Lập trình điều khiển các thiết bị điện trong nhà bất kỳ nơi nào chỉ bằng Wifi Wemos D1 mini qua MQTT

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 5/1/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + Board Wemos D1 mini
  + Relay ESP8266 NodeMCU Lua D1 mini Relay Shield
  + Thiết bị điện: Bơm nước/máy giặt/Tủ lạnh...

  2. Cài đặt thư viện PubSubClient tại địa chỉ:
  http://osoyoo.com/wp-content/uploads/samplecode/pubsubclient.zip
  3. Upload:
  + Vào Arduino 1.8.4 :
  Fie-->Exampes-->Pubsubclient chọn sketch mqtt_esp8266.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  +Chọn board "Wemos D1 R2&ini".
  + Khai báo username, password của wifi trong sketch mqtt_esp8266.
  + upload sketch mqtt_esp8266 vào Wemos D1 mini.
  4. Đấu nối:
  Wemos D1 mini -----Relay--------Bơm nước------Nguồn điện
  5V------------------------->5V--------------------------------------------
  GND---------------------->GND-----------------------------------------
  pin D1--------------------->pin D1----------------------------------------
  ------------------------------NC---------------220V----------------------
  ------------------------------COM--------------------------------220V---
  ---------------------------------------------------N-------------------N------
  5. Option 01: Điều khiển thiết bị điện qua PC:

  + Download MQTTBox:
  workswithweb.com/html/mqttbox/downloads.html

  + Cài đặt MQTTBox và cấu hình theo hướng dẫn:
  http://www.instructables.com/id/NodeMCU-MQTT-Basic-Example/
  - Lưu ý:
  * MQTT Client name; chọn tên bất kỳ (MyRelay)
  * Client id : ESP8266Client- như trong sketch (hoặc không điền).
  *Protocol: mqtt/tcp.
  * Host: broker.mqtt-dashboard.com
  * Username, Password: tự khai báo và ghi nhớ.
  * Save.
  +Vào MyRelay:
  * Topic to public: inTopic (như trong sketch)
  * Payload điền 0 bấm Public---> đèn LED trên Relay sáng--->Bơm chạy
  * Payload điền 1 bấm Public---> đèn LED trên Relay tắt------>Bơm dừng.
  + Dùng smartphone phát wifi hotspot.
  * Kết nối PC với wifi hotspot.
  * Payload điền 0 bấm Public---> đèn LED trên Relay sáng--->Bơm chạy
  * Payload điền 1 bấm Public---> đèn LED trên Relay tắt------>Bơm dừng.

  6. Option 02: Điều khiển thiết bị điện qua smartphone Android:
  + Vào Google Play chọn cài đặt IoT MQQT Dashboard.

  + Trong phần cấu hình:
  Client ID: ESP8266Client- (như trong sketch)
  Server: broker.mqtt-dashboard.com
  Port: 1883
  Username, password: như trong Option 01
  CREAT

  * Edit Subcription:
  Bấm +
  Friend name: MyRelay
  Topic: inTopic (như trong sketch).

  * Edit Publication:
  Bấm + chọn Switch
  Friend name:OnOff.
  Topic: inTopic
  Text(On): On
  Text(Off):Off
  Publish value (On): 0 (như trong sketch)
  Publish value (Off): 1 (như trong sketch)
  Save

  * Bấm vào đám mây để kết nối clound.
  On-----> đèn LED trên Relay sáng--->Bơm chạy
  Off-----> đèn LED trên Relay tắt------>Bơm dừng.
  * Tắt wifi trên smartphone để chạy 3G:
  Bấm vào đám mây để kết nối clound.
  On-----> đèn LED trên Relay sáng--->Bơm chạy
  Off-----> đèn LED trên Relay tắt------>Bơm dừng.

  7.Ref:
  + www.instructables.com/id/NodeMCU-MQTT-Basic-Example/
  + http://www.instructables.com/id/Home-Automation-Using-MQTT-and-NodeMcu-or-Arduino/
  + http://hshop.vn/products/esp8266-nodemcu-lua-d1-mini-relay-shield
  + http://hshop.vn/products/kit-rf-thu-phat-wifi-esp8266-nodemcu-mini-d1

  8.Note:
  + Nguồn cấp cho Wemos D1 mini là 5V thông qua USB mini hoặc qua pin 5V và GND.
  + Server MQTT không ổn định (hay bị ngắt khiền relay đóng khiến bơm nước chạy không chủ ý). Khuyến cáo nên dùng server BLYNK độ tin cậy 100%.

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này