Chính là vị Kinh Dương Vương đương thời. Có bổ sung thêm vào điều luật cho phép Vương Phi. Hoàng Hậu. Tham gia vào cơ mật Quốc Sự. Cũng như có quyền hành lễ nơi thờ tự các thời Tiên Đế. Các quan về dự họp thấy Chim Hồng Lạc bay đậu khắp cung thành, lại thấy Mây ngũ sắc xuất hiện càng lúc càng nhiều. Kinh Dương Vương cùng bá quan văn võ lấy làm mừng rỡ. Điềm lành đã xuất hiện nhất định đánh tan quân giặc xâm lấn biên cương. Đang lúc hội họp bàn kế sách đánh giặc bỗng thấy mùi hương muôn hoa đua nở xuất hiện, hương thơm ngào ngạt. Khi hít vào cảm thấy sức khỏe tăng lên, mọi sự mỏi mệt đều biến mất. Thật là kì diệu hàng nghìn năm chưa thấy một lần. Vua Quan ở thời Kinh Dương Vương cũng như các thời Tiên Đế. Bao giờ cũng đặc niềm tin vào Trời Đất. Ở Điện thờ Thần Mặt Trời cũng như thờ Trời, lúc nào cũng Hoa Quả trầm hương nghi ngút.

  Nói về Kinh Dương Vương. Thấy Vương Phi cùng cung phi Hầu Nữ xuất hiện rầm rộ. Thời liên tưởng nghĩ ngay đến Thái Tử. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vương Phi đến bên Kinh Dương Vương nói nhỏ một hồi. Chỉ thấy Kinh Dương Vương sắc mặt tươi hẳn lên vì mừng rỡ. Hỏi lại với vẻ mặt mừng vui sung sướng.

  Kinh Dương Vương nói:

  Có thiệt không?

  Vương Phi quay sang Cúc Phương ngươi nói:

  Ngươi nói lại cho Quốc Vương rõ lời dặn bảo của Thái Tử đi.

  Cúc Phương vâng dạ quì xuống tâu: Muôn tâu Quốc Vương Thái Tử dặn Hầu Nữ rằng thế là Cúc Phương kể rõ đầu đuôi sự việc tai nghe mắt thấy cùng lời dặn bảo của Thái Tử cho các quan văn võ tướng cùng Đức Vua Kinh Dương nghe. Kinh Dương nghe tới đâu thì nước mắt rơi tới đó, các quan văn tướng võ cũng vậy. Tức thời từ cuộc họp chống ngoại xâm, chuyển sang cuộc họp làm theo lời dặn của Thái Tử. Chuyện giặc ngoại xâm gác lại một bên, vì ai cũng hiểu Thái Tử là con Trời đầu thai xuống thế. Thái Tử đã tìm ra phương pháp dẹp loạn ngoại xâm và Thái Tử đã thành công, thời còn chuyện gì vui sướng hơn nữa. Nhất là vị Quốc Sư đa tài lúc nào cũng ca ngợi Thái Tử. Vị Quốc Sư Thục Lục đa tài nổi tiếng khắp thiên hạ. Có một số nước muốn xâm lược nhưng kiêng dè vị Quốc Sư lớn tuổi già nua nầy và ngoại bang chỉ còn chờ thêm vài năm nữa Thục Lục già nua sức yếu là họ tấn công sang bằng nước Xích Quỷ. Thục Lục mừng rỡ khi nghe Thái Tử đã tìm ra con đường chống giặc hàng phục các thế lực Thù địch mà không cần động đến gươm đao giáo mác.

  Quốc Sư Thục Lục chắp tay cung Kính tâu với Quốc Vương rằng:

  Chúc mừng Hồng phúc Quốc Vương bệ hạ. Lớn hơn Đại Ngàn biển cả. Thì ngoại xâm không đánh cũng tự rút lui. Thái Tử là bậc con Trời sanh xuống chốn nhân gian. Không có những gì mà Thái Tử làm không được. Có lẽ Thái Tử sắp chuyển Thiên Hạ bước sang giai đoạn mới. Giai đoạn văn minh hơn nữa.

  Kinh Dương Vương nở nụ cười nói với các quan:

  Lớp sau phải hơn lớp trước đó mới là cái phúc của nước nhà. Có lẽ chúng ta cũng cần đổi mới tiến lên mở đường cho thời đại mới. Như cây xanh Đại Thụ vươn mình lớn mãi đơm hoa kết trái.

  Cuộc họp chống ngoại xâm chuyển thành cuộc họp làm theo lời dặn của Thái Tử. Thế là thông tin nhanh chóng được lan truyền đến khắp hang cùng ngõ hẻm truyền rằng. Thái Tử là Đấng Con Trời Đầu Thai xuống Thế. Thái Tử là Đấng Cứu Thế thay Trời hành Đạo. Thần Thông Quảng Đại vô biên. Nếu không tin thì hãy đến Kinh Thành sẽ rõ. Lời truyền tụng ấy dần dần nhanh chóng lan qua các Nước lân cận. Lan khắp 62 giáo phái. Các giáo phái chân chính thì vui mừng, các giáo phái ác Đạo thì khiếp đảm. Họ thi nhau lặn lội đường xa kéo về Nam Kinh Xích Quỷ càng ngày càng đông.

  * * *

  Hết phần 4 chương 12 mời xem tiếp phần 5 chương 12 Long Hoa Mật Tạng.

  * * *
 4. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 12

  PHẦN 5

  NHƠN ĐẠO THÀNH

  THIÊN ĐẠO CŨNG LÀ ĐÂY

  Các quan có ý muốn theo Quốc Vương, Vương Phi. Đến khu rừng cấm ra mắt Thái Tử. Nhưng vì Kinh Dương Vương chưa có lời cho phép. Các quan văn võ lấy làm buồn lắm. Kinh Dương Vương là người tinh ý thấy bá quan văn võ lòng buồn rười rượi.

  Quốc Vương nói:

  Các quan ai muốn đi thăm Thái Tử thì đi với Trẫm.

  Các quan văn, võ nghe lời cho phép ấy thì còn gì vui sướng hơn. Lòng tò mò muốn biết 6 năm tịnh tu Thái Tử tìm ra được những gì. Vị Quốc Vương tương lai của họ.

  Nói về Thái Tử Hùng Lan sau khi dặn dò Cúc Phương. Thái Tử đi dạo khu vườn cấm chuẩn bị cho cuộc họp khai hội Long Vân chốn nhân gian. Truyền chỉ lời dạy của Đức Cha Trời. Thái Tử dạo xong một vòng rồi trở về Bảo Tháp. Ngồi xếp bằng nhập định dùng thiên nhãn soi xét nơi hoàng cung. Thấy cảnh Cha Mẹ thương con như vậy hết sức cảm động buôn tiếng thở dài. Tình Phụ Tử thiêng liêng, không có lời nào diễn tả cho hết được. Lòng Cha Mẹ thương con như biển cả núi non.

  Ta tuy là Đấng Chí Tôn Thiên Đế anh cả của Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Lại là con cả của Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Hai Đấng tối cao vũ trụ Tổ Tiên hiện ra. Nhưng hiện nay ở chốn nhân gian ta là Thái Tử. Con của Quốc Vương Kinh Dương Vương và Vương Phi Thần Long Nữ. Nên ta phải giữ tròn cái Đạo Cha con. Nhơn Luân Hiếu Nghĩa. Để cho Thiên Hạ lấy đó làm gương noi theo gìn giữ Đạo Hiếu. Cha Mẹ phụ Thân, phụ Mẫu là Ngôi trời thứ 2. Bất hiếu với phụ Thân phụ Mẫu. Đồng với nghĩa là bất hiếu với Trời. Một trọng tội khó mà dung tha. Và ta cũng thế phạm tội Bất hiếu thì cũng bị sa đọa như thường. Đạo hiếu là truyền thống tốt đẹp nhất của nhân loại con người. Dù ở Địa Ngục, Âm Phủ, Trần Gian, Thiên Đàng. Đạo Hiếu vẫn đứng hàng đầu như nhau. Muốn Thành Thiên Đạo. Thì Nhơn Đạo vẫn là cái gốc. Mất cái gốc Nhơn Đạo thời Thiên Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Phật Đạo. Không có cơ sở để thành vì vậy Nhơn Đạo thành rồi thì Thiên Đạo, Tiên Đạo, Thánh Đạo, Phật Đạo cũng chính là đây.

  Tiếng ngựa, xe, rầm rầm rộ rộ mỗi lúc một gần. Thái Tử hiểu rõ Cha Mẹ cùng bá quan văn võ sắp đến. Đoàn xe, ngựa, gồm mấy trăm người dần dần xuất hiện. Để tỏ lòng hiếu thảo Thái Tử đã quì sẵn tận cổng ngõ đón mừng Cha Mẹ. Kinh Dương Vương cùng các Quan từ xa xa thấy vầng hào quang kỳ lạ tỏa sáng từ cổng ngõ nơi bảo tháp. Vừa đến nơi các quan thấy Thái Tử. Đang quì trước ngõ. Đón mừng Cha Mẹ. Nhìn thấy cảnh Thái Tử hiếu thuận như vậy, bá quan văn võ ai nấy cũng cảm động rơi nước mắt. Đức Vua và Vương Phi nhìn cảnh người con yêu quí của mình hiếu thuận như vậy, thời cầm lòng không được nước mắt tuôn trào hối hả bước đến nắm lấy tay Thái Tử nói khổ cho con quá. Đở Thái Tử đứng dậy Kinh Dương Vương cùng Thần Long Nữ mừng khôn xiết nhìn Thái oai vệ như Thiên Tiên giáng Thế. Thấy Cha Mẹ thương yêu mình như vậy Thái Tử cầm lòng chẳng đặng nên bùi ngùi rơi lệ. Có lẽ vì hào quang, vì dáng vẻ uy nghi, vì sự hiếu thuận. Cũng như sự Lễ độ, khiêm cung của Thái Tử. Đã làm cho các quan sửng sốt. Các Quan giờ đây mới biết có phúc vì gặp phải một Đấng anh Linh phi thường, có một không hai trên đời. Ai nấy cũng thi nhau thành kính, sùng kính. Đồng loạt xuống xe, xuống ngựa quì gối khom mình hành lễ. Chúng Thần Tham Kiến Thái Tử. Rồi quì mãi không đứng dậy Kinh Dương Vương thấy thế nói với các Quan. Các khanh miễn lễ đứng dậy đi. Các Quan đồng thanh nói: Chúng Thần đứng dậy không được. Dù biết rằng đã cố hết sức mình. Trong số các quan một nửa là quan võ, dở nổi nghìn cân. Thế mà bất lực trước một sức mạnh siêu nhiên vô hình. Kinh Dương Vương lấy làm lạ, khi thấy các quan có người mặt nhăn mày nhéo, có người sợ hãi kinh hoàng. Đức Vua Kinh Dương Vương như chợt hiểu ra, Thái Tử đã biểu diễn thần công ra mắt các Quan, ra mắt Cha Mẹ, minh chứng cho sự thành công Đắc Đạo của mình. Kinh Dương Vương nói với Thái Tử con để cho các Quan đứng dậy đi. Tức thời Thái Tử chuyển sang Thần Lực nâng đỡ các Quan dậy. Các Quan có muốn quì cũng không thể nào quì được. Có một số Quan không tin điều này xảy ra trước mắt, nên cố gắng ráng sức trì níu quì mãi. Nhưng không thể nào làm được. Bị một lực vô hình nâng đỡ đứng lên. Quốc Sư là một trong số người trì níu ấy để thử tài Thái Tử cố sức không đứng dậy.
 5. shopoga

  shopoga Member

  Thái Tử hỏi:

  Quốc Sư, Quốc Sư thấy thế nào.

  Nghe Thái Tử hỏi Quốc Sư giật mình. Quốc Sư đến trước mặt hành lễ thưa:

  Chúc mừng Thái Tử, Thái Tử quả thật đã tìm ra con đường cứu thế rồi. Mừng thay cho Nước Xích Quỷ ta.

  Các quan cũng đều đồng thanh nói như thế. Các Quan vừa chúc tụng xong, thì lạ thay Hào quang phát ra từ Thái Tử biến đâu mất. Vương Phi Thần Long Nữ từ đầu đến giờ cứ nhìn mãi hào quang ngũ sắc năm màu của Thái Tử đẹp làm sao bỗng dưng hào quang biến mất.

  Vương Phi lấy làm tiếc hỏi Thái tử:

  Hào quang bao bọc xung quanh con trông thật đẹp mắt lắm, sao bỗng dưng biến đi đâu mất.

  Kinh Dương Vương cùng các quan cũng nghĩ như thế.

  Thái Tử nói:

  Thưa Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu hào quang ấy không phải chỉ mình con có đâu, ở cõi thiên đàng chư Thiên đều có hào quang đẹp mắt như vậy. Nhất là những vị đã siêu sanh về Trời xác thể Kim Thân. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Kim thân phóng ra hào quang rực rỡ theo ý muốn của tâm lực chính mình. Chư Thiên vốn cũng là người phàm, hành thiện sanh về Thiên giới sống trong giàu sang, tự do an lạc.

  Thái Tử vừa nói xong. Th toàn thân Thái Tử phát ra muôn Đạo hào quang rực rỡ gấp trăm nghìn lần hào quang lúc nảy trông đẹp mắt vô cùng. Bá quan văn võ cung phi mỹ Nữ, Kinh Dương Vương cùng Vương Phi. Tất cả đều say sưa để nhìn. Bỗng hào quang xuyên suốt không gian vũ trụ rồi từ từ trong suốt. Từ Địa Ngục, Trần Gian, Thiên Đàng, ba cõi thông suốt liên quan với nhau. Những người có mặt trong lúc nầy, nương theo hào quang trong suốt của Thái Tử. Thấy rõ sự sống nơi cõi Âm Phủ, những gì khốn khổ nơi địa ngục cũng đã hiện ra.

  Những kẻ trung với Ma thì thành Ma. Những kẻ trung với Quỉ thì thành Quỉ. Những kẻ trung thành đi theo kẻ ác, kết quả là cả bè phái thi nhau xuống Địa Ngục chịu những cực hình khủng khiếp. Như bị lửa đốt, giao đâm, Kiếm chém, tên bắn. Nấu dầu xẻ thịt, đau đớn, đói khát khủng khiếp.

  Những kẻ thật sự trung với Nước hiếu với Dân, bảo vệ Đạo Pháp Chính Nghĩa, cứu dân thoát cảnh đói nghèo, thoát đời bệnh tật, dạy người làm lành. Trung theo lẽ thiện. Trung theo lời dạy của Đức Cha Trời, lên ngôi vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ vũ trụ giang san mà Tổ Tiên, Cha Trời tạo lập ra. Sống trong Châu Báu ngọc ngà, lầu đài cung Điện nguy nga tráng lệ hơn cõi trần gian muôn vạn lần, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tất cả đều theo ý tưởng biến hiện ra.

  Thiện – Ác đều theo luật nhân quả, gieo giống gì trổ ra giống ấy. Gieo ác xuống Địa Ngục, âm phủ. Gieo Thiện lên thiên đàng Cực Lạc. Cũng một lòng trung mà kẻ lên Tiên, lên Phật, lên Thánh. Kẻ xuống Địa Ngục thành Quỉ, thành Yêu, thành Tinh, thành Ma. Vì lòng trung đặt không đúng chỗ. Anh Hùng Lạc Đạo đem lòng Trung phục vụ cho cái ác. Tôn thờ phi nghĩa ác đạo.

  Kinh Dương Vương. Cùng Bá Quan văn võ buôn tiếng thở dài. Đúng là anh hùng lạc Đạo hết mong về Trời. Ai sanh ra cũng có lòng Trung Hiếu dù ít hay nhiều. Nhưng lòng Trung Hiếu sai đường lạc Đạo, thì uổng lắm thay. Bá quan văn võ. Chứng kiến cảnh kỳ diệu nầy hết sức vui mừng.

  Các Quan chắp tay hướng về Thái Tử nói:

  Nay chúng Thần như con ếch rời khỏi đáy giếng. Thấy được Trời cao Đất rộng là gì. Như người mù vừa được sáng mắt. Chúng Thần Nguyện đem lòng Trung Hiếu đời đời theo phò Văn Hóa Cội Nguồn Đạo Pháp Chính Nghĩa.
 6. shopoga

  shopoga Member

  Thái Tử nghe Bá Quan văn võ đã phát nguyện. Liền thu hào quang trí huệ chiếu xuống đỉnh đầu những người có mặt thọ ký quả vị. Tức thời tùy theo lòng trung hiếu lớn hay nhỏ thành tựu vô lượng trí huệ công đức. Chứng Thánh quả. Tiên quả, Phật quả. Riêng Quốc Vương Kinh Dương Vương cùng Vương Phi Thần Long Nữ. Khai mở chân tánh. Hiển Thánh tại chỗ hào quang trí huệ tỏa ra.

  Các quan thấy vậy đồng quì lạy chúc tụng rằng:

  Chúng Thần nguyện đời đời kiếp kiếp theo phò Thánh Thượng cùng Thánh Mẫu.

  * * *

  Hết phần 5 chương 12 mời xem tiếp phần 1 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Là Bộ kinh tối thượng thừa theo thời xưa thời chỉ truyền xuống người kế vị. Nhưng thời nay đã khác Long Hoa Mật Tạng Kinh không của riêng ai mà là của chung toàn nhân loại. Những ai có duyên thời làm chủ Long Hoa Mật Tạng. Những người trì kinh Mật Tạng, giảng giải kinh Mật Tạng là những Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đầu thai xuống trần cứu khổ nhân loại, lập công trong Văn Hóa Cội nguồn, lên ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ. (Xem Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa sẽ nói rõ hơn). Những ai gặp được những người nầy thành tâm lễ bái cúng dường ca ngợi công đức. Thì muôn vạn kiếp sau giàu sang phú quý thuộc hàng bật nhất. Cũng như gia đạo bình yên, họa lớn biến thành họa nhỏ tai qua nạn khỏi.

  Chí Tôn đã xuống cõi trần

  Lo gì chẳng đặng dự phần công lao

  Lập công ra sức cứu dân

  Hồn Linh chuyển hóa siêu sanh thiên đàng

  Long Hoa Mật Tạng giữ gìn

  Sớm hôm tu học đăng trình cao bay

  Việt Nam con cháu Rồng Tiên

  Theo chân Quốc Tổ làm nên nghiệp trời

  Văn minh tột đỉnh cao vời

  Việt Nam đất Việt sáng ngời muôn năm.

  * * *
 7. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 13

  PHẦN 1

  LONG THẦN HỘ PHÁP

  Từ đầu đến cuối Bá Quan văn võ đã chứng kiến một sự việc hi hữu hiếm thấy trong đời chưa nghe ai kể chưa nghe ai nói hàng nghìn nghìn năm chưa thấy bao giờ. Các Quan văn võ lại chứng kiến Quốc Vương, Vương Phi hiển Thánh, hào quang phát ra từ Đỉnh Đầu. Đồng quì xuống chúc tụng ca ngợi Quốc Vương, Vương Phi:

  Thánh Hoàng vạn tuế. Thánh Mẫu vạn tuế.

  Quốc Vương Kinh Dương Vương phất tay nói:

  Các khanh hãy đứng dậy bình thân miễn lễ.

  Các Quan văn võ vừa đứng dậy. Thì không rõ tự bao giờ. Một tốp người đã đứng đó sát một bên các Quan văn võ. Người nào người nấy, tướng Mạo quái dị khác thường, làm cho các quan văn võ giật cả mình.

  Số người quái dị nầy đồng chắp tay hướng về Quốc Vương và Vương Phi hành lễ. Rồi quay sang Thái Tử quì lạy nói:

  Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp, xin ra mắt Chí Tôn Điện Hạ Thái Tử.

  Thái Tử nói:

  Miễn lễ.

  Quốc Vương Kinh Dương Vương hỏi:

  Các Thần từ đâu tới.

  Các Thiên Thần đáp:

  Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp, ở khắp vũ trụ xuống trần từ lúc Chí Tôn đầu thai xuống thế. Chúng Thần luôn luôn ở bên mình Thánh Hoàng bệ hạ, luôn luôn ở bên mình Thánh Mẫu Nương Nương. Lúc nào cũng phò trì Chí Tôn Điện Hạ Thái Tử. Nhưng chúng Thần ẩn thân không lộ diện, vì sợ lộ huyền cơ. Chúng Thần là Thiên Thần Hộ Pháp. Bảo hộ người Chân Chính, Chân Tu. Vì Chí Tôn cho phép, nên chúng Thần mới hiện thân ra. Chúc phúc Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thánh Mẫu Nương Nương. Công lao hộ pháp của chúng Thần nay đã viên mãn quả Thánh đã thành.

  Nói xong các Thiên Thần Thiên Long hộ pháp liền hiện tướng phước báo. Thân tướng cao lớn uy nghi xinh đẹp lạ thường, hào quang sáng chóa, rực rỡ cả một khung trời. Thiên Thần chắp tay đảnh lễ Đức Chí Tôn rồi biến mất.

  Các quan triều đình chứng kiến cảnh hi hữu nầy liền phát tâm bảo hộ chánh pháp, tức thời ai nấy trí huệ tăng lên gấp chục lần minh mẫn khác thường.

  Đến lúc này Quốc Sư mới lên tiếng:

  Xin mời Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thánh Mẫu Nương Nương, Chí Tôn Thái Tử Điện Hạ hồi cung.

  Thế là đoàn người hồi cung lên đường với bao niềm hân hoan vô bờ bến. Không thể nào diễn tả cho hết được.

  * * *

  Hết phần 1 chương 13 mời xem tiếp phần 2 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Kinh Văn Long Hoa Mật Tạng là Kinh Văn rất linh thiên, chỉ cần hủy báng một câu một chữ thì không tránh khỏi tai họa giáng xuống. Quốc Tổ Hùng Vương là chủ anh linh Hồn Thiên Dân Tộc hơn năm nghìn năm Văn Hiến. Hồn Thiên Dân Tộc đông vô số vô biên không thể tính đếm cho hết được. Từ khi lập nước Văn Lang đến bây giờ trải qua năm nghìn năm. Nhà nước Văn Lang vẫn tồn tại trong thế giới Vô Hình. Những Vương, Quan anh linh chưa về Trời vẫn thống lãnh cai quản Hồn Thiêng dân tộc tới bây giờ. Hữu hình trần gian bao thời đại thay đổi, hết triều đại nầy đến triều đại khác, hết chế độ nầy đến chế độc khác nhưng nhà nước Văn Lang ở cõi Vô Hình không gì thay đổi. Chế độ Cộng Sản, Quốc Gia chỉ ở cõi đời mà thôi. Khi chết đi linh hồn Cộng Sản, Quốc Gia nhập vào Hồn Thiên Dân Tộc, dưới sự cai quản điều hành Nhà Nước Vô Hình Văn Lang. Nhà Nước Vô Hình Văn Lang đang điều khiển Hồn Thiêng Dân Tộc hằng hà sa số bảo hộ Kinh Luân. Những người hủy bán kinh luân sẽ bị Hồn Thiên Dân Tộc sát hại. Dù cho đó là ai Bí Thư, Chủ Tịch, Tổng Thống cũng bị tai họa như thường. Con Cháu Tiên Rồng Việt Nam hãy nhớ kĩ những lời nói trên.

