Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (P26)

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi Thị trường, 26/11/18.

 1. TỔ CHỨC CỦA NHÀ NƯỚC VỚI HỖ TRỢ CHO ĐỀ ÁN

  Ngày 3/9/2015, tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia các mạng phân phối nước ngoài đến 2020”.

  Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án.

  Thực hiện nghiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án đến các hiệp hội, doanh nghiệp và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện, Bộ Công Thương thông báo tới các đơn vị.

  Kinh phí thực hiện đề án được đảm bảo từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn tự chủ của doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  Với những kết quả đạt được Đề án của Bộ Công Thương được nâng tầm thành Đề án của Chính phủ, triển khai trên toàn quốc.

  [​IMG]

Chia sẻ trang này