Lập trình điều khiển robot bằng WIFI ESP8266 V1 qua thingspeak.com - Theo dõi nhiêt độ và độ ẩm

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 2/12/17.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1.Thiết bị:
  + ESP8266 V1
  + Bộ chuyển đổi USB/TTL CP2102
  + Bộ điều áp 5V/3.3V ASM1117
  + Sensor DHT11

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  ESP8266---------CP2102-------DHT11-----------source
  RX----------------->TX
  TX----------------->RX
  GPIO0----------------------------------------------->GND
  GPIO2---------------------------->Data-->10K--->VCC3.3V
  GND----------------GND----------GND------------>GND
  RST------------>DTR/RST--------------->10K--->VCC3.3V
  CH-PD------------------------------------->10K--->VCC3.3V
  VCC-----------------VCC-----------VCC----------> VCC3.3V

  3. Chọn Board:
  + Vào Arduino ADE 1.8.4
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> Board "Generic ESP8266 Module".
  + Cài đặt file đính kèm.

  4. Sơ đồ đấu dây RUN:
  ESP8266-----------------DHT11---------Source
  RX-------->N/C (not connect)
  TX-------->N/C
  GPIO0--------10K------------------------>VCC3.3V
  GPIO2------------------->Data-->10K-->VCC3.3V
  GND-----------------------GND--------->GND
  RST---------->10K------------------------>VCC3.3V
  CH-PD------->10K------------------------>VCC3.3V
  VCC------------------------VCC ----------> VCC3.3V

  5. Đăng ký và đăng nhập thingspeak.com theo các bước hướng dẫn


  6. Kết quả
  https://thingspeak.com/channels/374337

  6. Ref:
  http://www.arduinesp.com/thingspeak

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18
 2. nontakjaba

  nontakjaba Member

  Cam on ban da chia se

Chia sẻ trang này