  * * *


  CHƯƠNG 13

  PHẦN 2

  UY DANH XUẤT HIỆN, QUÂN GIẶC TỰ LÙI

  Tin con Trời xuống thế chuyển đại pháp luân được truyền đi khắp Bộ khắp Châu, Quận, Huyện. Tận hang cùng ngõ hẻm, rồi lan truyền qua các nước lân cận. Đối với quân xâm lược đây là tin sét đánh làm cho quân giặc choáng váng, đảo lộn tình thế. Những thông tin đã uy hiếp tinh thần của chúng. Nào là con Trời xuống thế, nào là Quốc Vương, Vương Phi hiển Thánh. Nào là Thái Tử chứng quả Chánh giác, Thần Công cái thế có một không hai trên đời.

  Ba anh em Hồ Nhất Quỉ, Hồ Nhị Quỉ, Hồ Tam Quỉ. Liền cưỡi mây cưỡi gió đến Nam Kinh Xích Quỷ xem thật hư ra sao. Chúng nghe dân chúng khắp kinh thành truyền tụng không ngớt, chúng càng nghe càng sợ hãi. Chúng nhìn về phía hoàng Cung, thấy ba đạo hào quang phóng lên không trung làm chúng càng thêm khiếp vía. Tai nghe mắt thấy chúng càng thêm khiếp sợ. Mộng tưởng xâm lược coi như tắt ngúm bụi tàn.

  Thơ rằng:

  Tiếng sấm uy Linh, rền sông núi

  Ngoại xâm khiếp vía, thất hồn Kinh

  Tam Quỉ lui binh, bò lết trốn

  Chẳng cần Đại Chiến, tổn hao binh

  Một Đạo hào quang, trùm nhân thế

  Thiên La Địa Võng diệt yêu Tinh

  Vũ trụ hư không, muôn ức cõi

  Cội Nguồn vận chuyển chấn rung rinh.

  Còn những Vương Quốc hùng mạnh. Như Đế Minh, Đế Nghi, Đế Lai. Là những Vương Quốc hùng mạnh có dã tâm lớn. Lâu nay cứ dòm ngó nước Xích Quỉ. Vì nước Xích Quỉ nổi tiếng giàu có đất đai phì nhiêu, ruộng nhiều lúa tốt. Ngọc Ngà, Châu Báu, Vàng Bạc đầy kho, miếng thịt nước non béo bở như thế, không mơ không mộng sao được. Nghe con Trời xuống thế không khỏi hoang mang nhưng vẫn chưa tin là vì chưa tận mắt thấy.

  Có một số nước như nước Đột, nước Cù, nước Ngu. Đem quân xâm lấn biên cương ở các thời Tiên Đế Kinh Dương Vương. Nhưng lần nào cũng thất bại. Các thời Kinh Dương Vương, vị vương nào cũng anh minh Thần dũng. Quân sự, chính trị, kinh tế lúc nào cũng ở đỉnh cao, Nhân tài không thiếu. Do đó nước Đột, nước Cù, nước Ngu đem quân xâm lấn biên cương liền bị tiêu diệt mất gốc. Nước Xích Quỷ càng thêm mở rộng. Ngoại ban khiếp vía, nhờ thế nước Xích Quỷ Độc Lập mãi kéo dài hơn hai nghìn năm. Kinh Dương Vương thời cuối là vị Vương hiền, chuyên tâm tu niệm Thần Thông Pháp Thuật Cao Cường. Các thế lực ngoại xâm khó mà nuốt cho trôi. Nay lại nghe cũng như chứng kiến con Trời xuống thế ba anh em Hồ Quỉ không đánh mà lui khiếp sợ đến nổi kéo quân bỏ chạy sợ bị tiêu diệt tận gốc không còn chỗ dung thân.

  Ba anh em con nhà Húc Đế. Chỉ có Đế Lai là mạnh hơn cả còn Đế Nghi, Đế Minh thì yếu hơn. Đế Lai thu hút nhân tài khắp chốn. Lại thêm Đế Nương sanh ra một kỳ Nữ. Tài ba xuất chúng có một không hai trên đời. Nhân hạnh Đức hạnh hơn người nổi tiếng là thông minh bật nhất Thiên Hạ. Còn sắc đẹp thì đến nỗi hoa nhường Nguyệt thẹn. Ai nhìn thấy cũng ngây ngất thần hồn. Lại thêm pháp thuật thần thông quảng Đại. Đi mây về gió vô cùng lợi hại. Người con gái tài sắc vẹn toàn ấy tên là Phụng Cơ. Nghe đâu Phụng Cơ chính là Vương Mẫu đầu thai xuống trần cứu thế. Phụng Cơ Đức – Hạnh – Tài – Sắc không ai bì kịp, nên không biết bao nhiêu bậc anh tài mơ ước làm chủ đóa hoa Thiên Hương nầy anh hùng, hào kiệt, kỳ nhân Dị Sĩ tài ba xuất chúng khắp mọi nơi lần lượt đến ra mắt Đế Lai hầu mong làm được con rể. Vì vậy mà thế lực Đế Lai mỗi ngày mỗi mạnh. Kinh Dương Vương khi chưa hiển Thánh lấy làm lo sợ việc này.

  Nhưng hôm nay thì khác. Kinh Dương Vương cùng Vương phi Hiển Thánh. Có thể biết trước mọi việc xảy ra. Lại thêm bá Quan văn võ ngộ Đạo trí huệ tài năng hơn người. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm khiếp đảm quân thù xâm lược. Huống chi còn có Thái Tử trí huệ Thần Thông quảng đại vô biên. Chí Tôn xuất hiện quân giặc tự lùi. Hàng phục Thiên Hạ nhân loại, không cần động đến gươm đao giáo mác. Đẩy lùi Ma, Quỉ, không cần động đến quân binh. Hàng phục các giáo phái Thần Giáo không cần động đến tay chân. Cội Nguồn Thiên Đạo Vũ Trụ xuất hiện. Là Bất chiến tự nhiên thành. Vì thế Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là Chủ Nghĩa đỉnh cao trí tuệ đêm lại sự yên bình cho toàn nhân loại con người, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

  * * *

  Hết phần 2 chương 13 mời xem tiếp phần 3 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng kinh là Quốc Bảo Chân Kinh. Kinh tạng tối cao Truyền Thống Anh linh dân tộc. Long Hoa Mật Tạng xuất hiện. Là cả năm nghìn năm Hồn Thiên Dân Tộc ứng theo phò trì. Khí thiêng sông núi bảo bọc. Nên nói Long Hoa Mật Tạng là Bộ Kinh tối đại linh thiên. Chỉ cần một lời ca ngợi cũng đã tai qua nạn khỏi. Huống chi là đọc tụng, biên, chép, truyền bá cho người. Phước đức người nầy không biết đâu mà lường. Trên đầu có Cha Mẹ Trời phù hộ, đi đứng nằm ngồi đều có Hồn Thiên Dân Tộc bảo bọc che chở.

  Long Hoa Mật Tạng đại tối linh

  Thành tâm đọc tụng, chép ấn in

  Lập công truyền bá trong nhân thế

  Hiển Thánh tại trần, nhớ đừng quên.

  * * *
 8. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 13


  PHẦN 3


  LONG VÂN ĐẠI HỘI


  Nói về Kinh Dương Vương, cùng Vương Phi Nương Nương Thần Long Nữ Hiển Thánh vào ngôi Tam Hoàng vũ trụ.


  1: Thiên Hoàng


  2: Địa Hoàng


  3: Nhơn Hoàng


  Kinh Dương Vương từ ngôi phàm lên ngôi Thánh, từ ngôi vương lên ngôi Hoàng. Thánh Hoàng cũng là ngôi vị Thiên Tôn cai quản Thánh Chúng ở Thiên giới. Vương Phi Thần Long Nữ. Từ ngôi Thần lên ngôi Thánh. Từ Mẫu Hậu lên ngôi Mẫu Hoàng. Mẫu Hoàng cũng là ngôi vị Thiên Tôn cai quản Thánh Chúng ở Thiên Giới.


  Theo Thiên Luật vũ trụ. Ngũ Đế an vị như sau.


  Thanh Đế phương Đông.


  Bạch Đế phương Tây.


  Hắc Đế phương Bắc.


  Xích Đế phương Nam.


  Còn Hoàng Đế Thiên Hoàng thì ở trung ương Hạ Thiên vũ trụ.


  Kinh Dương Vương sau khi Hiển Thánh hồi phục tiền kiếp ngôi vị Ngọc Hoàng Thiên Hoàng của mình. Tức là ngôi vị Ngọc Hoàng Thượng Đế Thiên Tôn Đầu Thai. Theo huyền cơ hành sự. Còn Thần Long Nữ cũng chính là Đức Mẫu Hoàng Thiên Mẫu đầu thai. Hiển Thánh hồi phục ngôi vị cũ. Nên Kinh Dương Vương và Vương Phi Nương Nương, có đủ Quyền năng gọi Thần Triệu Thánh đến dạy bảo sai bảo. Nơi vũ trụ có vô lượng ngôi vị Thiên Tôn. Thế Tôn. Tức là các vua Trời. Các Thánh Tổ, Phật Tổ. Thánh Chúa, Thần Tổ. Đông vô lượng vô biên.


  Còn ngôi vị Chí Tôn thì hiếm thấy xuất hiện. Có thể nói ngôi vị Chí Tôn là ngôi vị Độc Nhất vô nhị. Thừa hành theo Di Chí Tổ Tiên. Cha Trời Địa Mẫu. Ban hành Hiến Pháp Cội Nguồn. Luật Pháp Cội Nguồn. Công Pháp Bình Đẳng Đạo Luật vũ trụ. Mở hội Long Vân. Mở hội Long Hoa. Mở hội Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng vũ trụ.


  Nói về các Bộ, các Châu, các Quận, các Huyện. Các Bộ Tộc lân cận, các nước lân bang. Không phân biệt giáo phái. Nay Quốc Vương Kinh Dương Vương thông báo rộng rãi mời tham dự Đại Hội Long Vân. Tin tốt đẹp nầy đã làm nô nức đến các anh hùng hào kiệt, giáo sĩ Đạo sĩ, các bộ Lạc xa gần hùng mạnh. Từ đồng bằng cho đến tận núi cao. Khắp sông hồ cho đến tận biển Đảo. Đại diện cả trăm Dân Tộc. Toàn là những vị có võ nghệ cao cường. Pháp thuật Thần Thông quảng đại. Từng đoàn người kẻ cưỡi Voi. Người cưỡi Cọp, cưỡi Sư Tử, cưỡi Đại Bàng, cưỡi Tê Giác, đi đến đâu thời làm kinh động dân tới đó, từ Đại Ngàn thượng Nguồn đổ về mỗi lúc một đông. Dân chúng hai bên đường sợ hãi phải đóng cửa. Các Tu sĩ, Đạo sĩ của các giáo phái Thần giáo, cưỡi gió đạp mây đến dự Đại Hội Long Vân. Các vị đứng đầu các Bộ Lạc cỡi Ngựa Thần phi qua biển Đảo, qua sông qua suối qua núi qua đồi đến Xích Quỷ Nam Kinh dự hội.


  Nói về các Giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ của các giáo phái Thần giáo. Những vị Thần giáo có pháp thuật. Đi mây về gió. Đi trên mặt nước như đi trên đất liền. Có những vị Đạo sĩ luyện Đạo tới mức tên bắn không thủng. Đao Kiếm chém không đứt. Có người phun ra lửa thổi ra băng, quả thật tài cao ít có trong đời. Các Ngài là những Giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ, Thần giáo danh cao vọng trọng. Mỗi vị từng là giáo phái Thần giáo mỗi phương. Được các Đế Vương, Quốc Vương trọng dụng. Tình hình chuyển hóa thế sự thay đổi có thể nói nền phong Kiến Thần giáo đã đến hồi cực thịnh, ở khắp các Châu Lục. Phương Đông gọi các Ngài là Thần giáo. Còn phương Tây gọi các Ngài là Phù Thủy. Thần giáo hay Phù Thủy, phân làm hai trường phái.


  1: Trường phái Duy Tâm giáo trị Thần Giáo


  2: Trường phái Duy Vật giáo trị Phù Thủy.


  Hai trường phái nầy chê trích lẫn nhau ganh ghét lẫn nhau. Như Nước với Lửa giao tranh với nhau trải qua hàng triệu năm, gây chiến tranh chết chóc xảy ra khắp chốn khắp nơi.


  Đến thời VIÊM ĐẾ THẦN NÔNG. Đồng thời PHỤC HY (hay còn gọi là Hiên Viên). Thì khoa học Luận chứng ra đời. Ở đời cái gì cũng vậy. Hể có hình thời có bóng, có Chân thời có Giả. Khoa học luận chứng ra đời. Cũng có cái bóng theo đuôi của nó. Cái Bóng theo đuôi Khoa Học. Chính là Duy vật biện chứng. Làm cho Nhân Loại nhầm lẫn giữa giả khoa học và chân khoa học tưởng nhầm bóng là hình. Coi các nhà Duy Vật Biện Chứng là các nhà Khoa Học. Và sự nhầm lẫn nầy dẫn đến tai hại hàng nghìn năm sau. Đến dự Đại Hội Long Vân có cả một số nhà khoa học luận chứng. Lẫn cái bóng của khoa học luận chứng là các nhà Duy vật biện chứng. Các nhà Duy Vật Biện Chứng chỉ có nói hay gạt giỏi khó mà phát minh ra khoa học mới, chỉ dựa vào phát minh của người khác ca ngợi sự hiểu biết của mình. Nên rất khó đưa đời sống xã hội lên cao.


  Thái Tử giờ đây quá hiểu rõ trường phái Duy vật biện chứng nầy. Đến dự Đại Hội Long Vân có cả người tốt lẫn người xấu. Có người đến dự hội với lòng đầy ác ý. Chờ cơ hội là hạ nhục Thái Tử ngay.


  Nơi Đền Rồng bá Quan văn võ đến chầu đông đủ. Quốc Vương Kinh Dương Vương nay trông thật oai vệ, ai nhìn thấy cũng phải kính nể khiếp sợ. Tuy tuổi đã cao, nhưng lời nói trầm hùng phát ra đầy uy lực. Nhìn thấy các quan an vị chỗ ngồi.


  Kinh Dương Vương truyền phán rằng:


  Các khanh hãy tấu trình công việc chuẩn bị cho ngày hội đã đến đâu.


  Quốc Sư Thục Lục là người đầu tiên tấu trình trước, Quốc Sư tâu:


  Muôn tâu Thánh Hoàng, việc tuyển chọn người Tài Đức qua các cuộc khảo thí gắt gao ở các Bộ, các Châu, các Quận, các Huyện. Những thí sinh đủ tiêu chuẩn đã về đến kinh thành, chờ ngày dự hội Long Vân.


  Kinh Dương Vương khen:


  Quốc Sư làm khá lắm.


  Quốc Sư vừa vào vị trí chỗ ngồi. Thời có 1 vị quan bước ra tâu rằng:


  Muôn tâu Thánh Hoàng, việc Thánh Hoàng giao cho Hạ Thần. Tốc hành sửa sang nới rộng khu vườn cấm thành khu đại hội Long Vân trước ngày 20 tháng 2 ngày sinh của Thái Tử. Và chuẩn bị cho khai Hội Long Vân ngày 2 tháng 3 năm Ất Sửu.


  1: Khu hội họp


  2: Khu ăn uống, khu giải lao


  3: Khu ở nghỉ


  4: Khu vệ sinh


  5: Khu đàm thoại


  6: Khu tịnh dưỡng


  7: Khu an ninh


  Tất cả đều hoàn tất.


  Kinh Dương Vương khen:


  Khanh làm khá lắm.


  Vị Quan tiếp theo là võ quan vương Thống Soái thưa:


  Muôn tâu Thánh Hoàng việc Thánh Hoàng giao cho hạ Thần. Điều động mười vạn tinh binh. Trấn giữ Đông – Tây – Nam – Bắc khu vườn cấm. Một vạn tinh binh thần dũng võ công cao cường trấn giữ hội trường, tất cả đều bố trí hoàn tất.


  Kinh Dương Vương khen:


  Khanh làm khá lắm.


  Vị quan tiếp theo là Vương Công Hầu. Vương Công Hầu là vị vương quan đứng đầu các Quan văn thưa:


  Muôn tâu Thánh Hoàng, việc Thánh Hoàng giao cho hạ Thần. Hạ Thần đã làm xong. Hạ Thần sắp xếp Dân Tộc nào theo Dân Tộc nấy, có 64 Dân Tộc, cộng thêm 36 dân tộc anh em nước Xích Quỷ lên đến cả 100 Bộ Tộc.


  Kinh Dương hỏi:


  Nhiều Dân Tộc đến thế sao?


  Bẩm Thánh Hoàng:


  Đúng là đông Dân Tộc như thế. Những người đến dự hội toàn là cấp cao mỗi Dân Tộc.


  Kinh Dương Vương khen:


  Công Hầu Vương khanh làm khá lắm.


  Vương Công Hầu hành lễ:


  Tạ ơn Thánh Hoàng.


  Tiếp đến là vị quan Tham mưu trưởng Vương Hầu thưa:


  Muôn tâu Thánh Hoàng có việc này rất hệ trọng. Có một số các giáo phái Thần giáo, không chịu vào khu vườn cấm tự do sinh hoạt ăn ở trong thành cũng như ngoài thành.


  Kinh Dương Vương nghe tấu trình như thế. Liền lên tiếng hỏi bá Quan văn võ:


  Các khanh có ý kiến xem xét giải quyết sự việc này bằng cách nào.


  Quốc Sư thưa:

  Muôn tâu Thánh Hoàng, các giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ, phần lớn là sống tự do, các Ngài ít chịu ràng buộc trong khuôn khổ. Nhất là sự quản lý dưới sự kiểm soát của chế độ độc quyền độc tài độc trị nhà nước.

  1: Vì các Ngài thường là Tôn Sư của các giáo phái, xưa nay ít tùng phục vương, quan.

  2: Là các Ngài thường là Quốc Sư của các nước.

  3: Là các Ngài Đại đa số đều có pháp thuật cao cường, không dễ gì quản thúc họ được.

  Chúng ta không nên cản trở quyền tự do của họ, vì họ đến đây dự hội theo lời thông báo của Thánh Hoàng. Chúng ta có cách quản lý họ, theo kiểu tự do của họ. Cho quan tướng giả dân theo dõi kiểm soát họ mà thôi. Đây là phương kế hay nhất, vừa bám sát theo dõi hành động của họ, chủ động trong mọi tình huống xảy ra.
  Kinh Dương Vương khen:

  Kế sách này hay lắm, khanh y theo đó mà làm.

  Thấy sự gián đoạn tấu trình. Kinh Dương Vương hỏi:

  Còn vị quan nào tấu trình nữa không?

  Tức thời có vị quan Tổng giám sát tấu trình rằng:

  Muôn tâu Thánh Hoàng. Phái Duy vật biện chứng, lén lén lút lút. Không chịu vào khu vườn cấm. việc này xử lý làm sao?
  Kinh Dương Vương nói:

  Phái Duy vật biện chứng vốn là cái bóng nhà khoa học, biện minh rất giỏi. Coi Trời bằng nắp vung, coi Thiên Hạ cũng chỉ là loại khỉ, vượn mà thôi. Với cái lý vô Thần chết là hết. Mạnh là Vua thua là giặc. Đó chính là chân lý công bằng trào lưu tiến hóa của xã hội. Xã hội Độc quyền Độc Tài Độc trị chính là xã hội văn minh tồn tại. Vì vậy ở phương Tây, trường phái Duy vật biện chứng, đánh bại Phù Thủy giáo. Làm cho các Phù Thủy Thần giáo càng ngày càng bị đào thải ngôi vị Quốc Sư. Các học giả giáo sĩ Duy vật biện chứng lên thay thế, tạo ra những thế lực Độc quyền Độc Tài Độc trị. Bành trướng chiếm hữu nô lệ. Chiếm hữu thuộc Địa. Chiếm hữu Tài nguyên sông núi cũng như sự giàu có của dân. Cạnh tranh với phong kiến Độc Tài Độc Trị Thần giáo. Nhưng luôn bị Độc Tài Độc Trị phong kiến Thần giáo chính phái đánh bại. Giáo phái Duy Vật Biện Chứng hiện đang có mặt khắp mọi nơi. Sự thành công của trường phái Duy Vật. Là nắm bắt thời cơ biến động tâm lý xã hội, rồi phát động phong trào đấu tranh lật đổ Chính quyền Độc chiếm thiên hạ. Sự thành công của trường phái Duy Vật Biện Chứng là phép ẩn. Ẩn sau thành tựu khoa học. Ẩn sau Chính nghĩa. Ẩn sau trào lưu bất mãn phẫn nộ dân chúng. Luôn kích động sự mơ ước của Dân kích động dân dấy lên phong trào khởi nghĩa lật đổ chính quyền, giành lấy thiên hạ về mình. Đã gọi Duy Vật Biện Chứng là cái bóng của Khoa Học. Đã gọi là cái Bóng Khoa Học thời chân tướng của trường phái Duy Vật Biện Chứng là cái bóng trống rỗng không thực tế. Nhưng những người thiếu hiểu biết dễ lầm tưởng bóng là hình. Tưởng rằng các nhà Biện Chứng Duy Vật là các nhà Khoa Học. Nên chạy theo cái bóng để rồi lại bị cái bóng trói chặt. Đến khi vỡ lẽ thì chuyện đã rồi.
 9. shopoga

  shopoga Member

  Bá quan văn võ ồ lên phái Duy Vật Biện Chứng lợi hại như thế sao?


