Lập trình điều khiển UUV(ROV)-robot dưới nước bằng bộ thu phát radio PS2 với Arduino Nano

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 17/2/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + 1 Khung robot dưới nước (2 chong chóng nằm ngang và 2 chong chóng thẳng đứng)
  http://www.instructables.com/id/Underwater-ROV/
  + 4 Mạch điều tốc động cơ ESC:
  - ESCVL: ESC Vertical Left;
  - ESCVR: ESC Vertical Right;
  - ESCHL: ESC Horizontal Left;
  - ESCHR: ESC Horizontal Right;
  + 4 Motor DC kèm chong chóng.
  + 1 Bộ thu phát radio PS2.
  + 1 Đế chuyển giao tiếp điều áp 3.3/5V để bảo vệ PS2.
  + 2 Board Arduino Nano
  + 1 Màn hình LCD 2x16
  + 1 Mạch chuyển giao tiếp LCD1602,1604,2004 sang I2C.
  + 1 camera digital recorder
  + 1 servo motor cho đế camera
  + 1 cuộn cáp CAT5 100 mét để truyền dữ liệu lên trạm trên mặt nước

  2. Chọn Board:
  + Cài đặt phân mêm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Arduino Nano".

  3. Upload:
  + Upload file đính kèm ROV_Master và ROV_Slave vào 2 board Nano.

  4. Sơ đồ đấu dây :
  4.1. Bộ điêu chỉnh tốc độ ESC (Slave):
  ESCVL------------------Nano-------------------------Nguồn

  PIN1-----------------------VCC-----------------------------5V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D8
  ESCVR------------------Nano--------------------------Nguồn
  PIN1-----------------------VCC-----------------------------5V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D7
  ESCHL------------------Nano--------------------------Nguồn
  PIN1-----------------------VCC-----------------------------5V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D6
  ESCHR------------------Nano--------------------------Nguồn
  PIN1-----------------------VCC-----------------------------5V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D5
  4.2. Camera digital recorder(Slave):
  Video------------------Nano--------------------------Nguồn

  Vin------------------------VCC--------------------------- 5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  VIDEO TRIGGER---------D3
  PHOTO TRIGGER--------D2
  4.3. Servo motor (Slave):
  Servo motor-----------Nano--------------------------Nguồn

  Vin------------------------VCC--------------------------- 5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  Signal----------------------D4
  4.4.PS2- Nano (Master):
  Bộ thu sóng PS2------Nano-------------------Nguòn

  1. 5V---------------------------------------------------5V
  2.GND-------------------------------------------------GND
  3.DATA--------------------D12(MISO)
  4.CMD---------------------D11(MOSI)
  5.CLK----------------------D13(SCK)
  6.ATT----------------------D10
  4.5. LCD 16x2 +Mạch chuyển LCD/I2C (Master):
  Mạch chuyển LCD/I2C-----Nano-------------------Nguòn

  1. VCC---------------------------------------------------------5V
  2.GND--------------------------------------------------------GND
  3.SDA-----------------------------A4(SDA)
  4.SCL-----------------------------A5(SCL)

  5. References:
  Ref 1 (UUV):

  + https://www.ecagroup.com/en/autonom...qKbCglO9yABH0oPkCb4NQIJ1rNaT608BoCCMAQAvD_BwE
  + http://www.boeing.com/defense/auton..._HpR2FKUTXDtxvni23bmtk0wHAPNOuOBoCznAQAvD_BwE
  + www.unmannedsystemstechnology.com/category/news/uuv-news/
  + http://www.thedrive.com/the-war-zon...ated-its-first-ever-underwater-drone-squadron
  + https://gdmissionsystems.com/underwater-vehicles/knifefish-unmanned-undersea-vehicle
  + https://news.usni.org/2017/07/18/da...e-sonar-sub-hunting-on-behalf-of-us-navy-subs
  Ref 2 (UUV Arduino):
  + https://forum.arduino.cc/index.php?topic=6584.0
  + https://www.robotshop.com/en/unmanned-underwater-vehicles-uuv.html
  + https://www.pinterest.com/pin/492651646711957201/?lp=true
  + https://www.pinterest.co.uk/pin/837317755691002152/?lp=true
  + https://www.ijarcce.com/upload/2016/june-16/IJARCCE 68.pdf
  + https://www.pinterest.com.au/pin/340866265532220523/
  + http://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:1f72c509-6f55-413e-80ad-01d40345f6ec/Final_UUV_PPT_2017.pdf
  + http://103.195.142.17/handle/123456789/26341
  + http://103.195.142.17/bitstream/handle/123456789/26341/2014_MICEEI_UWaterROV_FaizalSamman,dkk.pdf?sequence=1
  + http://www.instructables.com/id/MiniSub-ROV/
  + http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532016000100025
  + https://dokupdf.com/queue/design-ma...uuv-_5a02ff35d64ab2b9bde7e5fe_pdf?queue_id=-1
  + https://www.niot.res.in/SAVe/SAVe Report01022016.pdf
  + https://static1.squarespace.com/static/559921a3e4b02c1d7480f8f4/t/596c9b9ed482e9a184bc2f6d/1500289963653/Messner Stefan_655.pdf
  ++ https://static1.squarespace.com/static/559921a3e4b02c1d7480f8f4/t/596c9b9ed482e9a184bc2f6d/1500289963653/Messner Stefan_655.pdf
  + https://www.researchgate.net/public...ated_vehicle_ROV_using_intelligent_controller
  + Wireless Data Transfer in Under Water System: http://ajast.net/data/uploads/2ajast-44.pdf
  + Design of a Autonomous Underwater Glider focusing on External Wing Control Surfaces and Sensor Integration: http://my.fit.edu/~swood/GliderThesisFinal.pdf
  + Improved user-experience for control of ROVs: https://daim.idi.ntnu.no/masteroppgaver/015/15165/masteroppgave.pdf
  + Modeling of a small Remotely Operated Underwater Vehicle for autonomous navigation and control:
  https://search.proquest.com/openvie...ad22c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
  + https://forum.arduino.cc/index.php?topic=6584.0
  + https://www.sparkfun.com/products/retired/9710
  ++ https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2364892/13963_FULLTEXT.pdf?sequence=1
  Ref3(Arduino ROV code)
  + https://www.packtpub.com/mapt/book/...74/building-an-arduino-powered-underwater-rov
  + http://www.instructables.com/id/Underwater-ROV/
  ++ http://www.techmonkeybusiness.com/rov-control-sketches-second-edition.html
  ++http://www.techmonkeybusiness.com/pdfs/POVPS2Controlv4.pdf
  Libraries:
  +
  https://github.com/madsci1016/Arduino-PS2X
  + https://github.com/madsci1016/Arduino-EasyTransfer
  + https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
  Materials:
  + hshop.vn/products/dieu-khien-ps2-khung-day
  + http://hshop.vn/products/cam-bien-nhiet-do-lm35-2
  + http://hshop.vn/products/de-chuyen-giao-tiep-tay-cam-ps2
  + http://hshop.vn/products/mach-chuyen-giao-tiep-lcd1602-lcd1604-lcd2004-sang-i2c
  + http://www.goodluckbuy.com/horyzonhd-v3-full-hd-1080p-camcorder-fpv-camera.html

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này