Lập trình điều khiển ON/OFF thiết bị điện theo thời gian định sẵn với Arduino pro mini

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 9/9/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + 1 Board Arduino pro mini 5V; 16MHz
  + 1 Mạch điêu áp 12V/5V LM2596 để bảo vệ Board Arduino pro mini.
  + 1 Mạch thời gian thực RTC-DS1307.
  + 1 Màn hình LCD 1602A
  + 4 nút nhấn chọn giờ
  + 4 điện trở 10K
  + 1 Vi trở 10K (hiệu chỉnh độ sáng LCD)
  + 1 điện trở 1K

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  Tham khảo http://forum.dmec.vn/index.php?threads/cách-kết-nối-mạch-chuyển-usb-uart-cp2102-với-arduino-mini-pro.242481/

  3. Chọn Board:
  + Cài đặt phần mềm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16MHz)".

  4. UPLOAD:
  Upload file đính kèm vào board Pro mini.

  5. Sơ đồ đấu dây:
  5.1. LCD1602:
  Pro mini--------------------LCD1602

  5V------------------------------VDD, A
  GND---------------------------VSS, RW, K
  GND-------Vi trở 10K------ V0
  PIN2---------------------------RS
  PIN3---------------------------E
  NC(not connect)--------------D0,D1,D2,D3
  PIN4---------------------------D4
  PIN5---------------------------D5
  PIN6---------------------------D6
  PIN7---------------------------D7
  GND----------1K-------------K

  5.2. Bộ điều khiển thời gian thực RTC 1307:
  Pro mini--------------------RTC 1307

  5V-------------------------------5V
  GND---------------------------GND
  A4(SDA)--------------------- SDA
  A5(SCL)-----------------------SCL
  5.3. Button ON-Up:
  Pro mini--------------------Button ON-Up

  5V-------------------------------5V
  GND--------------10K--------GND
  8-------------------------------- In
  5.4. Button ON-Down:
  Pro mini--------------------Button ON-Down

  5V-------------------------------5V
  GND--------------10K--------GND
  9-------------------------------- In
  5.5. Button OFF-Up:
  Pro mini--------------------Button OFF-Up

  5V-------------------------------5V
  GND--------------10K--------GND
  10-------------------------------- In
  5.6. Button OFF-Down:
  Pro mini--------------------Button OFF-Down

  5V-------------------------------5V
  GND--------------10K--------GND
  11-------------------------------- In
  5.7. Vi trở 10K:
  LCD1602A------------------Vi trở 10K

  VDD-------------------------------PIN1
  GND-------------------------------PIN3
  V0--------------------------------- PIN2
  5.8. Relay
  Pro mini----------------Relay----------Source--------Thiết bị điện

  PIN12-------------------> IN
  GND-----------------------DC- ---------->GND
  VCC------------------------DC+------------>5V
  -----------------------------COM-------------220V
  ------------------------------NO-------------------------------------AC
  -------------------------------------------------N---------------------N

  6.Ref:
  + https://www.instructables.com/id/Arduino-Timer-With-OnOff-Set-Point/

  + http://hshop.vn/products/arduino-pro-mini-2
  + https://hshop.vn/products/module-1-relay-voi-opto-coch-ly-koch-h-l-5vdc
  + https://hshop.vn/products/mach-thoi-gian-thuc-rtc-ds1307
  + https://hshop.vn/products/mach-giamop-dc-lm2596-3a
  + https://hshop.vn/products/lcd-text-lcd1602-xanh-duong
  + https://www.dientubachviet.vn/156-nut-nhan-4-chan-lon.html
  + https://www.dientubachviet.vn/206-vi-tro-5k.html

  7.Lib:
  + https://github.com/adafruit/RTClib

  8.Note:
  + Để set thời gian của RTC theo giờ địa phương(trên máy tính), up load file đính kèm Set_time_RTC.ino.Lưu ý tháo pin của RTC ra rồi lắp vào lại để khắc phục vấn đê lệch múi giờ địa phương.
  + Để kiểm tra hiển thị thời gian của RTC lên LCD, up load file đính kèm Clock_with_RTC_LCD.ino.
  + Vặn ốc chỉnh trên Vi trở 10K ngược chiếu kim đông hồ sẽ làm giảm điện trở --> tăng độ tương phản LCD 1602.
  + Khi ON kích hoạt: đèn đỏ Relay sáng; khi OFF kích hoạt: đèn đỏ Relay tắt.
  + Set thời gian cho ON trước, sau đó đến OFF.

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 2/10/18

Chia sẻ trang này