  Kinh Dương Vương nói:


  Ta đã từ lâu hiểu rõ giáo phái nầy. Là giáo phái vô cùng lợi hại. Giáo Phái của Chủ nghĩa chiến tranh và sự tàn bạo. Cái bóng của trào lưu của Khoa Học. Nhân loại xã hội mơ tưởng gì thời phái Duy vật biện chứng hiện ra cái đó. Nhân loại xã hội, mơ ước giải thoát nô lệ, giải thoát tự do, giải thoát sự đói nghèo, thì phái Duy vật biện chứng hiện ra cái sự mơ ước đó nên dân chúng để tin theo và làm theo. Dưới sự thống trị Độc Tài Độc Trị phong Kiến Thần giáo đã kéo dài hàng triệu năm. Vì thế Nhân Loại cứu mãi nghèo khổ, trình độ dân trí thấp. Vừa thấy cái bóng Tự Do. Khoa Học, mà trường phái Duy Vật Biện Chứng tạo ra bằng ngôn từ và sự ảo tưởng được lồng ghép Chính Nghĩa xuất hiện, như một chủ nghĩa cứu tinh. Liền được dân chúng đồng tình yêu mến ưa thích ùa theo như nước lở. Nhưng vì chạy theo cái bóng của Khoa Học nên rốt cuộc không đem lại được gì, sa chân lún sâu vào hố thẳm. Đó là hố tội ác, mà cái bóng Tự Do, bóng chính Chính Nghĩa, bóng Khoa Học, đã dẫn đường cho họ.


  Nay ta đã hiểu thấu về trường phái Duy Vật Biện Chứng những lời Thái Tử nói với ta cách đây hơn sáu năm. Hễ cái gì có hình thì có bóng của nó. Hình lớn thì bóng lớn. Thiên hạ nhân loại thi nhau lầm mãi. Và chỉ có ánh sáng Chánh Đẳng Chánh Giác Huệ Quang Mặt Trời vũ trụ, mới đủ sức đưa trình độ dân trí lên cao, nơi tâm hồn của họ tự có huệ quang, nhìn thấy rõ cái bóng tự do, khoa học Chính Nghĩa kia. Cái bóng Tự Do, cái bóng Khoa Học, cái bóng Chính Nghĩa, tự biến mất và nhân loại sẽ nhìn thấy thật sự Tự Do, thật sự Khoa Học, thật sự Chính Nghĩa sẵn có trong mỗi Linh Hồn con người và khi ấy con người mới hiểu. Và tự bảo vệ quyền Tự Do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền làm chủ khoa học, quyền làm chủ Chính Nghĩa. Quyền làm chủ Hiến Pháp Đại Đồng, Luật Pháp Đại Đồng. Luật Pháp Công Bằng Bình Đẳng. Các quyền cơ bản con người được tôn trọng ai cũng như ai, trong cái Chung có cả cái Riêng của mỗi con người. Có nghĩa bảo vệ Quyền Lợi Chung, trong đó có Quyền Lợi Riêng của chính mình.


  Vì ngày hội sắp đến chỉ còn ba ngày nữa là Thái Tử khai mở Đại Hội Long Vân. Mở ra trang sử mới. Đánh dấu mở đầu cho lịch sử Con Rồng Cháu Tiên ra đời. Tiến tới xã hội Văn Minh, Công Bằng, Bình Đẳng. Thay cho chế độ Độc Tài, Độc Trị. Chỉ có Hiến Pháp là Vua. Luật pháp là Thầy. Công Lý là lẽ sống công bằng văn minh của xã hội văn minh loài người.


  Kinh Dương Vương nói tiếp:


  Trên có Trời, dưới có Đất. Chính giữa có tam giáo Phật Thánh Tiên. Thì còn lo chi cái Ác lấn cái Thiện, phi nghĩa đời nào thắng được Chính nghĩa mà lo. Mặt Trời đã mọc ánh sáng Thái Dương rực rỡ Thì ánh sáng trăng sao tự biến mất lu mờ. Kinh Dương Vương lại nói: Ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ xuất hiện, Thì ngay cả ánh sáng Phật Thánh Tiên Thần Chúa còn phải lu mờ. Huống chi là ánh sáng mờ ảo của tà giáo. Phái Duy Vật Biện Chứng chỉ là cái bóng đen của Khoa Học. Khi ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng xuất hiện thì tự nó tan biến mất.


  Quốc Sư Thục Lục tâu:


  Muôn tâu Thánh Hoàng chúng Thần đã chứng kiến ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn do Thái Tử hiển lộ Thần Thông. Quả thật ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng là thứ ánh sáng mà không thứ ánh sáng nào sánh nổi. Ánh sáng của sự quyền năng vô hạn, quyền lực vô biên. Và chỉ còn vài ba ngày nữa chúng ta lại chứng kiến ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn ấy.


  Kinh Dương Vương thấy không còn chuyện gì để bàn nữa bãi triều ai lo việc nấy. Khu vườn cấm hôm nay trùng trùng điệp điệp cả 100 dân tộc anh em. Người Kinh lẫn người Thượng. Người Hoa lẫn người Khơ, Chăm. Là những dân tộc anh em đông dân nhất, hơn các dân tộc anh em khác. Những dân tộc anh em có mặt. Họ là những tinh hoa thời Đại của các tầng lớp xã hội. Thành phần Địa vị cao, từng đoàn người bước vào hội trường thẳng đến vị trí đã được sắp xếp. Nhìn hội trường khu vườn cấm hôm nay hàng vạn vạn người đông đúc, trật tự trên bãi cỏ xanh mượt bằng phẳng. Lấy bầu Trời làm mái che. Lấy cỏ xanh làm bàn ghế. Địa cuộc do Thiên Tạo nhưng có bàn tay con người tài hoa cải biến, làm cho quan cảnh nơi đây vừa đẹp vừa thoáng mát dễ chịu vừa ý lòng người.


  Đầu giờ Thìn đã đến nhìn cảnh người trùng trùng điệp điệp chật khu đầy bãi. Nhưng cảnh quang vẫn trật tự, yên lặng đến lạ thường, hàng vạn vạn cặp mắt đổ dồn về phía bảo đài, như chờ đợi một sự kiện thiêng liêng sắp xảy ra hàng triệu năm mới có 1 lần. Trên Bảo Đài rộng lớn được kiến tạo sắp xếp thành ba phần từ thấp đến cao. Phần trên cao Bảo Đài được sắp xếp bề thế trang nghiêm. Ngai Rồng, Ngai Phụng như nói lên Thánh Hoàng. Hoàng Mẫu sẽ ngự giá trên ấy. Tầng kế thấp hơn có tòa Thái Cực phận định lưỡng nghi, được đặt ngay chính giữa. Bao hàm Thiên Địa Âm Dương, gồm đủ bốn phương ngũ hành, Bát Quái. Tòa Thái Cực được cấu tạo bằng bảy báu vàng, bạc, kim cương, trân châu, pha lê, xà cừ, hổ phách. Có mùi gỗ quí chiên đàn hương lan tỏa hàng trăm bước vẫn còn nghe thơm ngát. Hai hàng ghế được sắp xếp hai bên tổng cộng 108 chiếc. Không hiểu dành riêng cho những ai. Còn tòa Thái Cực không nói nhưng ai cũng hiểu. Đó chính là dành riêng cho Thái Tử Đăng Quang lên ngôi Chí Tôn thuyết giáo.


  Còn tầng dưới nhất sát mặt đất là tầng trống không. Từ nơi bảo tháp trên bảo Đài hai hàng bá Quan văn võ đang hộ giá Thánh Hoàng ngồi vào Ngai Rồng. Hộ giá Mẫu Hoàng ngồi vào Ngai Phụng, kèn trống nổi lên với lời ca điệu nhạc hùng tráng. Ca ngợi Lòng quả cảm của sự đoàn kết của con người. Ca ngợi Đức Cha Trời.


  Kinh Dương Vương Thánh Hoàng. Vương Phi Mẫu Hoàng an vị xong, trên Ngai Rồng Ngai Phụng. Tức thời 2 đạo hào quang từ Thánh Hoàng, Mẫu Hoàng phóng lên vô cùng đẹp mắt. Bỗng trên không trung Tiên Nữ xuất hiện. Bay lượng vô cùng đẹp mắt. Đàn ca sáo thổi. Ca ngợi công Đức Chí Tôn. Đàn sáo Du dương, lời ca trầm bổng. Ca ngợi Đấng cứu thế chuyển Đại pháp luân. Mở cửa Thiên đàng, lấp đường Địa Ngục, giải thoát nô lệ, giải thoát áp bức, giải thoát lạc hậu, đói nghèo. Trả lại những quyền thiêng liêng mà Đức Cha Trời đã ban tặng cho mỗi con người không ai có quyền cướp đi. Cũng như không ai có quyền xâm phạm. Quyền sống của mỗi con người Quyền Thiêng Nhất. Trong những Quyền thiêng liêng ấy có Quyền tự do, quyền Bình Đẳng. Quyền mưu cầu hạnh phúc, Quyền tự do ngôn luận và nhiều thứ quyền khác 36 quyền chính 72 quyền chính phụ, 8 muôn 4 nghìn điều luật những quyền mà Cha Trời có đều đã ban cho mỗi con người, những quyền bất khả xâm phạm. Tiên Nữ bay lượn trên không rải hương hoa ca ngợi không dứt.


  Trên Bảo Đài bỗng một Đạo hào quang rực rỡ Thái Tử từ từ xuất hiện ai nấy đều bị cuốn hút bởi hào quang cũng như vẽ đẹp uy phong siêu phàm của Đấng cứu thế. Các Tiên Nữ biến mất. Khi Thái Tử đã an tọa trên tòa Thái Cực. Thái Tử dùng thần lực phát ra tiếng nói, tuy âm thanh vừa đủ nghe nhưng lại vang xa hàng chục hàng trăm dặm đường ai nấy cũng đều nghe rõ. Điều này làm cho phái Duy vật biện chứng một phen thất sắc kinh hồn. Trên đời nầy có chuyện lạ như thế nầy sao? Phái Duy Vật Biện Chứng càng nghĩ càng sợ. Thái Tử là người hiểu rõ tình thế nhân loại hiện tại xu thế ác đến chín mươi phần trăm. Muốn cho nhân loại tin vào Chính Nghĩa. Không có con đường nào khác hơn là dùng cái Tài pháp thuật thần thông để hàng phục các Ác. Thị hiện pháp thuật đại Thần Thông hàng phục Tánh kiêu căng tự cao, tự phụ, tự đại, tự tôn, đa nghi và dối trá. Những tánh xấu nầy, vừa hại người, hại mình, làm hại xã hội.


  * * *


  Hết phần 3 chương 13 mời xem tiếp phần 4 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Ở vào thời cách đây năm nghìn năm. Trước Phật Thích Ca hai nghìn năm trăm năm. Là thời kỳ hưng thịnh của pháp thuật thần thông. Trên 64 giáo phái điều có pháp thuật thần thông, không những thế các vị tu thiền luyện khí trên núi phần đông đều có pháp thuật thần thông cao. Nghe con Trời xuống thế là chuyện chưa từng có trên đời. Các Giáo Phái nghĩ không lẽ có Trời thiệt hay sao? Nên mới có con Trời xuống thế. Để xem thiệt hư phần lớn các vị Thần Giáo thuộc hàng tổ sư có tài trí cao pháp thuật thần thông vào bậc thượng đẳng, đằng vân giá vũ bay đến nước Xích Quỷ xem thiệt hư thế nào.


  Ngày xưa pháp thuật thần thông


  Mới mong cứu thế độ dân an lành


  Ngày nay dân trí cao vời


  Độ dân cứu thế khác thời ngày xưa


  Thần Thông Trí Huệ vô biên


  Mới mong độ thế chuyển xây vận thời


  Ngày xưa pháp thuật lẫy lừng


  Yêu tà khiếp sợ hết còn hại dân


  Ngày nay Trí Huệ thâm thâm


  Yêu Ma khiếp vía hết mong hại đời


  Gươm Thiên Trí Huệ nhà trời


  Chuyển xoay, xoay chuyển vận thời chuyển xoay.


  * * *
 10. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 13

  PHẦN 4

  HÀNG PHỤC

  Thái Tử hiểu rõ những người có mặt hôm nay là những bật kỳ tài. Phần đông là các bậc Tôn Sư của các Giáo Phái. Khát vọng muốn tìm hiểu về những mới lạ thực hư của Thái Tử ra làm sao. Thái Tử từ nơi Tòa Thái Cực bay lên không trung thị hiện pháp thuật Thần Thông khai ngộ tri kiến. Thái Tử đi đứng trên hư không như đi trên đất bằng. Khi Thái Tử nằm thì bụng phóng ra lửa, lưng phun ra khói. Thái Tử chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng. Tức thời Hoa sen báu hàng nghìn cánh bỗng xuất hiện ra, nâng đỡ thân hình của Thái Tử. Muôn Đạo hào quang từ tòa sen báu phóng ra rực rỡ. Sau đó muôn Đạo hào quang biến thành mây ngũ sắc, trông thật ngoạn mục kỳ lạ ảo diệu đẹp mắt vô cùng. Có người kinh hãi. Có người thán phục. Có người khiếp đảm sợ quá gan mật teo lại.

  Bất thình lình tòa sen báu biến mất. Thân hình Thái Tử bỗng to lớn hơn cả cung thành cao hơn các tầng mây. Thái Tử chuyển mình làm rung rinh địa chấn. Sau đó Thái Tử biến mình thành cây sanh to lớn tàng lá che khắp khu rừng cấm. Từ cây sanh muôn đạo hào quang phóng ra rực rỡ bỗng nghe tiếng sấm trên hư không. Cây sanh khổng lồ biến mất. Ngũ Long Ngũ Phụng hiện ra bay lượn trên không. Hào Quang từ ngũ Long ngũ Phụng phóng ra muôn màu muôn sắc rực rỡ cả không gian. Trường phái Duy Vật Biện Chứng ngơ ngác, tưởng là mình đang nằm mơ. Có người sợ quá muốn ngất xỉu. Thái Tử hiện ra ngồi trên tòa Thái Cực. Thái Tử há miệng một Đạo hào quang phóng ra ngũ Long ngũ Phụng đang bay lượn trên không liền thu mình nhỏ lại bay hết vào miệng Thái Tử. Hàng vạn quả tim hồi hộp, khiếp đảm ngạt thở, đờ người ra, có người véo vào mặt có phải mình đang mơ hay không. Pháp thuật thần thông gì kì lạ tới mức không thể ngờ, không thể tin. Nhưng đây là sự thật, phái Duy Vật Biện Chứng đầu óc trở nên trống rỗng. Như đang lạc vào cảnh giới xa lạ, như đứa trẻ con nhìn biển cả mênh mông. Không những giáo phái Duy Vật Biện Chứng, mà ngay cả các Chính Phái Thần Giáo cũng khiếp đảm. Các Bộ Lạc xưa nay có ý muốn phản lại nước Xích Quỷ thì sợ muốn vỡ mật. Các giáo phái Tà Giáo vô cùng khiếp vía, đến mức hoảng loạn tinh thần.

  Những thành phần tới dự hội Long Vân có ý xấu. Nhất là những thành phần có mộng xâm lược. Chứng kiến cảnh Thần Thông pháp thuật kỳ diệu càng lúc càng hoảng sợ, sợ hãi đến mức tâm thần rối loạn. Khiếp nhược trở nên yếu đuối hèn nhát. Muốn lẩn trốn ra khỏi hội trường Long Vân nhưng không thể nào trốn ra được, vì có Thiên Long hộ pháp Chư Thiên trấn giữ. Quân binh kiểm soát.

  Nói về Thái Tử sau khi thu hút Ngũ Long, Ngũ Phụng vào miệng liền biến đi đâu mất. Trong không gian bốn phương tám hướng đồng phát ra tiếng nói như tiếng sấm:

  Các Ông các Ngài các Thầy đừng sợ. Đó chẳng qua là pháp thuật Thần Thông tạo ra mà thôi. Khi nào các Ông, các Thầy, các Ngài hiểu rõ thể xác con người, thể xác bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ. Bộ máy sống. Bộ máy tối cao huyền vi. Không có bộ máy nào tối cao huyền vi hơn nữa. Làm chủ được bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ. Hòa nhập vào bộ máy Đại Thiên vũ trụ. Làm chủ vũ trụ thì đạt đến đỉnh cao của pháp thuật Thần Thông. Bộ máy Tiểu Thiên vũ trụ chính là bộ máy sống thể xác con người. Bộ máy Tinh Hoa vũ trụ thu nhỏ. Làm chủ được bộ máy sống Tiểu Thiên vũ trụ. Thì có nghĩa là làm chủ được vũ trụ. Cả vô hình lẫn hữu hình. Như các ông thấy đó. Thân của ta hiện giờ là Thân vũ trụ vì Tiểu Thiên vũ trụ với Đại Thiên vũ trụ giờ đây cũng chỉ là một. Các ông lúc này không thể nhìn thấy được tướng Thân và pháp Thân của ta. Tướng Thân của ta đã phân hóa vào tứ Đại vũ trụ. Còn pháp Thân Chân Tánh của ta là pháp Thân siêu vô vi. Các ông nghĩ gì, tưởng gì ta đều thấy rõ. Cũng như cá sống trong nước. Cá nghĩ tưởng gì nước đều thấy rõ và hiểu rõ. Linh Hồn của các Ông là Tiểu Linh Hồn. Đang sống trong Đại Linh Hồn vũ trụ. Chúng ta làm gì nghĩ gì Đức Cha Trời đều hiểu rõ thấy rõ. Không có có thể qua mặt được Đức Cha Trời.

  Nói về Chí Tôn Thái Tử sau khi hả miệng hớp lấy Ngũ Long Ngũ Phụng, rồi biến đi đâu mất. Trên không trung bốn phương tám hướng đồng phát ra tiếng nói:

  Làm chủ được Chân Tánh. Làm chủ được Tiểu Thiên vũ trụ Thì coi như làm chủ Đại Thiên vũ trụ. Thị hiện Thần Thông không thể nghĩ bàn. Quyền lực vô biên, Quyền năng vô hạn. Thay thế Đức Cha Trời chuyển Đại pháp luân. Làm chủ Chân Tánh, làm chủ Duy thức, làm chủ thấy, nghe, hay, biết. Hội nhập Cội Nguồn. Làm chủ bộ máy Huyền Cơ vũ trụ. Theo Thiên Luật hành trì cứu dân Độ thế. Vũ trụ vô vi, vũ trụ hữu vi như hình với bóng liên quan mật thiết với nhau. Hữu vi pháp tướng. Như tứ Đại giả hợp. Đất nước gió lửa. Sắc, thinh, hương, vị, xúc tướng. Bán hữu vi. Như Duy Thức, Sắc Thức, Sắc Tánh. Thì Phật Thánh Tiên Thần Chúa có thể nhìn thấy được. Còn Chân Tánh siêu vô vi. Thì không thể nào dùng Thiên Nhãn, Thánh Nhãn, Pháp Nhãn, Huệ Nhãn mà thấy được. Thấy được Chân Tánh, thì coi như thấy được pháp thân toàn năng toàn giác của Đức Cha Trời khắp hư không vũ trụ. Chỗ nào cũng có. Như ta đây có tới ba thân. Một là Chân Tánh thanh tịnh pháp Thân. Thân tướng Đức Cha Trời với thân tướng vô tướng của ta là một. Hai là Tánh Thức, Thân Thức, Pháp Thân Duy Thức căn thân huệ mạng linh hồn. Ba là thân tướng xác phàm tứ Đại giả hợp. Ta có ba thân như thế, nhưng Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn là vô cùng hệ trọng. Thiên Thần Thánh Chúng sẽ nói cho chúng hội các ông rõ.

  Các vị Thiên Thần Thánh Chúng đang an tọa trên Bảo Đài nơi 108 cái ghế. Tức thời nơi Đại Hội hàng vạn vạn cặp mắt đổ dồn lên Bảo Đài nơi 108 cái ghế nhưng nào có thấy Thiên Thần Thánh Chúng gì đâu. Nhưng kì diệu thay Thiên Thần Thánh Chúng từ 108 cái ghế đã hiện ra. Không hiểu Thiên Thần Thánh Chúng an tọa ngồi trên 108 chiếc ghế tự bao giờ. Để phá tan sự nghi ngờ của chúng hội Thiên Thần Thánh Chúng nói:

  Chúng tôi ngồi ở đây đã lâu, khi vừa mới khai hội. Nghe Đức Chí Tôn chuyển Đại Pháp Luân khai thị ngộ nhập tri kiến Văn Hóa Cội Nguồn Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Cho Chúng Hội, hội nhập Cội Nguồn vào pháp Hội Bình Đẳng vũ trụ. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.

  Lúc bấy giờ Chúng Hội. Có vị Đạo Tổ pháp hiệu Cao Tông là Tổ Sư của Thần giáo. Chắp tay hướng về Thiên Thần Thánh Chúng hỏi rằng:

  Thưa Thiên Thần Thánh Chúng. Chúng tôi pháp nhãn yếu kém. Không thấy được Đức Chí Tôn hiện đang ở đâu, xin Thiên Thần Thánh Chúng nói cho chúng tôi hiểu, hiện giờ Chí Tôn Thái Tử đang trụ nơi đâu.

  Thiên Thần Thánh Chúng đáp:

  Thân tướng Chí Tôn Thái Tử hiện đang ở khắp chỗ. Chỗ nào cũng có. Nhưng chỉ thấy phần hữu vi sắc tướng. Tứ Đại Đất – Nước – Gió – Lửa. Còn phần Thân Thức Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn không thể nào thấy được. Huống chi là pháp Thân Chân Tánh của Đức Chí Tôn. Chúng tôi lại càng không thể nào thấy được. Vì pháp Thân Chân Tánh của Đức Chí Tôn. Chính là pháp Thân Chân Tánh của Đức Cha Trời pháp Thân Linh giác tối cao vũ trụ.

  Thiên Thần Thánh Chúng nói xong. Thì trên hư không bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói:

  Khen thay cho các Thiên Thần Thánh Chúng các ông nói rất đúng. Vì hiện giờ ta đã an trụ vào Cội Nguồn. Tam Thân ta Đồng hóa vào Đại Thiên vũ trụ. Thân tướng vũ trụ. Muốn có thì có, muốn không thì không, vô tướng, hữu tướng. Vô sắc, hữu sắc đều do Chân Tánh làm chủ. Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên, tỳ theo tâm ý mà chuyển biến. Nên các ông không thể nào thấy được pháp Thân vô tướng vô Tánh của ta. Nhưng ta thì thấy rõ pháp tướng pháp Tánh của các ông. Cũng như các Thiên Thần ẩn thân tàn hình ngồi trên 108 cái ghế bây giờ đã hiện ra. Các vị Tổ Sư, Đạo Sĩ, Tu Sĩ, 64 giáo phái Thần giáo. Phần lớn đều có pháp thuật, có thuật Nhãn nhìn xuyên đá xuyên tường, thế mà không nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng. Các Thiên Thần muốn cho ai thấy là chỉ người đó mới được thấy, còn người khác thì không.

