Lập trình điều khiển UAV-DRONE bằng Arduino pro mini

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 19/1/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + 1 khung Quadcopter F450 compo.
  + 2 Board Arduino pro mini 5V; 16MHz
  + 2 Mạch thu phát RF NRF24L01.
  + 1 Module la bàn số GY 271 HMC5883L.
  + 1 Module Cảm Biến Góc Gia Tốc MPU6050 GY-521.
  + 1 Module Cảm Biến Áp Suất BMP - 180.
  + 2 Mạch điều áp 3.3V ASM1117 (hoặc 7805TV) để bảo vệ 2 mạch thu phát RF NRF24L01.
  + 2 Joystick.
  + 1 Mạch điều áp 12 V -> 5V để cấp nguồn 5V.

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  Tham khảo http://forum.dmec.vn/index.php?threads/cách-kết-nối-mạch-chuyển-usb-uart-cp2102-với-arduino-mini-pro.242481/

  3. Chọn Board:
  + Cài đặt phần mềm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16MHz)".

  4. UPLOAD:
  Upload 2 file đính kèm cho Bộ điêu khiển bay (flight controller) và Bộ điêu khiển câm tay từ xa ( remote controller) vào 2 board Pro mini.

  5. Sơ đồ đấu dây RUN (file đính kèm):
  5.1. Bộ điêu chỉnh tốc độ ESC:
  ESC1-------------------Pro mini---------------------Nguồn
  PIN1--------------------------------------------------------0V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D5
  ESC2-------------------Pro mini---------------------Nguồn
  PIN1---------------------------------------------------------0V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D8
  ESC3-------------------Pro mini---------------------Nguồn
  PIN1---------------------------------------------------------0V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D7
  ESC4-------------------Pro mini---------------------Nguồn
  PIN1---------------------------------------------------------0V
  PIN2----------------------GND---------------------------GND
  PIN3-----------------------D4

  5.2.Module Cảm Biến Góc Gia Tốc MPU6050 GY-521

  MPU6050-------------------Pro mini---------------------------Nguồn
  VCC-----------------------VCC-----------------------------5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  SCL-------------------------A5(SCL)
  SDA------------------------A4(SDA)
  INT-------------------------D2
  5.3.Module Cảm Biến Áp Suất BMP - 180
  BMP-180------------Pro mini-----------------------Nguồn
  VCC-----------------------VCC-----------------------------5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  SCL-------------------------A5(SCL)
  SDA------------------------A4(SDA)

  5.4.Module la bàn số GY 271 HMC5883L.
  HMC5883L---------------Pro mini---------------------------------Nguồn

  VCC-----------------------VCC-----------------------------5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  SCL-------------------------A5(SCL)
  SDA------------------------A4(SDA)

  5.5.Mạch thu phát RF NRF24L01 (RF24)
  RF24-------------------------Pro mini---------------------------------Nguồn

  1.VCC--------------------------------------------------------3.3V (V out của ASM1117)
  2.GND-------------------------------------------------------GND out của ASM1117
  3.CE------------------------D9
  4.CSN----------------------D10
  5.SCK----------------------D13
  6.MOSI---------------------D11
  7.MISO---------------------D12
  8.IRQ----------------------not connect
  5.6.Joystick trái (U2):
  Joystick U2---------Pro mini-------------------------Nguồn
  VCC-----------------------VCC-----------------------------5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  VRX------------------------A2
  VRY------------------------A3
  SW-------------------------D3
  5.7.Joystick phải (U1):
  Joystick U1---------Pro mini--------------------------Nguồn
  VCC-----------------------VCC-----------------------------5V
  GND----------------------GND---------------------------GND
  VRX------------------------A0
  VRY------------------------A1
  SW-------------------------D4


  6.Ref:
  + http://www.instructables.com/id/Arduino-Drone-Quadcopter-3D-Printed/
  + http://quanphongrc.vn/ct/may-bay-dieu-khien/1664/quadcopter-f450-combo-1.html

  + http://hshop.vn/products/arduino-pro-mini-2
  + http://hshop.vn/products/mach-thu-phat-nrf24l01-pa-2-4ghzcu-khech-dai-cung-suat-thu-phat
  + http://mualinhkien.vn/san-pham/3183/module-cam-bien-ap-suat-bmp-180.html
  + http://mualinhkien.vn/san-pham/168/module-cam-bien-goc-gia-toc-mpu6050-gy521.html
  + http://mualinhkien.vn/san-pham/823/module-la-ban-so-gy271-hmc5883l.html
  + http://hshop.vn/products/mach-giamop-3-3v-ams1117
  + http://hshop.vn/products/mach-joystick

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 16/1/21

Chia sẻ trang này