Lập trình điều khiển UGV-robot xe bằng bộ phát sóng RF nRF24L01 với Joystick shield

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 8/2/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + 1 Khung robot car (3 hoặc 4 bánh xe)
  + 1 Mạch điều khiển động cơ L298.
  + 2 Mạch thu phát RF NRF24L01.
  + 1 Bộ điều áp 5V/3.3V ASM1117 để bảo vệ NRF24L01.
  + 2 Board Arduino Uno R3.
  + 1 Joystick shield.

  2. Chọn Board:
  + Cài đặt phân mêm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Arduino/Genuino Uno".

  3. Upload:
  + Upload file đính kèm Controller và Robot car vào 2 board Uno.

  4. Sơ đồ đấu dây :
  4.1.RF24 - Uno R3 (robot car)
  RF24---------------------Uno R3----------------ASM1117

  1.VCC--------------------------------------------------3.3V out
  2.GND-------------------------------------------------GND out
  3.CE------------------------D7
  4.CSN----------------------D8
  5.SCK----------------------D13(SCK)
  6.MOSI---------------------D11(MOSI)
  7.MISO---------------------D12(MISO)
  8.IRQ----------------------not connect
  -------------------------------5V------------------------5V in
  -------------------------------GND---------------------GND in
  4.2.RF24 - Uno R3 (controller)
  Gắn RF24 vào vị trí trên Joystick shield:
  RF24---------------------Uno R3----------------Nguòn
  1.VCC--------------------------------------------------3.3V (mặc định trên Joystick shield)
  2.GND-------------------------------------------------GND (mặc định trên Joystick shield)
  3.CE------------------------D9 (mặc định trên Joystick shield)
  4.CSN----------------------D10 (mặc định trên Joystick shield)
  5.SCK----------------------D13(SCK) (mặc định trên Joystick shield)
  6.MOSI---------------------D11(MOSI) (mặc định trên Joystick shield)
  7.MISO---------------------D12(MISO) (mặc định trên Joystick shield)
  8.IRQ----------------------not connect
  -------------------------------5V------------------------5V in
  -------------------------------GND---------------------GND in
  4.3. Joystick shield:
  Joystick shield--------Uno R3-----------------Nguồn

  1.VCC--------------------------5V--------------------5V (chuyển qua vạch 5V trên Joystick shield)
  2.GND-------------------------GND-----------------GND (mặc định trên Joystick shield)
  3.VRX------------------------A0 (mặc định trên Joystick shield)
  4.VRY------------------------A1 (mặc định trên Joystick shield)
  4.4. L298
  Uno-----------------------------------L298----------------Nguồn

  PIN 6(PWM)------------------------IN1
  PIN 5(PWM)------------------------IN2
  PIN 4----------------------------------IN3
  PIN 3(PWM)------------------------IN4
  PIN 9(PWM)------------------------ENA
  PIN 10(PWM)----------------------ENB
  ------------------------------------------12V--------------------12V
  GND------------------------------------GND-------------------GND
  Vin---------------------------------------------------------------7.5V

  5.Ref:
  + http://forum.dmec.vn/index.php?threads/test-bộ-thu-phát-sóng-rf-rf24-dùng-cho-drone.258060/
  + forum.dmec.vn/index.php?threads/lập-trình-điều-khiển-robot-xe-có-cảm-biến-khoảng-cách.256460/
  + http://www.modsbyus.com/arduino-nrf24-dual-drive-motor-remote-controlled-car/
  + http://hshop.vn/products/arduino-joystick-shield
  + http://hshop.vn/products/mach-thu-phat-d18-nrf24l01-2-4ghz

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này