  Các Tôn Sư của 64 giáo phái Thần giáo. Cùng tám Tông giáo trong Bát Quái giáo sanh tâm nghi ngờ lời nói của Đức Chí Tôn Thái Tử, nghĩ các Thiên Thần Thánh Chúng có pháp thuật Thần Thông đến chỗ tối cao không thể nghĩ bàn, mà cũng không thấy được Chí Tôn Thái Tử thật khó tin. Nếu ẩn là ẩn, thì ai cũng không thấy. Nếu hiện ra thì ai cũng thấy. Chỉ trừ người mù mà thôi.

  Trên không trung bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói:

  Các ông nghi ngờ lời nói của ta cũng phải thôi. Vì các ông nghĩ rằng các Thiên Thần Thánh Chúng ở Thiên giới Thần Thông pháp thuật tối cao không như ở chốn nhân gian, mà còn không thấy được Ta. Ta có thể ví dụ, pháp thuật thế gian, pháp thuật Thiên Đàng, cũng như pháp thuật của Ta như sau.

  Pháp thuật thế gian ví như em bé sinh ra biết ngồi biết lật. Pháp thuật Thiên Đàng ví như em bé biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết chạy, biết bay, biết nhảy. Còn Pháp Thuật Thần Thông của Ta phải nói là đến chỗ vi diệu khó luận khó bàn. Các ông thử nhìn lại xem các ông có nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng nữa không.

  Các Tổ Sư, Đạo Sĩ, Tu Sĩ của các Tông giáo, giáo phái đồng thanh nói:

  Chúng tôi không nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng.

  Trên không trung lại phát ra tiếng nói:

  Chỉ các ông là không thấy Thiên Thần Thánh Chúng thôi còn tất cả chúng hội đều nhìn thấy Thiên Thần Thánh Chúng rõ cả. Các vị Thiên Thần Thánh Chúng vẫn ngồi yên tại chỗ.
 11. shopoga

  shopoga Member

  Bỗng cả chúng hội vang lên:

  Lạ quá Thiên Thần Thánh Chúng lại biến mất. Chúng tôi không thấy Thiên Thần Thánh Chúng nữa.

  Nhưng lạ thay các giáo sĩ, Đạo sĩ, Tu sĩ thời lại thấy Thiên Thần Thánh Chúng ngồi trên 108 cái. Nhìn thấy pháp thuật Thần Thông kì diệu của Thiên Tiên, thế mà vẫn chưa đạt đến cảnh giới tự tại vô ngại. So với Chí Tôn Thái Tử thì còn thua xa. Các vị Tổ Sư của các giáo phái Thần giáo. Như người trong đêm nhìn thấy ánh sáng mặt Trời. Tánh Tự Cao, Tự Đại, Tự Phụ, Tự Tôn, cống cao ngạo mạn bị diệt trừ. Huệ quang khai mở hiểu rõ pháp thuật Thần Thông. Chỉ là Duy Thức ảo thuật, ngũ uẩn biến hóa. Pháp thuật Thần Thông không phải là Đạo giải thoát. Mà Đạo pháp giải thoát chính là Đạo làm chủ Linh Hồn của chính mình, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh của chính mình. Phát tâm rộng lớn tận độ nhân loại con người trở về Cội Nguồn vào pháp Bình Đẳng vũ trụ. Gieo nhân lành, để rồi hưởng quả tốt. Làm chủ thấy nghe hay biết. An Nhiên tự tại, vô ngại. Tùy theo trình độ dân trí mà khởi dụng phương tiện độ sanh.

  Các Tổ Sư, Đạo Sĩ, Tu Sĩ của các giáo phái Thần giáo, giáo phái Tông giáo đồng thanh nói:

  Chúng tôi như người mù vừa được sáng mắt, thấy rõ Đạo giải thoát, giải thoát Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, giải thoát phiền não tội lỗi, giải thoát luân hồi sanh tử. Chúng tôi hôm nay coi như đã có cha Tiểu Linh Hồn chúng Tôi, hướng về Đại Linh Hồn vũ trụ. Bọt Nước hướng về bản thể Nước. Nhân Loại hướng về Đức Cha Trời. Con Cháu hướng về Tổ Tiên và chúng tôi đã được Tổ Tiên khai huệ. Cha Trời dìu dắt không còn bơ vơ như trước đây nữa. Chúng tôi cảm ơn Thiên Thần Thánh Chúng, cảm ơn Đức Chí Tôn. Khai ngộ tri Kiến dìu dắt chúng tôi hội nhập vào Cội Nguồn.

  Trên không trung lại phát ra tiếng nói lớn:

  Hi hữu thay, hi hữu thay, lời nói của các ông ẩn chứa vô tận phước Đức. Từ đây đến vô tận kiếp tột cùng vị lai. Các ông mãi mãi là con của Đức Cha Trời chuyển vô lượng số kiếp đại họa thành số kiếp an lạc. Vào ngôi Phật, ngôi Thánh, ngôi Tiên, ngô Thần, ngôi Chúa làm chủ vận mệnh, làm chủ vũ trụ, giang san mà Tổ Tiên đã khai lập ra. Cho con cái Tổ Tiên cai quản. Các Ông cũng đã thấu rõ Đời, Đạo cũng chỉ là một. Đời trong Đạo. Đạo trong đời. Những ai bỏ Nội Tâm, không làm chủ Nội Tâm, chạy theo Ngoại Cảnh, dù có Thần Thông pháp Thuật đến đâu. Cũng không thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được. Muốn làm chủ được Nội Tâm hàng phục Tâm Viên Ý Mã không ngoài con đường hành thiện. Nhất là phát tâm cứu khổ cứu nạn nhân loại con người. Giảm bớt chiến tranh cũng như hành ác.

  Cái Lý mầu nhiệm của Văn Hóa Cội Nguồn là Đời Đạo chỉ là một. Đạo trong Đời. Đời trong Đạo. Giúp Dân thoát nghèo. Giúp Dân thoát khổ, nắm vững cán cân công lý vũ trụ. Công Bằng cuộc sống, văn minh xã hội. Làm rường cột cho Trời. Duy trì Công Đạo Chính Nghĩa, đẩy lùi Phi Nghĩa. Dù sống ở Thiên Đàng Cực Lạc hay sống ở trần gian. Làm Quan nơi Địa Ngục. Chúng ta vẫn mãi mãi làm theo Di Chí Tổ Tiên Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Duy Trì Công Đạo Chính Nghĩa. Sống theo Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.

  Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Văn hóa tối cao Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhân Loại con người Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa đỉnh cao Thiên Ý Chính Nghĩa Văn Hóa của sự giác ngộ. Sự sống gắn liền với Độc Lập tự chủ, tự do Bình Đẳng. Công bằng xã hội Quyền Sống, Quyền Tự Do, Quyền mưu cầu hạnh phúc, không đi ngược lại Công Lý Chính Nghĩa Thiên ý của Đức Cha Trời.

  PHẦN THƯA HỎI

  Hỏi: Nhân Loại con người do ai sanh ra?

  Đáp: Do hai Đấng Tiên Rồng sanh ra.

  Hỏi: Hai Đấng Tiên Rồng Cha Trời Địa Mẫu do ai sanh ra?

  Đáp: Không do ai sanh cả vì hai Đấng Tiên Rồng là hiện Thân của Đức Khai Hóa Tổ Tiên. Hay còn gọi là Đấng Tạo Hóa hiện ra.

  Hỏi: Vậy Tổ Tiên ở đâu sanh ra?

  Đáp: Tổ Tiên là Đấng Tối cao, không còn ai cao hơn nữa để mà sanh ra Tổ Tiên. Pháp Thân Tổ Tiên rộng lớn như hư không bao trùm vũ trụ. Hay nói một cách dễ hiểu. Tất cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới vũ trụ. Đều ở trong lòng Tổ Tiên, giống như cá sống trong nước.

  Hỏi: Hai Đấng Tiên Rồng sanh ra nhân loại trần gian phàm trần cách đây bao lâu?

  Đáp: Cách đây khoảng 75 triệu 600 nghìn năm.

  Hỏi: Tổ Tiên hiện thân ra Cha Trời Địa Mẫu với mục đích gì?

  Đáp: Tổ Tiên hiện Thân ra hai Đấng Tiên Rồng. Trước thì sanh con đẻ cái. Sau thì giao cho con cái cai quản điều hành vũ trụ, giang san Tổ Tiên đã tạo ra. Còn có mục đích Tổ Tiên hiện Thân ra Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu, là để cai quản thế giới Linh Hồn, thế giới vật chất. Cha Trời cai quản thế giới Linh Hồn vũ trụ, Địa Mẫu cai quản thế giới vật chất vũ trụ.

  Hỏi: Tổ Tiên có phải là con người không?

  Đáp: Tổ Tiên không phải là con người. Con người là sự hiện Thân của Tổ Tiên.

  Hỏi: Bản thể Tổ Tiên thế nào?

  Đáp: Bản thể Tổ Tiên vô vi vô tướng vô tánh, pháp thể rộng lớn như hư không chỗ nào cũng có. Mắt nhìn không thấy, tay rờ không đụng, giống như thể lực vũ trụ chỗ nào cũng có, nhưng mắt thường không thể nào thấy được, không thể nào rờ được. Huống chi bản thể Tổ Tiên còn trên cả thể lực, đừng nói là con mắt thường. Ngay cả con mắt Phật Thánh Tiên Thần Chúa còn thấy chưa hết, huống chi chúng ta còn mang xác tục hồn trần. Tuy chúng ta không rờ không đụng, mắt không thấy Tổ Tiên. Nhưng Tổ Tiên nghe ta nói, nghe ta suy nghĩ, hiểu ta đang làm gì. Nói chung mọi ý tưởng ý nghĩ của chúng ta Tổ Tiên thấy nghe hay biết một cách rõ ràng.

  Hỏi: Bản thể Tổ Tiên có phải là vật chất không?

  Đáp: Bản thể Tổ Tiên siêu vật chất, vật chất là do Tổ Tiên tạo ra. Siêu vật chất Không đồng nghĩa là không vật chất, cái không trống rỗng không có gì cả. Cái không ở đây là cái không mà có.

  Ví dụ không thấy không khí, nhưng có không khí. Không thấy điện nhưng có điện. Nói cho cùng không thấy, không phải không có.

  Bản thể Linh giác Tổ Tiên siêu vật chất, không màu sắc, không mùi vị, không hình tướng vô vi mà thường vi không Tánh mà có Tánh. Thật Tánh Tổ Tiên là Tánh Thanh tịnh không tất cả Tánh. Thể Tánh Tổ Tiên Như Lai trước sau không hề thay đổi. Thế giới Vũ Trụ trước hủy diệt. Thế Giới Vũ Trụ sau sanh ra. Rồi hủy diệt cho đến vô tận vô biên vũ trụ hủy diệt. Tổ Tiên trước sau vẫn là Tổ Tiên không hề thay đổi, cho đến tận cùng vị lai cũng không hề thay đổi, Tổ Tiên vẫn là Tổ Tiên. Thường còn mãi mãi.

  Hỏi: Muốn tìm Tổ Tiên thì tìm nơi đâu?

  Đáp: Muốn tìm Tổ Tiên, dù đi hết cõi Trời, cõi Phật, cõi Thánh, cõi Tiên cũng không thể nào tìm thấy Tổ Tiên được. Vì sao thế, vì Tổ Tiên vẫn ở bên ta. Có thể ví dụ chúng ta là cá đang sống trong lòng Đại Dương. Dù cho cá đi đến đâu cũng không ra khỏi nước được dù ở Địa Ngục hay các cõi Thiên Đàng đối với Tổ Tiên cũng thế mà thôi. Chúng ta không cần tìm Tổ Tiên vì Tổ Tiên luôn luôn ở bên ta. Nhưng ta không thấy đó thôi.

  Hỏi: Làm sao thấy được Tổ Tiên?

  Đáp: Phải trở về với Cội Nguồn. Có nghĩa Bọt nước tìm về Nguồn Cội của mình là Nước. Bọt Nước và Nước khác nhau không? Nếu nói là khác thì không đúng. Vì Bọt Nước là do Nước tạo ra. Nếu nói là giống thì cũng sai. Vì bọt Nước và Nước thể tướng lại khác nhau. Vì một là Bọt còn một là Nước. Có thể nói Linh Hồn Tổ Tiên ví như Nước. Còn Linh Hồn chúng ta ví như Bọt Nước. Như chúng ta cũng biết. Bọt nước là do nước tạo ra. Linh Hồn Tổ Tiên là Chân Tánh. Linh Hồn của chúng ta là Thức Tánh, vọng tưởng huân tập không ngừng luôn luôn dấy khởi nghiệp lực. Còn Linh Hồn Tổ Tiên Thanh Tịnh vô thức tự nhiên. Muốn thấy được Tổ Tiên. Thì Tiểu Linh Hồn hội nhập về Cội Nguồn Đại Linh Hồn. Từ Thức Tánh hội nhập về Chân Tánh, an trụ vào Đại Định tâm như không, Tánh như không, ý như không. Thấy nghe hay biết tự nhiên, không khởi ý phân biệt. Lâu ngày dài tháng. Nghiệp lực ý thức tiêu dần. Hội ngộ Chân Tánh liền thấy Tổ Tiên. Bọt Nước tan biến trở về là Nước.

  * * *

  Hết phần 4 chương 13 mời xem tiếp phần 5 chương 13 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những căn bản trong kinh là Sống Tự Do. Nhưng không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp. Đạo Luật, công bằng xã hội. Không đi ngược lại Thiên Ý Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ.

  * * *
 12. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 13

  PHẦN 5

  VÔ VI ĐIỀU KHIỂN HỮU VI

  VÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN HỮU HÌNH

  Bản thể Linh giác Chân Tánh của Đức Khai Hóa Tổ Tiên. Siêu vô vi vô hình. Có nghĩa mắt thường không nhìn thấy, ví như điện lực không nhìn thấy, không khí không nhìn thấy nhưng có mà không có nghĩa có mà không thấy. Bản thể Khai Hóa Tổ Tiên không nhìn thấy đó điều khiển vũ trụ, khắp thế giới hữu vi hữu hình. Linh giác Chân Tánh của Đức Tổ Tiên, siêu vô vi vô hình chỗ nào cũng có khắp tất cả hư không vũ trụ. Điều khiển vũ trụ, thế giới hữu vi hữu hình. Qua trung gian Duy Thức Tánh, Tánh Thức. đi đôi với Thần Lực và Chân Khí. Ý tưởng Chân Tánh hình thành, thì thế giới vật thể hữu vi liền chuyển biến theo Ý Tưởng. Từ vô tướng hữu vi chuyển thành hữu tướng hữu vi, từ vô sắc chuyển thành hữu sắc.

  Nói tóm lại ý tưởng Khai Hóa Tổ Tiên Chân Tánh vũ trụ khởi niệm sanh ra. Huân tập, Thể Lực – Thể Hơi – Thể Lỏng – Thể Đặc Thể Lửa vũ trụ. Ngũ Đại, phát động bộ máy huyền vi vũ trụ đi vào tuần hoàn. Hình thành lên vô số định luật. Gọi đó là Thiên Luật, Thiên Ý Cha Trời. Thì thế giới hữu vi, hữu tướng, hữu Tánh hình thành theo Thiên Ý ra đời. Cho đến khi Chân Tánh vũ trụ thanh tịnh. Không một niệm khởi tưởng. Thức Tánh không có. Duy thức không thành lập. Thì thế giới vũ trụ tan hoại trở về không. Vật Chất hữu thể trở về vô tướng. Chân Tánh Vũ Trụ vô tánh, vô tướng, vô pháp. Vô Tánh, Vô Tướng, Vô Pháp chính là Thật Tánh, Thật Tướng, Diệu pháp Cội Nguồn vũ trụ. Vật Chất vô tướng vô sắc chính là thật tướng thật sắc của Vật Chất. Vô Tướng Vô Sắc.

  * * *

  Hết phần 5 chương 13 mời xem tiếp phần 1 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

  * * *


  CHƯƠNG 14

  PHẦN 1

  ĐỊNH LUẬT

  Nơi Pháp Hội Long Vân trên hư không bốn phương tám hướng lại phát ra tiếng nói:

  Chân Tánh sanh ra Thức Tánh ví như Nước sanh ra Bọt Nước. Cũng giống như Thần Lực vũ trụ, bị khuấy động, chuyển thành Điện Lực vũ trụ. Rồi từ Điện Lực vũ trụ tan biến trở về Thần Lực Vũ Trụ. Cũng như Nước sanh ra Bọt Nước rồi Bọt Nước tan biến trở về là Nước. Tuy Diện Lực khác với Thần Lực nhưng cùng một bản thể. Vì điện lực từ Thần Lực bị khuấy động sanh ra. Điện lực không bao giờ mất đi mà chỉ tan biến trở về Thần Lực vũ trụ.

  Chân Tánh Khai Hóa Tổ Tiên ví như Nước. Thức Tánh Linh Hồn Nhân Loại ví như Bọt Nước tuy khác nhau. Nhưng đồng cùng Bản Thể là Nước. Hay đồng cùng Chân Tánh Vũ Trụ cũng vậy. Nguồn Cội Thức Tánh của mỗi Linh Hồn là Vô Tánh. Thật Tướng của mỗi Linh Hồn là Vô tướng. Thế giới Hữu tướng hữu sắc là do Chân Tánh Linh Giác vũ trụ tạo ra. Căn cội Chân Tánh sanh ra Thức Tánh là do Tánh thấy nghe hay biết tự nhiên của Chân Tánh, khởi tưởng sanh ra, niệm tưởng phân biệt tạo ra Tánh Thức hiểu biết. Thức Tánh Hiểu Biết Chính Là Căn Thân Huệ mạng Linh Hồn. Sự Sống Của Linh Hồn. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh thì làm chủ được Thần Thực. Một khi Thần Lực bị chuyển động liền khởi sanh điện lực. Ở trong con người gọi là Điển Lực. Ở ngoài con người gọi là Điện Lực. Những Linh Hồn có Kim Thân thì Điển Lực rất mạnh. Những Linh Hồn chỉ có Khí Thân thời điển lực rất yếu. Thần Lực vũ trụ không phải là Thần Thức nên không làm chủ được mình. Bị lôi kéo tác động bởi Thần Thức Linh Hồn con người. Bị lôi kéo tác động bởi lực Nam Châm. Thần Lực vũ trụ chuyển thành Điện Lực vũ trụ. Thần Lực con người chuyển thành điển quang con người. Khi Điện Lực vũ trụ thoát khỏi sự lôi kéo của thế lực tác Động, thì Điện Lực vũ trụ trở về bản nguyên Thần Lực vũ trụ ngay. Điển quang con người cũng thế.

  Chân Tánh không có nghiệp. Nên không có sanh tử luân hồi. Thức Tánh vì chấp mê nên có nghiệp kết tập sanh tử luân hồi. Chuyển sang từ sự sống nầy qua sự sống khác. Đã gieo nhân gì thì kết quả nấy, vô vi nhân quả kết tập, thì hữu vi nhân quả hình thành. Nhân nào quả nấy. Dù cho hưởng phước. Dù cho đại họa. Dù ở Thiên Đàng hay ở Địa Ngục. Dù có pháp thuật thần thông không thể nghĩ bàn. Người bình thường. Kẻ ốm đau bệnh tật. Chân Tánh vẫn là Chân Tánh không hề thay đổi, trước sao sau vậy, siêu vô vi, bất tử trường tồn. Như Ta đây chẳng hạn. Thể xác tứ Đại đã phân hóa vào hư không. Nhưng Linh giác Chân Tánh của ta không hề thay đổi. Khi nào ta muốn hiện nguyên hình thì thân tướng Tiểu Thiên vũ trụ thể xác con người sẽ hiện ra. Làm chủ sanh diệt thì coi như đã vào ngôi vị Tạo Hóa Chí Tôn. Thừa hành Di Chí Tổ Tiên chuyển Đại pháp Luân Đại Đồng Bình Đẳng vũ trụ. Mở ra chu kỳ mới chu kỳ Long Hoa Đại Đạo vũ trụ.

  Các Thiên Thần Thánh Chúng nghe Chí Tôn Thái Tử khai thị tri kiến. Liền giác ngộ hội nhập Cội Nguồn. Hiểu rõ thế nào là Chân Tánh. Hiểu rõ thế nào là Thức Tánh. Hiểu rõ thế nào là làm chủ thấy nghe hay biết. Thế nào là khởi tâm phân biệt chấp trước. Cái thấy nghe hay biết phân biệt của Thức Tánh là cái thấy nghe hay biết hữu hạn. Còn thấy nghe hay biết. Không khởi tâm phân biệt của Chân Tánh. Thấy nghe hay biết tự nhiên là sự thấy nghe hay biết vô hạn. Cái thấy nghe hay biết toàn năng toàn giác, thấy biết toàn vũ trụ.

  Các Thiên Thần Thánh Chúng hội ngộ Chân Tánh Cội Nguồn. Thấy rõ pháp Thân Chân Tánh Tổ Tiên Như Lai. Rộng lớn như hư không vô tận vô biên chỗ nào cũng có. Dù ở trên Thiên Đàng hay ở chốn nhân gian. Cũng như ở Địa Ngục. Sự sống cũng như sự chết đều ở trong lòng Đại Linh Hồn vũ trụ Chân Tánh của Tổ Tiên. Ví như các loài Cá sống trong lòng Đại Dương. Chết cũng ở trong lòng Đại Dương. Cho nên Cá làm gì Cá nghĩ gì. Cá chết Cá luân hồi vào chốn nào. Đại Dương Nước đều nghe thấy rõ cả. Chỉ cần Cá nghĩ đến Nước. Kính mến Nước. Cầu nguyện Nước gia hộ. Thì Nước sẽ bao bọc, che chở cho Cá. Chỉ đường khai tâm mở trí cho Cá. Thì những con Cá khôn ấy có chỗ nương tựa vững vàng. Có thể nói là muốn chi được nấy. Cầu chi đặng nấy.

