Lập trình điều khiển robot bằng WIFI ESP8266 V1 qua EasyIoT - Theo dõi nhiêt độ và độ ẩm

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 14/1/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1.Thiết bị:
  + ESP8266 V1
  + Bộ chuyển đổi USB/TTL CP2102
  + Bộ điều áp 5V/3.3V ASM1117
  + Sensor DHT11

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  ESP8266---------CP2102-------DHT11-----------source
  RX----------------->TX
  TX----------------->RX
  GPIO0----------------------------------------------->GND
  GPIO2---------------------------->Data-->10K--->VCC3.3V
  GND----------------GND----------GND------------>GND
  RST------------>DTR/RST--------------->10K--->VCC3.3V
  CH-PD------------------------------------->10K--->VCC3.3V
  VCC-----------------VCC-----------VCC----------> VCC3.3V

  3. Chọn Board:
  + Cài đặt phần mềm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Tool --> Board "Generic ESP8266 Module".

  4. Sơ đồ đấu dây RUN:
  ESP8266-----------------DHT11---------Source
  RX-------->N/C (not connect)
  TX-------->N/C
  GPIO0--------10K------------------------>VCC3.3V
  GPIO2------------------->Data-->10K-->VCC3.3V
  GND-----------------------GND--------->GND
  RST---------->10K------------------------>VCC3.3V
  CH-PD------->10K------------------------>VCC3.3V
  VCC------------------------VCC ----------> VCC3.3V

  5. Đăng ký và đăng nhập cùng username va password 2 trang web EasyIoT theo các bước hướng dẫn:
  + easyiot-cloud.com
  + iot-playground.com
  https://iot-playground.com/blog/2-u...iot-cloud-rest-api-v1-and-email-alarm#program

  6. Kết qủa:
  + Xem trên web:
  Vào easyiot-cloud.com xem trong mục Default
  + Xem trên smartphone:
  cai đặt phần mềm EasyIoT cloud trên smartphone. Xem trong tab Default.

  7. Ref:
  + https://iot-playground.com/blog/2-u...iot-cloud-rest-api-v1-and-email-alarm#program
  + Libraries:
  - https://github.com/iot-playground/EasyIoT-Cloud/tree/master/EIoTCloudRestApiV1.0
  - https://github.com/iot-playground/EasyIoT-Cloud/tree/master/libraries/DHT
  + hshop.vn/products/cam-bien-do-am-nhiet-do-dht11

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này