Lập trình hệ thống phanh tự động chống bó phanh ABS với cảm biến tốc độ và Arduino pro mini

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 28/4/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + 1 Khung robot car (3 bánh xe)
  + 1 Mạch điều khiển động cơ L9110/L298.
  + 1 Board Arduino pro mini 5V; 16MHz
  + 1 cảm biến tốc độ LM393
  + 1 van điện từ dùng cho hệ thống phanh dầu.
  + 1 Relay 5V điều khiển van điện từ.
  + 1 Mạch điêu áp 12V/5V LM2596 để bảo vệ Board Arduino pro mini.
  + 1 biến trở 1/4W+-5% carbon;điện trở tổng 10K.
  + 1 LED báo tinh trạng phanh ABS và điện trở 200Ohm nối vao cưc dương của LED.

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  Tham khảo http://forum.dmec.vn/index.php?threads/cách-kết-nối-mạch-chuyển-usb-uart-cp2102-với-arduino-mini-pro.242481/

  3. Chọn Board:
  + Cài đặt phần mềm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16MHz)".

  4. UPLOAD:
  + Cài đặt thư viện TimerOne-r11.
  + Upload file đính kèm vào board Pro mini.

  5. Sơ đồ đấu dây:
  5.1. Cảm biến tốc độ LM393:
  LM393-------------------Pro mini---------------------Nguồn

  -------------------------------VCC----------------------------5V
  VCC------------------------------------------------------------5V
  GND-------------------------GND---------------------------GND
  DO----------------------------D2(INT0-interrupt pin0)
  5.2. Biến trở:
  Biến trở-------------------Pro mini---------------------Nguồn

  VIN-------------------------------------------------------------5V
  GND-------------------------GND---------------------------GND
  VOUT---------------------------A1
  5.3. Relay:
  Relay--------------------Pro mini---------------------Nguồn

  VCC------------------------------------------------------------5V
  GND-------------------------GND---------------------------GND
  IN-----------------------------D3
  5.4. Led báo phanh ABS:
  Led--------------------Pro mini

  VCC---------------------------D4
  GND-------------------------GND
  5.5. L298
  Pro mini--------------------------L298----------------Nguồn

  PIN 6(PWM)------------------------IN1
  PIN 5(PWM)------------------------IN2
  -----------------------------------------12V--------------------12V
  GND-----------------------------------GND-------------------GND
  Vin---------------------------------------------------------------5V


  6.Ref:
  + https://www.brainy-bits.com/speed-sensor-with-arduino/
  + https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-relay-control
  + speed sensr LM393 - http://hshop.vn/products/module-encoder-20-xung
  + http://hshop.vn/products/module-1-relay-voi-opto-coch-ly-koch-h-l-5vdc
  + http://hshop.vn/products/mach-dieu-khien-dong-co-dc-l9110
  + http://hshop.vn/products/mach-dieu-khien-dong-co-dc-l298
  + http://forum.dmec.vn/index.php?threads/lập-trình-điều-khiển-ugv-robot-xe-bằng-bộ-phát-sóng-rf-nrf24l01-với-joystick-shield.259464/

  7.Lib:
  + https://code.google.com/archive/p/arduino-timerone/downloads

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này