  Các Thiên Thần Thánh Chúng Đồng thuyết kệ rằng:

  Tổ Tiên Giàu Nhất

  Tổ Tiên Quyền lực

  Tổ Tiên là Nước

  Chúng con là Cá

  Cá Cầu giàu có

  Tổ Tiên Liền cho

  Cá Cầu ấm no

  Tổ Tiên ban phát

  Cá Cầu Huệ pháp

  Liền được khai thông

  Cá Cầu Phật Tiên

  Liền được như ý

  Cá Cầu Chánh lý

  Tổ Tiên ban hành

  Cá Cầu sự lành

  Tổ Tiên ban phúc

  Cây Không mất gốc

  Cây mãi xanh tươi

  Con còn có Cha

  Hết lo khốn khó

  Tổ Tiên khắp chốn

  Tổ Tiên Linh Thiêng

  Tổ Tiên Quyền Năng

  Cầu Chi được nấy

  Chúng Con đã nghe

  Chúng con đã thấy

  Tột cùng vị lai

  Tất cả hiện rõ.

  Lúc bấy giờ từ nơi hư không. Đức Chí Tôn Thái Tử nương vào Thần Lực của Đức Cha Trời chuyển Đại pháp Luân làm cho Chúng Hội. Thiên Thần Thánh Chúng thấy vô tận vô biên số kiếp của mình trôi lăn luân hồi khắp nẻo. Cũng nhìn thấy gần cuối tiểu kiếp nhân loại kết thúc bởi đại họa. Động Đất. Mưa to gió lớn. Chôn vùi nhà cửa, lầu Đài phố xá. Nhiệt độ nóng lạnh tăng cao hạ thấp, hủy diệt sự sống Động Thực vật. Mực nước biển dâng cao ngập chìm các Đồng Bằng châu lục. Nhân Loại còn lại một số ít người sống sót. Chuyển qua tiểu kiếp mới. Trở thành người nguyên thủy. Hồng Hoang Bàng Cổ sơ khai. Lại cũng nhìn thấy rõ. Trái Đất sanh ra Trái Đất hủy diệt. Những Linh Hồn có Đạo có Đức sanh về Trời. Những Linh Hồn vô Đạo vô Đức thì luân chuyển vào không gian lơ lửng tối tăm mù mịt. Chờ cho Quả Địa Cầu hình thành trở lại. Sau bốn tiểu kiếp, 70 triệu năm đầu thai vào loài Thú Cầm. Bò Sát. Chờ cho loài người ra đời mới được đầu thai làm người trở lại để tu luyện tiến hóa Linh hồn. Lại cũng nhìn thấy rõ vũ trụ hình thành, vũ trụ hủy diệt, vô lượng vô biên. Phật Thánh Tiên. Hội nhập Cội Nguồn vào pháp Thân Đại Đồng Bình Đẳng. Lại cũng thấy rõ Phật Thánh Tiên từ nơi quá khứ Cội Nguồn Chân Tánh vũ trụ hiện ra. Lên ngôi Chí Tôn giáo hóa Thiên Chúng mở cửa Chân Tánh. Đón nhận nhân loại Chư Thiên trở về Cội Nguồn.

  Chúng Hội Long Vân. Chư Thiên Thần Thánh nhờ nương theo thần lực của Đức Cha Trời. Nương theo huệ lực của Đức Chí Tôn Thái Tử. Hội Ngộ Cội Nguồn Đại Đạo vũ trụ, khai mở Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn rốt ráo. Lúc bấy giờ nơi pháp hội Long Vân, chúng hội đồng loạt Hiển Thánh, Hiển Phật, Hiển Tiên.

  Các Thiên Thần Thánh Chúng Đồng phóng ra vô lượng hào quang thuyết nói kệ rằng:

  Chí Tôn Con Trời

  Chí Tôn Cứu Thế

  Chí Tôn Khai Hóa

  Mở cửa Cội Nguồn

  Mở cửa Thiên Đàng

  Lấp đường Địa Ngục

  Giải trừ Mê Muội

  Lấp đường Ngạ Quỉ

  Giải trừ tội lỗi

  Lấp đường súc sanh

  Giải trừ ác căn

  Làm cho thế gian

  Sáng bừng Chân Lý

  Đời Đạo Thuần Tuý

  Một Cội một Nguồn

  Chủ Nghĩa Đại Đồng

  Mở ra tại thế

  Sống đời thực tế

  Nhân Quyền tự do

  Sống đời ấm no

  Sống theo Công Lý

  Nhân Loại Thành Thánh

  Nhân Loại Thành Tiên

  Tam giáo quy nguyên

  Đâu đâu cũng Phật

  Thế Thiên Hành Đạo

  Đâu đâu cũng Chúa

  Nhân Loại Nhân Thế

  Khai tâm Khai huệ

  Đồng thệ đồng nguyện

  Khai trí Khai Đức

  Chí Tôn bậc nhất

  Cứu khổ thế Nhân

  Chí Tôn Thiên Đức

  Chí Tôn Thiên Ân

  Chí Tôn là Cha

  Chí Tôn là Thầy

  Với công ơn nầy

  Không đền đáp nổi.
 13. shopoga

  shopoga Member

  Thiên Thần Thánh Chúng Đồng phóng quang thuyết kệ xong. Đồng bay lên không trung hóa ra vô số vô biên Châu báu ngọc ngà cúng dường Đức Chí Tôn. Rồi biến mất nơi không trung.

  Nói về nơi Hội Trường Long Vân có hơn 2 vạn người. Tới đây dự hội không có ý tốt. Nhưng giờ đây ai nấy như đều trải qua một cơn mê, lạc lối. Lâu nay sống trong cảnh u tối, gieo bao tội ác, hại người hại mình, sống mất Bình Đẳng, sống độc tài tàn bạo, sống theo dục vọng đê hèn, sống như loài chùm gởi. Đeo bám vào sức sống yếu ớt của Dân, sống như cây mất gốc, sống như sống mất Nguồn, sống theo trào lưu vô thường của tạo hóa, sống trong chiến tranh, binh đao máu lửa thù hận. Chìm đắm trong Địa Ngục. Mà cứ ngỡ đó là Thiên Đàng. Nay chúng tôi mới hiểu thế nào. Lưới Trời lồng lộng nhưng mảy lông cũng không lọt. Hư không vũ trụ chính là pháp tướng Chân pháp của Trời. Một Niệm khởi nghĩ thì trời đã hay đã biết. Nay chúng tôi không dám nghĩ quấy nữa mà thành tâm quy hướng Cội Nguồn.

  Trên không trung lại phát ra tiếng nói:

  ÁC và THIỆN. Là do Chân Tánh tạo ra. Chân Tánh là chủ nhân của Ác và Thiện. Chân Tánh ngả về Thiện, thì phước lành sanh ra khắp nơi khắp chốn. Chân Tánh ngả về Ác, thì Đại họa sanh ra khắp lối khắp nơi. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ cả họa lẫn phúc. Không còn Đọa Lạc vào sanh tử nữa. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ vận mệnh của mình. Cả vô vi lẫn hữu vi, muốn không là không, muốn có là có. Tất cả đều ứng theo Chân Tánh của mình, vô lượng kiếp ác đại họa. Chuyển thành phước Đức hết thảy. Làm chủ Chân Tánh, không ngả theo ác tánh thức tánh nữa. Thời ác căn lần lần bị hủy diệt, không còn tồn tại trong Chân Tánh của mình. Linh Căn Chân Tánh Viên Ngọc như ý chân tâm của mỗi con người nhờ hành thiện phát ra vô lượng ánh sáng minh quang làm thanh tịnh thế giới vũ trụ. Thế giới Đại Đồng Bình Đẳng.

  Thái Tử nói xong thời hiện nguyên hình. Ngồi trên tòa vô cực Châu Báu. Có Ngũ Long Ngũ Phụng Rồng Tiên bao bọc xung quanh. Chúng Hội Long Vân lúc này Thiện căn đã lớn, phần đông đã hội nhập Cội Nguồn. Có người đã khai mở Thiên Nhãn, Huệ Nhãn, Pháp Nhãn. Thành tựu phước Đức không thể nghĩ bàn. Có người đã làm chủ Chân Tánh, làm chủ Thần Lực, làm chủ Chân Khí Thần Thông pháp thuật vô biên.

  * * *

  Hết phần 1 chương 14 mời xem tiếp phần 2 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Sự hiển linh Long Hoa Mật Tạng không thể nghĩ bàn, chỉ cần đọc tụng một chương một phần, một câu một chữ thì cũng đã giải trừ vô số tai họa. Huống chi là đọc trọn bộ kinh nghiền ngẫm, suy ngẫm sự vi diệu trong kinh. Thì những người nầy chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa sanh xuống chốn nhân gian cứu khổ nhân loại anh em lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn.

  Quốc Tổ anh linh dậy khắp cùng

  Chỉ cần một niệm hiểu Kinh Luân

  Cũng được siêu lên trời hưởng phước

  Huống chi truyền bá cứu thế nhân

  Lập công khai mở đời Thánh Đức

  Việt Nam tỏa sáng ức muôn năm

  Con cháu Tiên Rồng rền thế giới

  Cội Nguồn sống dậy hết tối tăm.

  * * *


  CHƯƠNG 14

  PHẦN 2

  SỰ SỐNG CHẾT CỦA THỂ XÁC

  CŨNG CHỈ LÀ LỚP ÁO DA (TỨ ĐẠI)

  LINH HỒN MẶC RA MẶC VÀO MÀ THÔI

  Thái Tử dùng pháp Nhãn thấy chúng hội đã chứng được sơ quả Văn Hóa Cội Nguồn, khởi đầu bước vào Thiên Đạo vũ trụ Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật vũ trụ, tiến về Chủ Nghĩa Đại Đồng. Nên thuyết giáo dạy rằng, sở dĩ Nhân Loại, nhân gian lạc mất Cội Nguồn. Nên không được Đức Cha Trời Chiếu Cố. Lạc loài bơ vơ trong sanh tử luân hồi. Chịu không biết bao nhiêu là thống khổ. Sự sống chết của thể xác. Cũng như chiếc áo mặc vào cởi ra của Linh Hồn. Áo Địa Ngục. Áo Súc Sanh. Áo Ngạ Quỉ. Linh Hồn mặc vào cởi ra là chuyện thường tình trong luân hồi sanh tử. Nếu làm chủ Chân Tánh, thì sanh tử cũng chỉ là chuyện thường tình chẳng có gì là lạ. Những chiếc áo Da. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh ấy. Cũng chỉ là trò ảo thuật của Duy Thức sanh tử nhân quả luân hồi mà thôi. Làm chủ Chân Tánh là làm chủ cả sanh lẫn tử, tự nhiên tự tại, vô lượng thọ không còn cái thọ nào hơn nữa. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh là làm chủ pháp thuật Thần Thông. Quyền năng vô hạn. Quyền lực vô biên, không thể suy nghĩ, luận bàn cho hết được.

  Thái Tử nói xong liền thị hiện Thần Thông pháp thuật cho chúng hội xem. Thái Tử biến hóa ra hàng nghìn hàng vạn Thái Tử. Rồi từ mỗi Thái Tử biến hóa ra hằng hà sa số Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Thánh cưỡi Rồng, Phật ngồi tòa Sen, Tiên ngồi tòa Thái Cực, Thần cưỡi Hổ, Chúa cởi Mây rợp cả bầu trời. Chúng hội Long Vân lại một phen nữa chứng kiến cảnh Thần Thông pháp thuật hội nhập Cội Nguồn làm chủ Chân tâm Chân Tánh, hòa nhập vào Thiên Đạo Đại Đồng Bình Đẳng vũ trụ. Một loại thần thông mà chúng hội chưa từng nghe chưa từng thấy bao giờ. Nay chứng kiến cảnh pháp thuật thần thông do Chân Tâm, Chân Tánh biến hiện.

  Toàn thể Long Vân Đại Hội hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

  Chúng tôi đã tin và cũng sơ ngộ về Chân Tánh Cội Nguồn Đại Đạo vũ trụ. Xin Đức Chí Tôn mở lượng từ bi truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ cho chúng hội nghe. Cũng như Thiên Ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ chủ Nghĩa Đại Đồng cho chúng tôi hành theo, làm theo gìn giữ tôn thờ.

  Chí Tôn Thái Tử khen:

  Các ông xứng đáng là con Hồng Cháu Lạc con dân vũ trụ. Giữ gìn truyền thống ông Cha. Thừa kế những gì Tổ Tiên tạo lập lên vũ trụ. Sự Hiện Thân Khai Hóa Tổ Tiên, hiện thân ra Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống con người đến bây giờ. Nhân Loại những người con, người cháu hướng về Cội Nguồn sẽ được Tổ Tiên Cha Trời, Địa Mẫu chấp nhận. Ban cho trí huệ, phước Đức không thể nghĩ bàn. Từ đây vô lượng kiếp sau. Các ông sẽ là Vua là Chúa, làm Vua làm chúa khắp các tầng Trời, giáo hóa vô lượng vô biên Thiên Chúng, vào ngôi Chánh Đẳng Chánh giác.

  Thái Tử nói xong thì từ trên đỉnh đầu Thái Tử phóng lên không trung ba đạo hào quang chiếu xuống Đỉnh Đầu Chúng Hội Long Vân. Lấy Tâm Truyền Tâm, Lấy Ý Truyền Ý, Lấy Khẩu Truyền Khẩu. Thiên Ấn ra đời Ấn chứng chúng Hội sẽ làm Vua làm Chúa khắp tầng Trời.

  Những học sĩ Duy vật biện chứng. Lâu nay tôn thờ khoa học Luận Chứng. Nhưng không dám tin vào đôi tai, đôi mắt của mình, mơ hay là tỉnh cũng không rõ. Các học sĩ Duy Vật tự kiểm soát lại thần trí của mình. Thì thấy mình vẫn minh mẫn sáng suốt. Liền nghĩ:

  Thật ra Thái Tử là ai? Từ đâu đến?

  Dù biết rằng Thái Tử chính là con của Quốc Vương. Kinh Dương Vương.

  Thái Tử biết ý nghĩ các Học sĩ giáo phái Duy vật. Liền hỏi:

  Nầy các học sĩ các ông muốn tìm hiểu lý lịch của ta chớ gì?

  Các Học sĩ các giáo phái Duy Vật biện chứng khiếp hồn khiếp vía vì Thái Tử hiểu rõ tâm ý của Họ, Phái Duy Vật lấy lại sự bình tỉnh rồi đồng thưa rằng:

  Thưa Chí Tôn Điện Hạ quả đúng như vậy, chúng tôi muốn biết Tiền Thân, Chí Tôn điện hạ Thái Tử từ đâu sanh đến nhân gian.

  Lời thỉnh cầu của các Học sĩ Duy Vật Biện Chứng xong. Nhưng chưa hết khiếp sợ. Vì những ý nghĩ ở trong đầu chưa nói ra, Thái Tử đã nghe thấy hiểu rõ quả thật đáng sợ Quả thật là Đấng Đại trí, Đại giác, Đại Linh Thiên ra đời.

  * * *

  Hết phần 2 chương 14 mời xem tiếp phần 3 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Chúng ta xem tới đây mới thấy thế nào là Thần Thông trí tuệ. Thế nào là làm chủ Chân tâm Chân Tánh. Thế nào là hội nhập Cội Nguồn. Thế nào là đồng hóa Tiểu Thiên Vũ Trụ hiệp vào Đại Thiên Vũ trụ. Thế nào là Kim Thân nhị xác thân con người. Thế nào là biến sức mạnh con người thành sức mạnh vũ trụ. Một khi Thần Lực con người hiệp với Thần Lực Vũ Trụ. Thì trở thành Thần Thông vô hạn không thể nghĩ bàn. Long Hoa Mật Tạng Kinh, là bộ kinh tối mật vũ trụ, quý hiếm không có sự quý hiếm nào bằng. Chỉ cần hiểu thấu một phần một chương, coi như không còn sa đọa nơi địa phủ. Rốt sau đều thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.

  * * *
 14. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 14

  PHẦN 3

  TIỀN THÂN THÁI TỬ HÙNG LAN

  Thái Tử liền nói:

  Nầy Chúng Hội Long Vân cũng như các Học sĩ trường phái Duy Vật. Tiền Thân của ta là Đức Giáo Tổ Chí Tôn Thiên Đế. Con lớn của Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Mẹ Trời Đức Địa Mẫu Âu Cơ. Kim Thân ta hiện giờ đang ở tại Ngũ Đài Bảo tháp nơi cung Long Vân. Tầng Trời thứ 18 tính từ Hạ Thiên tầng trời thứ 1 Trời Tứ Thiên Vương trở lên đến cõi Thiên Vân Phước Quả. Nếu tính từ các tầng trời Trung Thiên Giới bắt đầu từ cõi trời Phạm Chúng trở lên thì cõi Thiên Vân Phước Quả là tầng trời thứ 11 Cung Long Vân. Là cung làm theo Thiên Ý Cha Trời. Trung tâm điều hành vũ trụ, làm theo Thiên Luật Vũ Trụ Thiên ý của Đức Cha Trời.

  Nơi chốn nhân gian tiểu kiếp thứ 9 sắp hết. Chỉ còn mười nghìn năm nữa là kết thúc tiểu kiếp thứ 9. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Nhân Loại càng về gần cuối tiểu kiếp càng đi vào cảnh diệt vong. Không những chiến tranh loạn lạc. Mà còn bởi Đất – Nước – Gió – Lửa chuyển đổi giai đoạn cuối, lập lại tiểu kiếp mới. Nên Nhân Loại đi vào kiếp nạn diệt vong càng về cuối tiểu kiếp càng mạnh. Bởi cảnh Động Đất, Nước dâng, Bão to, Mưa Lớn, Ôn Tai Dịch Họa. Nhiệt độ tăng cao, hạ thấp đến nổi hủy diệt lần sự sống, Động, Thực vật. Trong đó có Nhân Loại con người. Sự sống thân xác con người lần lần bị hủy diệt hàng loạt. Nhưng Linh Hồn nhân loại sẽ về đâu?

  Không lẽ sa đọa hết xuống Địa Ngục Âm Phủ, chịu cảnh khốn khổ hàng triệu triệu năm hoặc sanh vào loài Quỉ dữ, súc sanh. Nên ta vâng lệnh Đức Cha Trời. Đầu thai xuống trần làm con của Kinh Dương Vương, phá vỡ màn u minh trở thành Đấng Cứu thế. Như các ông đã thấy. Vì đã sanh vào bụng Mẹ, mang lấy xác thân phàm tục và ta cũng như các ông quên hết kiếp trước của mình, sống theo kiếp sống trần gian. Cứ tưởng là cuộc sống mới bắt đầu nhưng nào phải thế. Vì sự sống của mỗi Linh Hồn là vô tận. Để tìm hiểu về sự sống của Linh Hồn ta phải gạt bỏ tất cả làm lại từ đầu. Và quyết tâm tìm ra sự thật bí Mật của vũ trụ. Sự sống sanh ra ở đời ai cũng như ai không biết mình là ai từ đâu đến. Thậm Chí có những trường phái, như trường phái Duy Vật Biện Chứng thì càng mù mờ về Linh Căn Linh Hồn của chính mình. Như các ông lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ cho rằng chết là hết, đây là sự sai lầm lớn. Theo Thiên Luật gieo nhân ác để rồi Linh Hồn nhận lấy quả báo Địa Ngục. Ngạ Quỉ, Súc Sanh thọ cảm trôi lăng sanh tử không biết bao nhiêu là quả khổ?

  Không có ai gieo nhân Ác mà gặt quả Lành. Những người gieo Ác mà còn gặt những sự lành. Là nhờ nhân lành Ông Bà Cha Mẹ gieo ra. Cũng như kiếp trước có gieo phúc lành kiếp nầy thọ hưởng gặt hái. Nhưng sự ở đời phúc lành hưởng mãi cũng hết, thì quả báo ập đến, có ăn năng cũng không còn kịp.

  Trải Qua 6 năm gian khổ tu luyện phá vỡ vô minh. Hiển Lộ Chân Tánh, trở về ngôi vị cũ. Thực hiện theo di Chí của Đức Cha Trời. Mở ra Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Đạo vũ trụ. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Đưa Nhân Loại qua sông Mê đến bờ giác. Chủ Nghĩa Đại Đồng là con đường Đại Đạo vũ trụ, là nhịp cầu nối liền từ Địa Ngục trần gian đến các cõi Thiên Đàng. Hội nhập Cội Nguồn đến với Đấng Cha Ông.

  Để chứng minh tiền Thân của mình. Thái Tử từ nơi Đỉnh Đầu phóng một Đạo hào quang xuyên suốt không gian vũ trụ, chiếu đến cõi Trời Thiên Vân. Hào Quang bỗng trở nên trong suốt, thu nhiếp toàn cõi Thiên Vân, hiện ra trước mắt Chúng Hội. Chúng Hội nhìn thấy cõi Thiên Vân thì không khỏi sửng sốt. Vì Đất Đai cõi Thiên Vân không những bằng phẳng mà toàn là vàng Ngọc Châu báu, Hào quang rực rỡ. Cây Báu, Đường Sá, Ao Hồ, Lầu Đài, Cung Điện nguy nga tráng lệ. Cấu trúc toàn là Kim Cương ngọc ngà, trân châu, vàng, bạc, san hô, pha lê xây cất hiện đại cổ kính trang nghiêm, hoa văn lộng lẫy Hơn hẳn trần gian gấp vạn nghìn lần. Chư Thiên, Thiên Tiên. Sống trên Vàng Ngọc Châu Báu. Như nhân loại trần gian sống trên Đất Đá. Nhân Loại Chư Thiên sống trên sự giàu có. Muốn gì có nấy không như chốn trần gian. Chúng Hội Long Vân thấy Thiên Chúng sống trên sự giàu có, sống trên Vàng Ngọc Châu Báu cũng là sự bình thường. Cũng như con người trần gian sống trên mặt đất. Cái quý của Thiên Chúng chính là Đạo Đức cũng như Trí Huệ. Các bậc có đức cao, trí huệ lớn đều là những bậc Phật Tổ Tổ Tổ, Thánh Tổ Tổ Tổ, Tiên Tổ Tổ Tổ. Chư Thiên sống trong hạnh phúc. Hòa Bình. Độc Lập. Tự Do. Tôn trọng lẫn nhau. Quyền Độc Lập tự chủ. Quyền tự do ngôn luận. Quyền Bình Đẳng xã hội. Quyền mưu cầu hạnh phúc. Quyền sống Nhân Quyền. Được bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Tiên hiểu Lễ, Hậu hiểu Văn. Được coi như là lẽ sống nhân cách của xã hội Tiên Thiên. Khoa học sáng kiến nghệ thuật, vận dụng. Bảo Bối được đưa lên hàng đầu công lao góp phần cho các ngày lễ hội. Dâng cúng Tổ Tiên, Cha Trời.

