Lập trình điều khiển robot với 01 Wifi ESP8266 V1 qua Thingspeak-cảm biến nhiệt độ+độ ẩm+chuyển động

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 21/1/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1.Thiết bị:
  + 01 ESP8266 V1.
  + 01 Bộ chuyển đổi USB/TTL CP2102.
  + 01 Bộ điều áp 5V/3.3V ASM1117.
  + 01 Sensor chuyển động thân nhiệt SR505
  +01 Sensor nhiệt độ& độ ẩm DHT11.

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  ESP8266---------CP2102---------DHT11---------source
  RX----------------->TX
  TX----------------->RX
  GPIO0--------------------------------------------------->GND
  GPIO2---------------------------->DATA-->10K--->VCC3.3V
  RST------------>DTR/RST--------------->10K--->VCC3.3V
  CH-PD------------------------------------->10K--->VCC3.3V
  VCC---------------------------------VCC-----------> Vout 3.3V của ASM1117
  ----------------------VCC---------------------------> Vin 5V của ASM1117
  ----------------------GND--------------------------> GNDin của ASM1117
  GND--------------------------------GND----------> GNDout của ASM1117

  3. Chọn Board:
  + Cài đặt phân mêm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Generic ESP8266 Module".

  4. Upload:
  + Upload file đính kèm.

  5. Sơ đồ đấu dây RUN:
  5.1. DHT11

  ESP8266-----------------DHT11----------Source
  RX-------->N/C (not connect)
  TX-------->N/C
  GPIO2------------------->DATA-->10K-->VCC3.3V
  GND-----------------------GND---------->GND
  RST---------->10K------------------------>VCC3.3V
  CH-PD------->10K------------------------>VCC3.3V
  VCC------------------------VCC-----------> VCC3.3V
  5.2. SR505
  ESP8266-----------------SR505----------Source
  RX-------->N/C (not connect)
  TX-------->N/C
  GPIO0------------------->OUT--->10K-->VCC3.3V
  GND-----------------------GND--------->GND
  RST---------->10K------------------------>VCC3.3V
  CH-PD------->10K------------------------>VCC3.3V
  VCC------------------------VCC------------>VCC3.3V

  6.Kết qủa:
  https://thingspeak.com/channels/374337

  7.Ref:
  1. https://www.hackster.io/mamic/esp8266-01-pir-and-dht-on-thingspeak-687c75
  2. http://forum.dmec.vn/index.php?threads/lập-trình-điều-khiển-robot-bằng-wifi-esp8266-v1-qua-thingspeak-com-cảm-biến-chuyển-động-thân-nhiệt.249066/
  3. http://forum.dmec.vn/index.php?threads/lập-trình-điều-khiển-robot-bằng-wifi-esp8266-v1-qua-thingspeak-com-theo-dõi-nhiêt-độ-và-độ-ẩm.245387/
  4. http://hshop.vn/products/cam-bien-do-am-nhiet-do-dht11
  5. http://hshop.vn/products/cam-bien-than-nhiet-chuyen-dong-pir-hc-sr505-mini

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này