  Chúng Hội như được thấy Chân Lý lẽ sống tột đỉnh của Nhân Loại con người. Lẽ sống tột đỉnh Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Những điều Chúng hội hết sức chú ý ở đây. Vua Trời, Dân Trời Chư Thiên cùng sống chung trong Hiến Pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Quyền Độc Lập tự chủ. Quyền tự do Ngôn Luận. Quyền Bình Đẳng xã hội. Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Quyền Tự Nguyện. Quyền sở hữu trí tuệ. Sở hữu khoa học. Sở hữu thừa kế. Quyền sống Nhân Quyền. Được vua Trời, tướng Trời, Quan Trời bảo vệ tuyệt đối. Quyền Con Người ở trần gian gọi là Nhân Quyền. Ở Thiên Đàng gọi là Thiên Quyền. Nhân Quyền Thiên Quyền cũng chỉ là một mà thôi cũng như phần Gốc và phần Ngọn. Hiến pháp Nhân Quyền, Thiên Quyền là Hiến Tạng tối cao vũ trụ. Hiến Tạng Đại Đồng Bình Đẳng. Hiến Tạng Thiên ý của Đức Cha Trời Thiên Luật Vũ Trụ, VÀ CHỈ CÓ THIÊN Ý CỦA ĐỨC CHA TRỜI, THIÊN LUẬT VŨ TRỤ mới là Hiến Tạng tối cao vũ trụ. Được Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa gìn giữ. Tôn thờ mãi mãi. Hiến Tạng Công Bằng văn minh, Cực Lạc.

  Tất cả Nhân Loại Chư Thiên, Trần gian phàm tục, đều là Con Cái của Đức Cha Tời lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay. Đời sống của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa là đời sống không lạc Cội lạc Nguồn. Vì thế Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa luôn ở cảnh giới bất tử, tự do, tự tại an vui. Làm chủ Chân Tánh, làm chủ vũ trụ. Còn Nhân loại Nhân gian phàm trần, lạc mất Cội Nguồn, lại không làm chủ được Chân tâm Chân Tánh. Trôi lăn theo dục vọng nghiệp lực theo guồng máy sanh tử, gieo giống nào trổ quả nấy, nên thường qua lại trong Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh, hết sức là thống khổ.

  Chúng Hội nương theo Thần Lực Thái Tử, tai nghe, mắt thấy, đời sống Xã Hội Thiên Đàng Cực Lạc. Nhân Quyền được tôn trọng rốt ráo như vậy. Thì ai cũng là Vua là Chúa, tranh nhau nữa để mà làm gì. Vàng, Bạc, Ngọc Ngà Kim Cương, Châu Báu thì thiếu chi không khác gì đất đá, cát, bùn, nơi chốn nhân gia.

  Còn ở nhân gian thời khác hẳn, tranh nhau Vàng, Bạc, Ngọc Ngà Châu Báu. Lại quá lạc hậu về ý thức cuộc sống, về nhận thức Quyền Con Người, cũng như về khoa học Vật Chất, nhân cách đối xử, ứng xử. Có thể nói cuộc sống con người trần gian tuy làm người nhưng chưa qua khỏi lớp Thú Cầm. Chỉ biết hơn thua, đấu đá, sát phạt lẫn nhau. Còn tệ hại hơn nữa sinh ra bao thói hư tật xấu. Buôn Thần bán Thánh. Lạm xưng độc tôn, độc trị. Chà đạp Quyền Thiêng Liêng mà Tổ Tiên, Cha Trời đã ban tặng cho mỗi con người. Mà còn thậm tệ hơn nữa. Dùng bạo lực đàn áp Quyền Con Người. Những quyền thiêng liêng nhất. Quyền Độc Lập, Quyền Tự Do, Quyền Bình Đẳng, Quyền Mưu cầu hạnh phúc, Quyền sống, nói chung là những căn bản Quyền Con Người Nhân Quyền.

  Chúng Hội Long Vân so sánh xã hội trần gian, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc. Trình độ Dân trí cách nhau quá xa. Không những trình độ dân trí còn quá lạc hậu mà ngay cả guồng máy nhà Nước cũng lạc hậu đồi trị không kém. Chẳng khác con thú nầy lừa con thú kia vào kế bẫy để rồi quật ngã ăn thịt mà thôi. Được là Vua thua là Giặc. Giặc với Vua chẳng qua cũng chỉ là một thứ. Trò hề tuồng đời với nhau mà thôi. Làm gì có Công Lý. Làm gì có Nhân Quyền. Làm gì có Công Bằng xã hội. Khi nhân loại trần gian ở vào giai đoạn hiện nay. Chỉ là Phong Kiến Thần Giáo Độc tài Độc Trị. Phong kiến Vua Chúa Độc tài Độc Trị. Có lẽ nhân loại trần gian trải qua một thời gian lâu xa nữa hàng nghìn nghìn năm khi ấy Hiến Pháp Nhân Quyền mới ra đời. Luật Pháp Nhân Quyền đi vào cuộc sống. Công lý Bình Đẳng văn minh xã hội được thực hiện. Còn Nhân Loại con người hiện nay trình độ dân trí còn quá thấp. Thiên Đạo Cội Nguồn vũ trụ chưa ra đời thời Nhân loại biết đâu mà đi.

  Chúng Hội Long Vân ngán ngẫm cho sự thế. Nhưng rồi bừng lên niềm hi vọng, phải rồi Chí Tôn Thái Tử, sẽ lập lên cõi Nước như vậy và chúng tôi sẽ là công dân cõi Nước ấy. Khi chúng hội nghĩ như thế. Tức thời cõi Thiên Vân biến mất. Hiện ra cõi Nước Văn Lang. Có Đức Vua Hùng Ngự trị cảnh sống chẳng khác gì Thiên Đàng Cực Lạc. Hiến pháp là Vua. Luật pháp là Thầy. Công Lý Bình Đẳng xã hội là lẽ sống an lạc của Xã Hội Văn Lang. Vua Hùng chỉ là Đại Diện tối cao cho sự trung thành. Bảo vệ Hiến Pháp. Luật Pháp. Đạo pháp Công lý Bình Đẳng xã hội Văn Lang mà thôi. Chúng Hội Long Vân ngập tràn niềm vui và cũng đã thấy rõ. Cửa Thiên Đàng chính là cõi nước Văn Lang. Chúng Hội thấy mình đang lột xác thật sự, từ ác chuyển sang thiện, từ mê chuyển sang ngộ, từ phàm phu chuyển lên Thần Thánh Phật Tiên. Cánh cửa Cội Nguồn đã mở. Chúng hội đã đi trên con đường an lạc tâm hồn an lạc cuộc sống.

  Khi ấy nơi Long Vân Hội có ba vị Đạo Tổ của nhiều giáo phái Thần giáo, Thiền giáo, Tài cao học rộng pháp thuật Thần Thông thuộc hàng bật nhất đương thời. Pháp hiệu là Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông. Ba vị Đạo Tổ Nương theo Thần Thông trí Huệ Chí Tôn Thấy Tánh thành Phật Hiển Thánh tại chỗ. Hào Quang trí tuệ rực rỡ. Muốn lập Công Đức trong Văn Hóa Cội Nguồn. Thiên Đạo vũ trụ. Liền chắp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:
 15. shopoga

  shopoga Member

  Bần Đạo hôm nay mới xóa sạch sự mê chấp về Duy Thức, sự chấp trước về danh từ, ngôn từ. Cũng Như hiểu rõ Sanh Tử luân hồi. Tu hành lạc vào Ngoại Đạo. Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Mà Tâm Ý hướng ngoại tìm cầu bên ngoài, dù tu vô lượng kiếp cũng không thể nào thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa được nói gì đến làm chủ Chân Tâm Chân Tánh lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Muốn thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Thời phải hướng về nội tâm, hiểu rõ lương tâm, làm chủ Tâm Viên Ý Mã, thu nhiếp Tánh Thức tận độ nhân loại hội nhập Cội Nguồn. Mới mau vào ngôi vị Thế Tôn, Chí Tôn. Nên Bần Đạo chúng tôi đã hội đủ Đức Tin vào ngôi Chánh giác Chánh Đức.

  1: Là tin có Đức Khai Hóa Tổ Tiên Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Hiện thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Sinh con đẻ cái lưu truyền nòi giống cho đến ngày nay.

  2: Là tin Đức Chí Tôn Thái Tử. Là Đức Giáo Tổ, Thiên Giáo, con lớn của Đức Cha Trời. Đức Địa Mẫu Âu Cơ xuống trần chuyển Đại pháp Luân. Mở cửa Cội Nguồn, hiển lộ Chân Tâm Chân Tánh. Cho chúng hội, hội nhập, giải thoát ngu si mê muội, giải thoát thống khổ, giải thoát sanh tử.

  3: Là tin luân hồi. Nhân quả, gieo giống nào thời trổ ra giống nấy, ác gieo thời ác gặt, thiện gieo thời thiện gặt. Mọi sự kết quả đều có nguyên do không phải tự nhiên mà có.

  4: Là tin có Thiên Đàng Cực Lạc là nơi tột thế hạnh phúc, muốn gì được nấy, sống trong cảnh Đại Đồng, Độc Lập, Tự Chủ, Tự Do Ngôn Luận, Bình Đẳng Xã Hội. Mưu cầu hạnh phúc. Là Chân Lý là lẽ sống của Chư Thiên. Thiên Quyền, Nhân Quyền thể hiện đầy đủ trong lẽ sống ấy.

  5: Là tin có Địa Ngục là nơi tột thế đau khổ. Khổ giam cầm. Khổ đói khát. Khổ bị gươm Đao hành hình. Khổ bị phanh thây xẻ thịt. Khổ bị nấu, cưa, mổ bụng, lột da. Khổ bị đốt thiêu, chết đi sống lại cả muôn vạn lần. Cái khổ nào hơn cái khổ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, cái khổ của cùng cực sự khổ.

  6: Là tin có đường giải thoát, áp bức thống khổ, giải thoát luân hồi sanh tử. Con đường tối cao giải thoát ấy chính là Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Con đường hội nhập Cội Nguồn, làm chủ Chân Tánh đến với Đấng Ông Cha.

  7: Là tin có hằng hà sa số Thánh, hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Tiên, hằng hà sa số Thần, hằng hà sa số Chúa. Là những người đã biết đến với Đấng ông cha và được Đấng ông cha ban cho cõi nước làm chủ cõi nước mà ông cha đã khai lập ra. Thế giới cõi nước Thiên Đàng Cực Lạc.

  8: Là tin có bộ máy huyền vi vũ trụ chuyển động theo luật tuần hoàn. Sanh, Trụ, Dị, Diệt. Từ không sang có. Rồi từ có trở về không. Bánh xe lịch sử tuần hoàn vũ trụ, cứ lặp đi lặp lại mãi. Hiểu thì ra khỏi. Không hiểu thì Linh Hồn sẽ khốn khổ, sanh tử lẩn quẩn luân hồi trong bộ máy tuần hoàn huyền vi vũ trụ.

  9: Là tin Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không ai ban cho không từ đâu đến. Mà do Chân Tánh hành thiện mà ra. Hiểu Thiên Luật là Thánh. Hiểu Chân Tánh là Phật. Hiểu rõ khoa học Dịch Lý, Khoa học vật chất là Tiên. Bảo hộ Văn Hóa Cội Nguồn là Thần là Chúa. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có ra là do Tâm Tánh hành thiện mà ra, không ai ban cho cũng không ai có quyền cướp đi. (Tâm Tánh hay còn gọi là Chân Tâm Chân Tánh). Chân Tâm Chân tánh của mỗi con người là Cội gốc để thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, lại phát nguyện cứu khổ nhân loại anh em cũng có nghĩa là Thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ. Từ trong mỗi Linh Hồn con người chúng Ta. Thể xác có quả tim để sống. Linh Hồn có Tâm Tánh để chủ trì họa phúc. Quả tim sự sống của Linh Hồn chính là Chân Tâm Chân Tánh. Người ngộ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Chân tâm Chân Tánh. Thì Linh Hồn của người đó đã làm chủ Quả tim bất tử Linh Hồn. Sự diệu dụng của quả tim Chân tâm Chân Tánh này. Không thể luận bàn, nghĩ bàn cho hết được. Vì quả Tim Chân Tâm Chân Tánh nầy là Quả Tim Chánh Đẳng Chánh Giác. Quả tim Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ. Thần Tổ, Chúa Tổ.

  10: Là tin hễ cảm là có ứng. Nhân Loại cảm nghĩ đến Đức Cha Trời, tưởng nghĩ đến Đức Cha Trời. Tùy lòng tin mạnh yếu. Mà pháp thân Cha Trời ứng hóa đáp lại mạnh yếu phù hộ che chở cứu khổ cứu nạn. Sự tồn vong thành bại, mỗi chế độ, mỗi Tôn giáo, giáo phái, mỗi con người. Đại sự đều do Thiên ý Đức Cha Trời. Thuận ý Trời thời Đại nghiệp tồn tại được lâu. Nghịch lại ý Trời. Như cây mất gốc tự héo tàn hủy diệt. Xin Đức Chí Tôn hiện thần thông chứng minh mười niềm tin thấy biết ấy của Bần Đạo. Làm cho chúng hội, khai ngộ tri kiến Cội Nguồn. Làm kim chỉ nam cho Con Dân của Nước Văn Lang sau nầy thấy đường trở về cực lạc, cũng như thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Sự hiển hiện thần thông làm rõ 10 niềm tin của Bần Đạo là đúng không sai. Để cho chúng hội lấy đó làm cơ sở đem lại không biết bao nhiêu là lợi ích. Nguyện Đức Chí Tôn chứng giám cũng như khai thị tri kiến cho.

  Đức Chí Tôn Thái Tử khen rằng:

  Ông quả là hàng trí huệ thuộc hàng bật nhất. Đạo hạnh Đức Độ hơn người. Chỉ trong phút chốc ông trở thành vị Phật Đại Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Đức. Thần Thông trí huệ. Phương tiện hóa Độ Thiện xảo không thể nghĩ bàn, không thể luận bàn cho hết được. Vì lợi ích chúng hội nên Ông mới thưa thỉnh Ta như vậy. Mười niềm tin của Ông mở ra tia sáng soi đường cho nhân loại hiện nay và mai sau. Thấy rõ con đường hạnh phúc, con đường mùa xuân đầy hoa thơm quả ngọt. Tránh đi con đường đầy chông gai, đầy nguy hiểm. Con đường dẫn tới Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Con đường đọa lạc sanh tử luân hồi khốn khổ. Việc ông thỉnh cầu quá lớn. Bản thân ta không đủ sức Thần Lực thị hiện Thần Thông để chứng minh hiện rõ 10 điều ông yêu cầu. Nhưng trên ta còn có Ba Ngôi Tối Cao Chí Tôn vô thượng. Đó là Ngôi Tổ Tiên. Ngôi Cha Trời. Ngôi Địa Mẫu, sẽ trợ lực cho ta. Ta sẽ chứng minh điều ông thưa thỉnh.

  Đức Chí Tôn vừa nói xong. Tức thời trên không trung vũ trụ, phát ra tiếng sấm lớn sau đó tiếng nói của Đức Cha Trời rằng:

  A ĐA con lớn của ta. Con hãy nương vào Thần Lực của Cha. Chứng minh Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Đại Đạo vũ trụ cho chúng hội xem.

  Khi ấy nơi chúng hội Long Vân có người suy nghĩ rằng:

  Tổ Tiên là ai? Cha Trời Địa Mẫu là ai? Mà có quyền năng như vậy xin Đức Chí Tôn dạy cho.

  Thái Tử hiểu rõ lời thỉnh cầu của chúng hội. Liền nói rằng:

  Các ông muốn hỏi ta Ba Đấng Tối Cao ấy là ai chăng?

  Chúng hội đáp rằng:

  Thưa Đức Chí Tôn chúng tôi đang nghĩ như vậy.

  Thái Tử nói:

  Còn ai vào đó nữa. Đó là Tổ Tiên của chúng ta. Đấng tối cao. Đấng lập lên vũ trụ. Lập lên tam thiên đại thiên thế giới. Lập lên 28 tầng trời. Lập lên 18 tầng địa phủ. Lập lên Đất Trời, lập lên sự sống. Lập lên nhật Nguyệt Tinh Tú. Thiên Hà, Ngân Hà. Đất Nước gió lửa. Lập lên Địa Cầu, Núi non, sông, hồ, Biển cả. Côn trùng Thảo Mộc. Muôn loài vạn vật. Tổ Tiên chúng ta là Đấng tối cao, không còn Đấng nào hơn nữa. Đấng Quyền năng vô hạn. Quyền lực vô biên.

  Đấng Lập lên ba Giới Tâm Linh. Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Đấng lập lên ba cõi Thiên Đàng, Trần Gian, Địa phủ. Tổ Tiên Khai Hóa chúng ta sau khi lập lên vũ trụ xong. Thì hiện thân ra con người Đức Cha Trời và Địa Mẫu. Sau khi sanh con đẻ cái. Đức Cha Trời xưng Danh là Lạc Long Quân, Đức Mẹ Trời xưng là Âu Cơ. Cha Trời chủ quản thế giới Linh Hồn. Mẹ Trời Âu Cơ chủ quản thế giới vũ trụ vật chất. Ba Đấng tối cao nầy Quyền năng vô hạn, Quyền lực vô biên. Không có việc gì mà làm không được. Cho đến hủy diệt vũ trụ thành lập vũ trụ mới.

  * * *

  Hết phần 3 chương 14 mời xem tiếp phần 4 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Văn Hóa Cội Nguồn ra đời trước Phật Giáo 2500 năm, trước Thiên Chúa 3000 năm. Cách đây 5000 năm. Chúng Quỉ, Thần, Phù Thủy ở vào thời kỳ nầy rất hưng thịnh. Phần lớn các Vua Chúa là giáo chủ Thần Giáo. Duy trì giáo điều Độc Tài Độc Trị.

  * * *
 16. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 14

  PHẦN 4

  CẢM ỨNG

  Thái Tử nói rõ Tổ Tiên Khai Hóa cho Chúng Hội nghe xong, liền yên lặng bất động. Chúng hội Long Vân suy nghĩ. Chỉ có Đức Chí Tôn mới đủ uy Đức thỉnh cầu Ba Đấng tối cao ấy. Còn những người như chúng ta thì khó mà thỉnh cầu Linh Ứng lên ba đấng Tối Cao.

  Thái Tử hiểu rõ ý nghĩ Chúng Hội liền nói:

  Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời của chúng ta. Đối với Nhân Loại ai cũng như ai đều là con cái của Trời, đối với nhân loại năm màu da anh em hết sức bình đẳng. Cho đến Vua. Quan. Dân, giàu, nghèo, tàn tật, ác, thiện, ngu dốt, thông minh, có Đạo, không Đạo, Nam Nữ già trẻ. Hể có lòng tin Đức tin. Cầu nguyện đều được linh ứng như nhau.

  Chúng hội nghe Đức Chí Tôn Thái Tử nói thế. Liền tin ngay niệm Đức Tổ Tiên Cha Trời, Mẹ Trời. Chúng con muốn được chứng minh 10 niềm tin chứng thấy của Cao Tằng. Lời cầu nguyện của Chúng hội Long Vân vừa dứt. Thì có tiếng sấm lớn vang lên từ vũ trụ hư không. Một Đạo hào quang chiếu xuống tòa Kim Cang Thái Cực. Nơi Chí Tôn Thái Tử đương ngồi. Thì lạ thay, lạ thay tòa thái cực Kim Cang ấy bỗng dưng to lớn gấp mười lần. Chí Tôn Thái Tử cũng vậy. Tòa Thái cực Kim Cang tiếp nhận ánh sáng của Đức Cha Trời xong. Liền phát ra muôn Đạo hào quang rực rỡ xuyên suốt quá khứ cách đây hàng vạn vạn tỷ năm. Khởi đầu sự hình thành vũ trụ. (Xem BỘ KINH LONG HOA THIÊN TẠNG SẼ NÓI RÕ HƠN). Chúng Hội nương theo hào quang xuyên suốt quá khứ, hàng vạn vạn tỷ năm.

  * * *

  Hết phần 4 chương 14 mời xem tiếp phần 5 chương 14 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

  * * *


  CHƯƠNG 14

  PHẦN 5

  KHỞI ĐẦU HÌNH THÀNH VŨ TRỤ

  Chúng hội Long Vân nương theo hào quang của Đức Cha Trời xuyên suốt về quá khứ. Hàng vạn vạn tỷ năm khởi đầu sự hình thành vũ trụ. Lạ thay thế giới vũ trụ hiện tại, chúng hội không hiểu biến mất tự bao giờ. Mà chỉ thấy hư không rộng lớn vô tận vô biên. Nhờ thần lực của Đức Cha Trời Chúng hội thấy rõ Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. Cùng khắp hư không chỗ nào cũng có. Bỗng hư không cuồng phong nổi dậy càng lúc càng mạnh. Mạnh đến nổi làm cho Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc cuồng xoáy khủng khiếp. Thể Lực cuồng xoáy tạo ra từ trường ÂM – DƯƠNG Điện lực. Âm Dương Điện Lực va chạm vào nhau tóe lửa. Hư không khắp cùng sấm sét, ầm ầm dồn dập liên miên không dứt. Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. Cuồng xoáy kinh khiếp. Ma sát va chạm vào nhau liên miên, liên tục phát ra ngọn lửa không dứt. Cộng thêm sấm sét làm cho nhiệt độ tăng cao kinh khiếp. Thi nhau thiêu đốt Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc. ÂM THANH, MÀU SẮC, MÙI, VỊ, HÌNH TƯỚNG XÚC, PHÁP, thi nhau ra đời Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất thi nhau kết tụ, càng lúc càng nhiều đầy dẫy hư không. Tinh khí nhiều nhất. Tinh nước ít hơn. Tinh đất cỏn con, vừa mới sanh ra đã bị lửa điện, lửa khí, lửa nước, lửa đất thi nhau thiêu đốt. Tinh khí, Tinh nước, Tinh đất, càng tôi càng luyện càng lúc càng sáng.

  Theo nguyên lý Động Tịnh hư không vũ trụ. Thời Thể Lực, Thể Hơi, Thể Lỏng, Thể Đặc sanh ra. Thể Đặc là thể sanh sau cùng ít hơn Thể Lỏng, Thể khí. Cội Nguồn vũ trụ hư không khởi động tạo ra Phong Luân cuồng phong hư không vũ trụ. Ở vào giai đoạn. Tinh Khí Thể Hơi. Tinh Nước Thể Lỏng. Tinh Đất Thể Đặc ra đời. Lúc Chân Tâm Chân Tánh hư không vũ trụ ở giai đoạn khởi động chuyển hóa. Làm cho Thể Lực, Thể Khí, Thể Nước, Thể Đất chuyển động theo Phong Luân cuồng phong nổi dậy khắp hư không vũ trụ mỗi lúc một khủng khiếp. Thể Lực, Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc, Ma sát xung đột va chạm vào nhau tạo ra chân hỏa. Lửa Điện, Lửa Khí, Lửa Nước, Lửa Đất. Thi nhau bốc cháy đỏ rực cả hư không vũ trụ. Nhiệt Độ vì thế tăng cao làm cho Thể Lực, Thể Khí, Thể Lỏng, Thể Đặc kết tinh. Thể Lực kết tinh hiếm quý, Thể Khí kết tinh nhiều nhất Thể Lỏng ít hơn. Thể Đặc kết tinh càng ít hơn nữa. Tinh Lực, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất ra đời, liền bị lửa Điện, lửa khí, lửa nước, lửa đất. Thi nhau thiêu đốt tôi luyện. Nhưng Tinh của bốn thể không bị hủy diệt mà càng tôi càng luyện càng sáng, càng tỏa hào quang. Tinh Lực, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh đất, chuyển hóa thành Châu báu cũng như kim loại.

  Theo nguyên lý tạo hóa. Tịnh là Âm, Động là Dương. Nhẹ sáng nổi lên trên là Dương. Nặng tối chìm xuống dưới là Âm. Nơi hư không vũ trụ lúc bấy giờ chỉ là hư không Chuyển động Phong Luân cuồng phong khủng khiếp. Bão Lửa dậy trời, sấm sét ầm ầm âm thanh xuất hiện. Mùi, vị, màu sắc, ra đời. Vật chất tượng hình Pháp Tướng dần dần hiển lộ càng lúc càng nhiều.

  Chúng Hội Long Vân nhờ nương theo thần lực của Đức Cha Trời. thấy rõ tất cả. Lực Già chuyển hóa thành Khí Non, kết tinh thành Chất Kim Cương, Khí Trung Khí Già kết thành Chất Vàng – Ngọc – Châu Báu. Cho đến Bạc – Đồng – Thau – Sắt, thép, kẽm, chì, v.v... Những tinh khí này sanh ra, liền bị thiêu đốt dữ dội. Nhưng không bị hủy diệt mà càng tôi luyện thiêu đốt thì càng sáng ra. Dương Tinh kim loại thì nổi lên trên. Thành Lập 28 tầng Trời toàn là Kim Cương Ngọc Ngà Vàng Bạc Châu Báu.

  Âm Tinh kim loại Nặng thì chìm xuống dưới thành lập 18 tầng Địa Phủ. Còn Trần Gian ở giữa Vật chất lẫn lộn cùng nhau. Vàng, Bạc, sắt, thép, đất đá kết tụ thành Địa Cầu.

  Cứ như thế trải qua một thời gian khá lâu. Nhưng chúng hội nào có biết sự phân chia tự nhiên đó kéo dài trải qua 3 trăm 36 triệu năm. Nhưng chúng hội nghĩ thời gian trải qua đó chỉ hơn 1 giờ. Chúng hội Long Vân nhờ thần lực của Đức Cha Trời nhìn thấy hư không vũ trụ Mây Kim Tàng chính là Tinh Thể Vàng Bạc Kim Cương Ngọc ngà Châu Báu cuồn cuộn bốc lên cao sáng chóa, rộng khắp khôn lường cao khoảng 30 ức vạn dặm hình thành lên 28 tầng trời Châu Báu. Mỗi tầng trời rộng lớn vô tận vô biên, Làm sáng rực rỡ hư không vũ trụ.

  Chúng hội Long Vân lại nhìn thấy mây đen cuồn cuộn khắp hư không vũ trụ pha lẩn ánh sáng đó là mây Âm Trì nặng đục chìm xuống dưới rộng khắp khôn lường dài khoảng 18 ức vạn dặm, hình thành lên 18 tầng âm phủ. Mỗi tầng Địa Phủ rộng lớn vô tận vô biên.

  Giữa 28 tầng Trời và 18 tầng Âm Phủ phần lớn là do Trung Khí Kết Tinh. Nên Tinh Khí cũng không bốc lên quá cao hay chìm xuống quá thấp. Hình thành lên thế giới. Núi Non Tu Di. Thiên Hà, Ngân Hà, Nhật Nguyệt, Tinh Tú. Bảy núi vàng. Biển Hương Thủy Ngũ Hành Địa Chi hỗn hợp. Biển khí mặn. Bọc ngoài cùng bể khí mặn là lớp Địa Luân Hạ Thiên Vũ Trụ.

  Ngoài lớp Địa Luân. Là lớp Kim Luân.

  Ngoài lớp Kim Luân. Là lớp Thủy Luân.

  Ngoài lớp Thủy Luân. Là lớp Phong Luân.

  Ngoài lớp Phong Luân. Là hư không.

  Thần lực hư không tác động vào Phong Luân duy trì thế giới. Và Sau cùng là hình thành bốn Châu lớn giữa biển khí mặn, gọi là bốn Châu Địa Cầu trần gian. Bốn Châu lớn Địa Cầu trần gian này là bốn Châu sinh sôi sự sống. Con người đầu tiên nơi vũ trụ.

  Biển khí Mặn vô cùng rộng lớn bao bọc Đông Tây Nam Bắc, Núi Tu Di, cũng như Năm Non. Bảy Núi. Giữa biển khí Nước Mặn hình thành lên bốn Châu lớn sự hình thành như sau.

  * * *

  Hết phần 5 chương 14 mời xem tiếp phần 1 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là kinh văn Tối Thượng Thừa. Nếu không phải là Bậc Thượng Căn thì khó mà thấu hiểu Kinh Văn trong kinh.

  * * *
 17. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 15

  PHẦN 1

  HÌNH THÀNH ĐỊA CẦU

  Nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chúng hội Long Vân nhìn thấy sự hình thành lên bốn Châu Địa Cầu Lớn Trần Gian sau cùng, như sau. Giữa biển khí Nước Mặn. Đông Tây Nam Bắc. Bao bọc vòng quanh, Tu Di năm non, bảy núi, cùng biển khí nước thơm Hương Thủy. Trong biển khí rộng lớn khí nước mặn càng về sau càng lúc càng đông đặc thành Nước. Rồi trở nên trong xanh, chuyển sang trong trắng. Chuyển sang trong Đỏ. Chuyển sang trong Đen. Chuyển sang trong Vàng. Rồi hình thành lên lớp màu mỡ ngũ sắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lớp màu mỡ ngũ sắc chuyển lần đến thể Đặc.

  Nguyên nhân vì sao biển khí nước trở nên mặn như vậy, kỳ lạ như vậy. Vì Khí Chất nhất là khí chất đã chuyển sang Khoáng Chất như lớp bụi màu mỡ vũ trụ. Khoáng Chất Vô Cơ. Khoáng Chất Hữu Cơ. Bị bốn thứ lửa thiêu đốt nhất là lửa điện lửa khí. Khoáng Chất càng bị thiêu đốt chuyển hóa ra mặn. Sự Cấu kết Khoáng Chất Có nhiều nguyên do. Nhưng gốc vẫn là 2 nguyên do chính.

  Một là: Phong Luân hình thành vũ trụ đã chấm dứt, sấm sét gió lửa đã yên, nhiệt độ tăng cao giảm xuống. Phần lớn do sự tác động của Nhật. Nguyệt. Tinh Tú. Thiên Hà, Ngân Hà tạo ra. Làm cho biển khí nước mặn kết tinh ngũ khí.

  Hai là: Do quy luật tiến hóa của tạo hóa. Do không còn cuồng phong hư không vũ trụ, sấm sét gió lửa chấm dứt, hư không rộng lớn trong suốt. Biển Khí nước mặn yên tỉnh. Khí nước mặn không còn cuốn theo cuồng phong thiêu đốt khủng khiếp nữa. Theo định luật tự nhiên tiến hóa. Khí già chuyển hóa thành Nước. Nước già chuyển hóa thành lớp màu mỡ phù sa mùn đất. Thời gian chuyển hóa này chúng hội nào có biết đã trải qua 16 triệu 800 nghìn năm. Nhưng chúng hội nghĩ sự chuyển hóa đó chỉ là nửa giờ.

  Lúc bấy giờ trong giữa biển khí nước mặn Đông Tây Nam Bắc. Sóng dữ bỗng nổi lên cuồn cuộn. Sóng cao lên càng lúc càng dữ tới tầng Trời số 1 rồi đến tầng Trời số 2 số 3, 4, 5 cuối cùng là tầng trời số 6. Khí Nước Mặn bao phủ nhấn chìm hết thảy các ngọn núi kể cả Tu Di Sơn sau đó thì hình thành bốn cơn lốc xoáy tròn dữ dội. Đến khi Phong Luân càn khôn lắng yên biển khí nước mặn trở lại bình thường. Nơi Trung Tâm vòng xoáy hình thành lên bốn quả cầu lửa mỗi lúc một lớn dần rồi trở thành quả cầu lửa to lớn khôn cùng. Sau đó không còn thấy lửa nữa lần chuyển sang màu xám tro mỗi lúc một to lần. Điều kỳ lạ nầy, chúng hội nhờ thần lực của Đức Cha Trời nên thấy rõ. Trong cuồng phong cơn xoáy lốc ấy là do Thể Lực ép Thể Khí, Thể Khí ép Thể Nước, Thể Nước ép Thể Đặc. Thể Đặc bị cơn lốc xoáy lần lần bị cuốn hút ép xuống trung tâm xoáy tròn, làm cho quả cầu Thể Đặc càng lúc càng lớn to lên. Lực ép xoáy tròn xuống trung tâm quá lớn, làm cho tứ thể phát lửa thành quả cầu đỏ, sức ép ấy ấy một nắm tay cả trăm triệu tấn, tác động xuống mặt Địa Cầu làm cho quả cầu lửa đỏ Thể Đặc không thể nào bung bể ra được, dù biết rằng bốn Quả Địa Cầu đang quay tròn vùn vụt. Bốn Quả Địa Cầu càng lúc càng lớn thời biển khí nước mặn càng lúc càng trong suốt ra.

  Chúng hội Long Vân nhìn thấy lực ép của vũ trụ. Tác động xuống mặt Địa Cầu tạo lên lốc xoáy ép xuống cả trăm triệu tấn, phạm vi chỉ bằng một nắm tay thì không khỏi kinh khiếp. Thể Đặc luôn luôn bị ép không thể nào bung ra không gian được, Thể Lực ép Thể Khí, Thể Khí ép Thể Lỏng, Thể Lỏng ép Thể Đặc. Sự ép có hệ thống dây chuyền liên miên bất tận ấy, làm cho Quả Địa Cầu quay tròn mãi. Thể Đặc Khoáng Chất Vô Cơ, Hữu Cơ bị ép xuống kết cấu thành bốn Châu quả Địa Cầu. Thể Lỏng bị ép xuống tiếp giáp với mặt đất bao bọc xung quanh bốn Quả Địa Cầu tạo lên 8 nghìn tầng mây. Nhất là tầng lớp Thể Lỏng nước già đã bị ép xuống mặt Quả Châu Địa Cầu thành nước ao hồ sông suối, đại dương, khi bị tác động nóng thì bốc hơi bay lên hóa thành mây. Khi bị tác động lạnh hóa thành nước liền bị ép rớt xuống mặt địa cầu thành những cơn mưa đại hồng thủy. Làm nguội lần quả địa cầu, cũng như Nước Lửa giao tranh làm cứng vỏ địa cầu.

  Chúng hội Long Vân nhìn thấy bốn Châu Quả Địa Cầu như bốn quả bom nổ chậm vì trong ruột Địa Cầu phát hỏa cực mạnh nhưng nổ không được vì lực ép vũ trụ tác động xuống mặt Địa Cầu quá lớn, mạnh hơn lực nổ cả triệu lần. Không biết bốn Châu Quả Địa Cầu trần gian sẽ nổ giờ nào. Khi lực ép vũ trụ yếu hơn lực nổ hoặc cân bằng thì cũng đã nguy rồi. Chúng hội cũng đã thấy rõ bốn quả Địa Cầu nổ tung ở những lần trước thành tro bụi, phá hủy chân khí sự sống lên tới 6 tầng Trời cõi Dục. Hủy diệt tất cả sự sống. Mười tầng Âm Phủ.

  Chúng hội Long Vân nhờ nương theo Thần Lực của Đức Cha Trời nhìn thấy rõ bốn Châu quả Địa Cầu kết cấu toàn là mùn chất màu mỡ vũ trụ. Do sự nóng lạnh tôi luyện kết dính trở thành Đất Đá. Chúng hội cũng thấy rõ Thể Khí đã phân hóa ngũ hành. Khi chuyển hóa thành Thể Lỏng. Thì Thể Lỏng cũng ngũ hành và Thể Đặc cũng thế ngũ thổ. Khi nóng lạnh tôi xung đột tôi luyện chất mùn kết dính trở thành đất đá. Đất Đá cũng có năm màu chính thức. Năm màu Chính thức pha trộn lẫn nhau thành ra cả trăm màu, nhất là thời kỳ giai đoạn gần cuối tiểu kiếp. Mưa to, bão lớn, động đất, nhiệt độ tăng cao, giảm thấp. Núi lửa, làm đảo lộn biến động Địa Cầu.

  Có đều chúng hội rất để ý là Kim Cương, Ngọc Ngà Vàng Bạc Châu Báu ở bốn Châu Địa Cầu rất ít. Đồng thau sắt thép kẽm chì thì nhiều hơn. Nhưng chẳng là bao nhiêu so với Đất Đá. Địa Cầu Trần Gian không như các tầng Trời đất báu Kim Cương ngọc ngà châu báu như Đất Đá chốn nhân gian. Chúng Hội Long Vân cũng nhìn thấy rõ Đồng – Thau – Sắt – Thép – Kẽm – Chì hình thành lên 18 tầng Địa Phủ.

  Chúng Hội Long Vân cũng nhìn thấy rõ. Bốn Châu Địa Cầu cõi nhân gian là bốn cõi trần gian giả tạm kết cấu hỗn tạp Mùn, Đất Đá, Đồng, Thau, Sắt, Thép, Chì, Nhôm. Ngọc Ngà, Vàng, Bạc, Trân Châu, Kim Cương thì rất hiếm, không như trên các tầng trời. Chúng hội Long Vân nhìn thấy tuổi thọ của mùn đất ngắn hơn tuổi thọ của Kim Cương ngọc ngà châu báu đến cả hàng vạn tỉ triệu năm. Và vì thế bốn Châu quả Địa Cầu nổ tung hủy diệt thành tro bụi, thời Vàng Bạc Kim Cương Châu Báu những mảnh bụi lưu chuyển trong không gian và chúng được dồn ép kết cấu thành lập địa cầu mới trở lại.

  Chúng Hội Long Vân cũng thấy rõ. Mỗi khi địa cầu mới thành lập. Thì sự sống tiến hóa nhanh hơn những quả địa cầu trước hàng trăm nghìn lần. Cho đến cả hàng triệu lần. Nhưng có một điều chú ý ở đây ở đây. Địa Cầu nổ tung Địa Cầu lặp lại đến trăm lần thời nổ tung cả Hạ Thiên Thế Giới. Nhật Nguyệt. Tinh Tú không còn nữa.

  * * *

  Hết phần 1 chương 15 mời xem tiếp phần 2 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Long Hoa Mật Tạng Kinh là bộ kinh Mật Tạng bí mật vũ trụ. Hàng triệu triệu năm chưa xuất hiện một lần. Nếu không phải hàng thượng căn, thượng trí. Thì khó mà hiểu nổi Kinh Văn trong kinh. Nhưng đừng lo vì có Quốc Tổ Anh Linh, cũng như Cha Trời, Mẹ Trời khai sáng trí huệ cho chúng ta, để chúng Ta thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Tận độ Nhân Loại anh em về trời, sống mãi trong thiên đàng cực lạc.

  Đã có Cha Trời sợ lo chi

  Cũng như Quốc Tổ ở sát bên

  Nhất tâm đọc tụng in ấn chép

  Liền được rõ thông nghĩa lý kinh

  Hữu duyên hữu phước thời làm chủ

  Phật, Tiên, Thánh, Chúa đã kề bên

  Cõi Trời trước mắt nơi an nghỉ

  Trường Sanh bất tử đã gọi tên.

  * * *
 18. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 15

  PHẦN 2

  HÌNH THÀNH SỰ SỐNG

  Chúng hội Long Vân chú ý điều khác lạ ở đây là mỗi lần hình thành Địa Cầu mới. Sự sống phát triển Địa Cầu mới rất nhanh gấp hàng vạn hàng triệu lần Địa Cầu trước. Màu xanh rong rêu không bao lâu thời phủ khắp mặt Địa Cầu. Rồi từ màu xanh rong rêu. Tiến hóa lên màu xanh cây cỏ. Rồi từ cây cỏ tiến hóa lên loài Thảo Mộc Cổ Thụ. Và chính sự sống của loài Thực Vật ra đời. Như loài cỏ cây, cổ thụ nầy kết Tinh. Thu hút Tinh Khí Trời Đất, Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất mãnh liệt hơn. Hình thành lên sự sống của thế giới Động vật. Từ sự sống Đơn bào, tiến lần lên sự sống đa bào. Từ sự sống đa bào tiến hóa lên Côn Trùng. Từ Côn Trùng tiến hóa kết cấu Căn Thân Huệ Mạng. Tức là cái Biết hình thành Căn Thân Huệ Mạng có ý thức nhận thức. Căn Thân Huệ Mạng Linh Hồn.

  Nhờ Thần Lực Đức Cha Trời chúng hội Long Vân thấy rõ Linh giác tối cao vũ trụ, xâm nhập vật chất chuyển thành Linh Thức, hình thành lên sự sống rong rêu, tiến hóa lên loài cây cỏ, tiến hóa lên loài cây Cổ thụ. Linh thức xâm nhập hấp thụ tinh thể Thảo Mộc. Cấu tạo lên sự sống động vật. Từ sự sống đơn bào tiến hóa lên sự sống đa bào. Từ sự sống Đa Bào thu hút tinh thể Trời Đất. Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất. Chuyển hóa thành năng lượng hơi ấm. Chuyển động theo hệ tuần hoàn. Theo Định luật tự nhiên vũ trụ. Như chúng ta đã biết trong khí có tinh của khí. Trong nước có tinh của nước. Trong đất có tinh của đất. Trong Thảo Mộc có tinh Thảo Mộc. Khi tinh thể chuyển động thời chuyển hóa thành năng lượng sống hơi ấm. Vì vậy sự tiến hóa của loài Thực Vật, cũng như loài Động Vật càng về sau càng lớn. Từ rong rêu tiến hóa lên Thảo Mộc rồi trở thành cổ thụ.

  Từ Linh giác Khai Hóa Tổ Tiên xâm nhập vào Vật Chất, chuyển lần thành linh thức sơ căn Thảo mộc, xâm nhập vào tinh thể Thảo Mộc. Thu hút Tinh thể Trời Đất. Tinh Khí, Tinh Nước, Tinh Đất. Hình thành lên sự sống của thế giới Động vật sơ khai Căn Thân ý Thức Sơ Căn Sự Sống Linh Hồn Hình Thành. Từ sự sống đơn bào, rồi tiến lên sự sống đa bào, do môi trường sống khác nhau nên Tạo ra sự sống đa dạng các chủng loại côn trùng.

  Với thời gian tiến hóa nầy trải qua một thời gian rất lâu xa. Kể từ rong rêu tiến hóa lên Thảo Mộc, Cổ Thụ. Hình thành lên sự sống Động vật. Đơn bào Đa bào. Tiến hóa lên Côn Trùng. Tiến hóa lên muôn loài Bò Sát sơ khai Cầm Thú sơ khai. Thì cũng đã trải qua hai tiểu kiếp 33 triệu 600 nghìn năm.

  Sự tiến hóa Côn Trùng. Tiến lên loài Bò sát, Cầm, Thú. Càng về sau càng chậm chạp trải qua 17 tiểu kiếp. Hết kiếp thành các loài Côn trùng, tiến hóa lên các loài Cầm – Thú – Bò Sát. Mới đến đỉnh. Không còn tiến hóa được nữa. Thời gian trải qua 286 triệu 400 nghìn năm. Chuyển sang kiếp trụ. Loài bò sát. Cầm. Thú. Không còn tiến hóa được nữa. Trở nên tàn sát lẫn nhau càng về sau càng khốc liệt. Sự tàn sát cấu xé, ăn nuốt lẫn nhau, tranh giành thế lực. Nhất là những con đầu đàn, càng xấu xé quyết liệt hơn. Sự cấu xé tàn sát khốc liệt. Động đến Tổ Tiên khai hóa Như Lai. Kéo dài hơn 5 tiểu kiếp ở kiếp trụ. Trải qua thời gian là 84 triệu năm. Làm động đến Tổ Tiên khai hóa Như Lai và vì thế Tổ Tiên như Lai mới hiện thân ra Đức Cha Trời. Long Hoa Cửu Huyền. Lạc Long Quân cùng Địa Mẫu Âu Cơ. Cho đến giữa tiểu kiếp thứ 5, Cha Trời, Mẹ Trời mới bay đến cõi nhân gian. Nam Thiện Bộ Châu. Quả Địa Cầu ở giữa biển nước mặn phía Nam núi Tu Di. Đáp xuống dãy Núi Long Hoa. Đỉnh Ấn Thiên, sinh con đẻ cái Nhân Loại con người ra đời. Còn ba Châu trần gian kia là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu. Do con cái của Trời bay đến đó sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống.

  Con Trời ra đời liền khống chế 8 muôn 4 nghìn loài động vật. Làm chủ quả Địa Cầu. Tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật Thánh Tiên Thần Chúa. Bay về vũ trụ làm chủ các tầng Trời. Còn con cái của Phật Thánh Tiên Thần Chúa ở lại chốn nhân gian, tiếp tục tu luyện tiến hóa Linh Hồn. Nhưng nào có dễ dàng, tu luyện sai đường lạc lối. Thiện căn mất gốc ác Tánh sanh ra. Độc Tánh sanh Độc khí. Hợp với các tầng cõi Âm Phủ. Nên sa đọa xuống các tầng Địa Phủ khốn khổ vô cùng.

  Chúng hội Long Vân nhìn thấy rõ Thiên Luật vũ trụ cũng chính là Ý Cha Trời. Thiên Ý Cha Trời cũng chính là Thiên Ý Hóa Công của nhiều định luật vũ trụ. Nhân Loại Nhân gian hướng về Cội Nguồn thiện căn lành sanh ra thì khí lành liền xuất hiện nơi tâm tánh của họ. Thiện nhiều hay Thiện ít, phù hợp với các tầng Trời. Khi mãn kiếp số trần gian tùy theo căn lành nhiều hay ít phù hợp tầng nào Linh Hồn siêu sanh lên tầng Trời đó để ở. Còn những người làm ác, ác căn tuỳ nhiều hay ít ác khí sanh ra tuỳ ác nhiều ác ít, phù hợp với các tầng Âm Phủ, khi mãn kiếp số trần gian hồn liền sa đọa xuống các tầng Âm Phủ. Luân hồi mãi trong thế ác Đạo, Mê Muội, Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

  May lắm mới được sanh trở lại làm người. Tiếp tục tu hành tiến hóa Linh Hồn. Nhân Loại nòi giống Tiên Rồng sanh con đẻ cái hết tiểu kiếp này sang tiểu kiếp khác. Hết tiểu kiếp trụ rồi chuyển sang kiếp hoại. Hết kiếp hoại, trải qua hàng nghìn triệu năm thời bốn Châu Địa Cầu nổ tung. Ngọn lửa khủng khiếp thiêu hủy sự sống nhân loại. 6 tầng Trời và 10 tầng Âm Phủ. Chư Thiên vì đã biết trước, chuyển lên các tầng trời cao hơn để ở.

  Khi ấy nơi Long Vân hội trên hư không Đức Cha Trời bỗng phát ra tiếng nói: Bốn quả Địa Cầu trần gian nổ đi lập lại đến thứ 100 là toàn vũ trụ nổ tung. Trải qua một thời gian lâu xa thì vũ trụ hình thành trở lại vũ trụ mới.

  Chúng hội Long Vân lần lượt chứng kiến cảnh bốn Châu quả Địa Cầu nổ tung 67 lần. Rồi lặp lại hình thành lên quả Địa Cầu 68. Chúng hội Long Vân nhìn sự hình thành bốn Châu Địa Cầu 68 không khác gì sự hình thành Địa Cầu trước. Nhưng chúng hội thấy khác ở đây là sự sanh sôi nảy nở sự sống nhanh chóng. Tiến hóa nhanh chóng hơn những Châu Địa Cầu trước. Chỉ cần đến tiểu kiếp thứ 17 là các loài Cầm, Thú, Bò Sát tiến hóa đến chỗ cùng cực không còn tiến hóa được nữa. Trở nên tàn sát lẫn nhau. Càng về sau càng khốc liệt. Sự tàn sát cấu xé ăn nuốt lẫn nhau, tranh giành thế lực. Nhất là những con đầu đàn, càng xấu xé quyết liệt hơn. Sự tàn sát cấu xé ăn nuốt lẫn nhau, càng về sau càng khốc liệt dữ dội. Trải qua hơn 8 tiểu kiếp 142 triệu năm. Có lẽ Tổ Tiên đã thấy sự lẩn quẩn trong vòng Bò Sát, Thú Cầm khốn khổ. Không còn tiến hóa lên được nữa. Nên mới hiện thân ra Con Người sanh con đẻ cái lưu truyền nòi giống cứu vớt Linh Hồn của chúng và cho đến giữa tiểu kiếp thứ năm. Chúng hội mới thấy Tổ Tiên, hiện Thân ra Đức Cha Trời Mẹ Trời, Long Hoa Cửu Huyền Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Bay xuống chốn nhân gian. Hạ chân xuống dãy núi Long Hoa. Đỉnh cao của Thiên Ấn lẫn Thiên Bút. Sanh con đẻ cái tại đây. Địa Cầu Nam Thiện Bộ Châu. Lần thứ 68. (Sinh con lần thứ 68). Đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại vũ trụ, Nhân loại ra đời và tồn tại cho tới ngày nay và đã trải qua hơn 4 tiểu kiếp. Nhân Loại Con Cháu Tiên Rồng đang ở tiểu kiếp thứ 9, kiếp giảm, tiến tới giai đoạn trên con đường tiến về lần cuối tiểu kiếp thứ 9, và còn hơn 10 nghìn năm nữa kết thúc tiểu kiếp. Chuyển sang tiểu kiếp thứ 10. Sự kiện lịch sử trọng đại vũ trụ, Nhân Loại ra đời. Lần 68 tại dãy núi Long Hoa. Đỉnh cao của Thiên Ấn lẩn Thiên Bút cách đây 75 triệu 600 nghìn năm và tồn tại cho tới ngày nay đã trải qua hơn 4 tiểu kiếp.

  Chúng hội Long Vân nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời. Chứng kiến tai nghe mắt thấy Cha Trời Mẹ Trời sanh con đẻ cái. Sanh Thành Dưỡng Dục, công lao trời biển tình tiết cảm động Dòng giống Tiên Rồng ra đời, uy linh và tốt đẹp biết bao. Tất cả Nhân Loại là con cái nhà Trời. Chung một Tổ Tiên khai hóa. Đấng tạo lập lên vũ trụ. Tạo lập lên sự sống và hiện thân ra Cha Trời Mẹ Trời, sinh ra nhân loại lưu truyền nòi giống Tiên Rồng cho đến ngày nay.

  Kìa 28 tầng Trời Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Những người thành tựu căn lành đều sanh lên các tầng Trời để ở. Mỗi tầng Trời có vô lượng vô biên cõi nước Phật, nước Thánh, nước Tiên. Sự sống ở Thiên Đàng là sự sống Nhân Quyền. Thiên Quyền bình Đẳng, sống hòa thuận. Quyền Độc Lập Tự Chủ, Quyền tự do Bình Đẳng, Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc, Quyền tự do Ngôn Luận. Quyền sống con người. Nhân Quyền. Thiên Quyền, được bảo vệ tôn trọng tuyệt đối. Bất khả xâm phạm những Quyền Thiêng Liêng mà Tổ Tiên, Cha Trời đã duy truyền trong mỗi Linh Hồn con người. Cuộc đấu tranh, tranh giành quyền lợi, tranh giành thế lực. Tham lam hận thù chồng chất, độc tài cai trị, dẫn đến lạm quyền tàn bạo. Rốt cuộc rồi chẳng được gì, gieo ác gặt ác. Không những khốn khổ ngay chốn nhân gian mà còn nơi cõi Âm Phủ.

  * * *

  Hết phần 2 chương 15 mời xem tiếp phần 3 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Những gì bí mật nơi vũ trụ đều nằm hết nơi Kinh Văn Long Hoa Mật Tạng. Vì thế mỗi lời Kinh hàm ý vô lượng nghĩa vi diệu thậm thậm. Chỉ cần thấu hiểu được một câu coi như là quá quý rồi, huống chi là hiểu nhiều câu thì phải nói là đã có nhân duyên, hay nói rõ hơn là đã tu vô lượng kiếp nên mới hiểu được Văn Kinh Long Hoa Mật Tạng. Những người như thế là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần cứu nhân độ thế.

  Những ai gặp được Mật Kinh

  Coi như chuyển số đăng trình cung mây

  Hữu duyên hữu phước là đây

  Hết muôn tai họa đắp xây an lành

  Chỉ cần kinh kệ nằm lòng

  Lo gì chẳng được về Trời an vui.

  * * *
 19. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 15

  PHẦN 3

  THIÊN LUẬT

  Theo Thiên Luật. Thiện căn Thiện Tánh, thì sanh về các tầng Trời. Ác căn Ác Tánh sanh về các tầng Âm Phủ. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa cũng không thể nào cứu vớt được. Chúng hội Long Vân nhờ thần lực Đức Cha Trời nhìn thấy rõ. Sau khi 100 người con của Đức Cha Trời Lạc Long Quân. Mẹ Trời Âu Cơ. Ông Bà Tổ đầu Tiên của Nhân Loại con người. Hay còn gọi là (Ông Bà Tối Cao Tiên Tổ) còn Đấng tối cao Tổ Tiên, không có hai chữ Ông Bà kèm theo phía trước mà chỉ hai chữ Tổ Tiên mà thôi. Không có sự nhầm lẫn Ông Bà Tiên Tổ với Tổ Tiên là một. Mà hai Ngôi vị khác nhau. Ông Bà Tổ Đầu Tiên khác với Tổ Tiên ngôi vị tối cao vũ trụ. Sau khi Ông Bà Tổ Đầu Tiên của Nhân Loại con người. Bay về các tầng Trời làm chủ Tam Thiên Đại Thiên thế giới, làm chủ vũ trụ.

  (Xem Kinh Long Hoa Thiên Tạng sẽ nói rõ hơn).

  Nhất là ở những giai đoạn mạt pháp. Thì chốn nhân gian Nhân Loại rơi vào cảnh tối tăm Lạc Nguồn mất Cội, Thiên Đàng ít người lên, Địa Ngục nhiều người xuống. Là vì ác căn ác tánh sanh ra càng lúc càng nhiều, có lúc trở thành phong trào ác. Chiến tranh cướp bóc tàn sát xảy ra khắp nơi khắp chốn. SỰ HÌNH THÀNH XÃ HỘI ÂM PHỦ, Chúng hội Long Vân nhờ nương theo Thần lực của Đức Cha Trời. Nhìn thấy nhân loại trần gian. Những người Thiện Căn, trong tâm thường có thiện Khí. Báo hiệu những người nầy khi mãn số trần gian Linh Hồn siêu sanh về trời. Tùy theo căn lành nhiều hay ít. Thượng căn, Trung căn, Hạ căn mà sanh lên các tầng Trời cao thấp để ở. Từ một người sanh lên, rồi nhiều người sanh lên. Rồi hình thành lên xã hội Thiên Đàng, xã hội đời sống nhân thiện. Xã hội Đại Đồng, xã hội Nhân Quyền Thiên Quyền Bình Đẳng, xã hội Thiên Đàng Cực Lạc Quốc.

  (Xem Bộ Long Hoa Đại Cương sẽ nói rõ hơn).

  Còn những người tạo nhiều nghiệp ác, ác căn ác tánh sanh ác khí. Thượng ác Đại ác, Trung ác, ác, vì Tâm Tánh ác căn sanh ác khí. Nên không phù hợp với các tầng Trời mà chỉ phù hợp với các tầng Âm Phủ. Từ một người ác sanh xuống, rồi nhiều người ác sanh xuống. Tạo thành xã hội âm phủ, xã hội toàn là những Linh Hồn ác. Xã hội đâm chém, đói khát, tàn sát, hận thù, cướp bóc. Xã hội không những tàn sát mà còn ăn thịt lẫn nhau đến ghê rợn. Mạnh giết yếu, hỗn độn xoay vần tàn sát lẫn nhau kinh khiếp. Thậm chí khó có giờ bình yên an nghỉ. Xã hội Địa Phủ Hình thành vô số Chúa Ngục. Địa Ngục.

  Chúng hội Long Vân nhờ Thần Lực của Đức Cha Trời nên thấy rõ ràng. Sự hành hình lên xã hội Địa Ngục, chém giết, chặt đầu, lột da, mổ bụng, nấu dầu, cưa xẻ, thiêu đốt, ôi thôi không biết bao nhiêu là hình phạt, tàn khốc khố khủng khiếp không kể xiết. Nhất là âm phủ từ tầng thứ 10 trở lên. Thì sự tàn sát ở đây gấp trăm gấp nghìn lần. Chúng hội Long Vân có người đã khiếp hoảng, sợ quá đến hồn xiêu phách lạc. Nhưng sau đó bình tỉnh trở lại là nhờ thần lực của Đức Cha Trời hộ trì.

  Chúng hội Long Vân như bị thu hút bởi những sự việc kỳ bí liên tục xảy ra làm cho chúng hội càng tiến tới Đại giác Đại Ngộ. Chúng hội Long Vân nhìn thấy mỗi lần tiểu kiếp đi qua là mỗi lần Nhân loại trần gian đi vào Đại họa, hủy diệt gần hết do Động Đất, Mưa to, Bão lớn, Nhiệt độ tăng cao hạ thấp. Nước biển dâng cao, số người sống sót trở thành người nguyên thỉ Hồng Hoang đầu tiểu kiếp mới. Tiếp tục sanh con đẻ cháu lưu truyền nòi giống Tiên Rồng. Chúng hội Long Vân nhìn thấy tiểu kiếp thứ 9 cũng gần sắp hết và Nhân Loại con người cũng sắp đi vào Đại họa như các tiểu kiếp trước. Hào quang Đức Cha Trời chuyển sang hiện rõ cảnh giới Đại Hội Long Vân. Nơi tầng Trời Thiên Vân, cõi Long Vân. Chúng hội nhìn thấy nơi cõi Long Vân, Phật Thánh Tiên Thần Chúa toàn là các vị Tổ Tổ Tổ, các vị Vua Trời, đông vô số vô biên, không thể tính đếm không thể nghĩ bàn, dù cả trăm nghìn kiếp cũng không hết, vị nào vị nấy xinh đẹp vô cùng hào quang rực rỡ, pháp thuật Thần Thông vô biên không thể nghĩ bàn. Những lần Đại hội trên các cõi Trời là những lần đại hội Cứu Thế Lập Công dâng lên Đức Cha Trời.

  Chúng hội Long Vân nương theo thần lực của Đức Cha Trời thấy rõ về quá khứ Mật Tạng vũ trụ đã hiện ra. Chúng hội hầu hết thành tựu mười Đức Tin mà Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông đã thỉnh cầu lên Đức Chí Tôn thị hiện Thần Thông chứng minh mười niềm tin của Cao Tằng, Cao Tổ, Cao Tông cho chúng hội xem, để chúng hội hội nhập 10 niềm tin ấy. Chí Tôn Thái Tử vì Thân mang phàm tục không đủ sức thị hiện Thần Thông hiện rõ quá khứ như thế. Nên cầu nguyện Đức Cha Trời giúp sức. Thị hiện rốt ráo Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ, vào pháp Bình Đẳng an lạc cuộc sống.

  * * *

  Hết phần 3 chương 15 mời xem tiếp phần 4 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh.

  * * *
 20. shopoga

  shopoga Member

  CHƯƠNG 15

  PHẦN 4

  CÔNG ĐỨC

  Lúc bấy giờ nơi chúng hội Long Vân có nhà khoa học. Các nhà luận chứng khoa học. Cao Đại Thành là nhà Khoa Học nổi danh thời đó ai nghe danh cũng đều kính nể.

  Cao Đại Thành Thấy hào quang của Đức Cha Trời biến mất. Liền chắp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

  Chúng tôi là nhà khoa học xưa nay tưởng đâu là mình đã sáng mắt hiểu rõ về vũ trụ, nhưng thật ra chẳng hiểu được bao nhiêu cả. Đối với Cha Trời. Đối với Chí Tôn chỉ là hạt bụi trong chốn hư không. Hôm nay mới thật là người sáng mắt. Thấy được Cội Nguồn. Thấy rõ những gì bí mật trong vũ trụ từ Linh Căn Tâm Linh, đến Cội Nguồn vật chất quả là duyên phước hi hữu, sanh ra làm người gặp hội Long Vân ngày nay. Nếu không có ánh sáng Văn Hóa Cội Nguồn. Thì làm gì xóa tan tội lỗi. Thành tựu công đức nhanh chóng như vậy thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chỉ trong vòng ngửa úp lòng bàn tay. Nay giới khoa học chúng tôi nguyện Xin Đức Chí Tôn dạy bảo cho.

  Đức Chí Tôn Thái Tử khen:

  Ông quả là nhà khoa học thông minh sáng suốt thuộc hàng bật nhất. Lời ông vừa hỏi. Không những làm lợi ích cho chúng hội mà còn làm lợi ích cho bao thế hệ mai sau. Công Đức của ông không thể nghĩ bàn, không thể luận bàn. Thấy nghe đó mới chỉ là học. Còn hành động tu luyện mới thật sự đi vào kết quả của sự thấy nghe, (Chánh Kiến) phải đi đôi với chánh Tư Duy, Chánh Niệm đi vào Chánh Nghiệp. Thì việc Thấy, Nghe, Hay, Biết, Phân Biệt nhận thức hôm nay mới có hiệu quả. Vì lời nói của ông không những có giá trị, mà còn tăng Công Đức lớn lao không thể nghĩ bàn, luận bàn, ta sẽ vì lời hỏi của ông mà nói.

  Để có được lợi ích lớn mau thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như làm vua các tầng trời. Không đi con đường nào nhanh hơn là con đường thờ phụng ba Ngôi Tối Cao.

  1: Là Kính lạy Khai Hóa Tổ Tiên, Kính lạy Đức Cha Trời Lạc Long Quân và Địa Mẫu Âu Cơ. Phụng Thờ ba ngôi tối cao vũ trụ.

  2: Là Ngợi Khen Công Đức Tổ Tiên. Có công lập lên vũ trụ. Lập lên con người. Lập lên sự sống toàn vũ trụ. Khen ngợi Đức Cha Trời, Đức Địa Mẫu. Có công sanh ra nhân loại con người. Có công dạy bảo. Có công dưỡng nuôi. Công phù hộ. Công che chở. Công lao ấy dù cho ca ngợi tán thán, tán tụng ngợi khen vô lượng ức kiếp cũng chưa nói hết được công lao sanh thành, dưỡng nuôi, dạy bảo, phù hộ, che chở, dìu dắt của Đức Cha Trời, Mẹ Trời.

  3: Là rộng tu cúng dường Tổ Tiên, Cha Trời Lạc Long Quân, Địa Mẫu Âu Cơ. Bảo tồn xây dựng Văn Hóa Cội Nguồn lời truyền dạy của Cha Trời Mẹ Trời. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ. Tồn tại phát triển mãi ở thế gian. Làm lợi ích cho toàn Nhân Loại. Thế hệ này sang thế hệ khác.

  4: Chia sớt san sẻ trí huệ cũng như sự giàu có. Cho người khốn khổ thiếu may mắn trong cuộc sống xã hội.

  5: Là truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng. Thiên Đạo vũ trụ, rộng rãi. Không phân biệt, giáo phái, Tôn giáo, Đảng phái chính trị, giàu nghèo, Vua quan, dân giả, màu da, chủng tộc, tà chính, thiện ác, v.v...

  6: Là phò trì Chính Nghĩa Thiên ý Cha Trời, Thiên Luật Vũ Trụ Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền Nhân Chủ Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ chính là Hiến Tạng Đại Đồng Bình Đẳng Vũ Trụ. Luật Tạng Đại Đồng Bình Đẳng. Công Lý Nhân quyền xã hội Bình Đẳng.

  7: Là thay thế Tổ Tiên, Cha Trời, Địa Mẫu thế Thiên hành Đạo. Thi hành Hiến pháp Đại Đồng Bình Đẳng. Luật pháp Đại Đồng Bình Đẳng, Công Lý Nhân Quyền xã hội Bình Đẳng.

  8: Tất cả việc làm nói trên không vì mục đích danh lợi cá nhân. Mà là vì Thiên ý Cha Trời, vì cuộc sống Bình Đẳng, vì Nhân Loại anh em, vì xã hội phục vụ.

  Những người dẫn đầu cốt cán làm các điều trên. Thường sanh làm Vua các tầng Trời. Cõi nước giàu sang thuộc hàng bật nhất. Thiên chúng trung hiếu sống thuận hòa. Nếu tái sanh chốn nhân gian thì làm Vương, làm Vua, làm Chúa, các nước lớn chốn nhân gian. Thái Bình an lạc. Còn những người tu theo, làm theo dù chỉ được một ngày cũng sanh về Thiên giới hưởng phước. Huống chi làm theo tu theo ba năm, mười năm, cả đời. Không những bản thân được siêu sanh về cõi Trời tầng Trời. Thông minh bật nhất, ngôn luận vô ngại biện tài. Ông Bà Cha Mẹ đều được siêu sanh. Con Cháu nhiều đời làm quan làm tướng, vọng tộc hào hùng ít ai bì kịp. Mà còn thành Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ. Còn những người chỉ cần ca ngợi những người tu theo làm theo. Thì không sa đọa vào ba đường ác. Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Thường sanh vào gia đình Tôn quí giàu có, danh tốt rền vang.

  * * *

  Hết phần 4 chương 15 mời xem tiếp phần 5 chương 15 Long Hoa Mật Tạng Kinh. Trên bước đường gặt hái vô lượng công đức. Phước báo và an vui.

  * * *


  CHƯƠNG 15

  PHẦN 5

  GIEO TRỒNG CÔNG ĐỨC

  TRONG VĂN HÓA CỘI NGUỒN

  Khi ấy nơi Chúng hội Long Vân có vị Đạo Sĩ thuộc Dòng Dõi Bà La Môn. Tên là Hữu Chí chắp tay hướng về Chí Tôn Thái Tử thưa rằng:

  Chúng tôi lâu nay tu theo mê tín dị đoan. Thờ Bò, Thờ Heo, Thờ Trâu, Thờ Rắn, quên mất mình là Con Người Dòng Giống Tiên Rồng chúa tể của muôn loài vạn vật. Nên tâm ý tối tăm lạc vào mê tín dị đoan, cứ ngỡ đó là Chánh Đạo. Lại nữa trí huệ mờ nhạt thấy đó liền quên đó. Xin Đức Chí Tôn Thái Tử. Thuyết giáo sơ lược lại cảnh giới mà Đức Cha Trời đã thị hiện quá khứ Mật Tạng Văn Hóa Cội Nguồn. Chủ Nghĩa Thiên Quyền, Nhân Chủ, Đại Đồng Thiên Đạo vũ trụ mà chúng tôi chưa hội nhập được.

  Thái Tử khen:

  Ông quả là người có lòng Đại từ Đại bi. Không phải là ông không hội nhập được Văn Hóa Cội Nguồn mà là ông đã thấy được một số đông người ở hội Long Vân, vì căn cơ thấp kém, mê tín dị đoan đã ăn sâu vào tâm thức linh hồn con người. Nên đã khiếp hãi những cảnh giới Mật Tạng vũ trụ. Nên không nhớ được những gì cảnh giới đã hiện ra tăm tối mê mờ. Vì lòng từ bi, vì muốn lập công trong Văn Hóa Cội Nguồn nên ông mới thưa thỉnh ta như vậy. Ta sẽ vì ông mà tóm tắc tùy theo căn cơ mà thuyết giảng.

Chia sẻ trang này