Lâp trình điều khiển tự động tăt gas khi bị rò rỉ gas với wifi ESP8266 V1

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 29/3/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1.Thiết bị:
  + 01 ESP8266 V1.
  + 01 Bộ chuyển đổi USB/TTL CP2102.
  + 01 Bộ điều áp 5V/3.3V ASM1117 để bảo vệ ESP8266 V1.
  + 01 Sensor khi gas LPG/CO MQ-2.
  + 01 mạch còi Buzzer
  + 01 Relay 5V điều khiển van điện từ đóng mở gas

  2. Sơ đồ đấu dây UPLOAD:
  ESP8266---------CP2102---------MQ-2------------source

  RX----------------->TX
  TX----------------->RX
  GPIO0--------------------------------------------------->GND
  GPIO2---------------------------->AOUT-->10K--->VCC3.3V (hoặc Not connect)
  RST------------>DTR/RST--------------->10K--->VCC3.3V
  CH-PD------------------------------------->10K--->VCC3.3V
  VCC---------------------------------VCC-----------> Vout 3.3V của ASM1117
  ----------------------VCC---------------------------> Vin 5V của ASM1117
  ----------------------GND--------------------------> GNDin của ASM1117
  GND--------------------------------GND----------> GNDout của ASM1117

  3. Chọn Board:
  + Cài đặt phân mêm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Cài đặt drivers:
  - đối với win 32bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-x86.exe --> enter.
  - đối với win 64bit: vào thư mục Arduino IDE v.1.8.4\drivers --> dpinst-amd64.exe --> enter.
  + Vào Tool --> chọn Board "Generic ESP8266 Module".

  4. Upload:
  + Upload file đính kèm.

  5. Sơ đồ đấu dây RUN:
  5.1. MQ-2
  ESP8266-----------------MQ-2------------Source

  RX-------->N/C (not connect)
  TX-------->N/C
  GPIO2------------------->AOUT-->10K-->VCC3.3V
  GND-----------------------GND---------->GND
  RST---------->10K------------------------>VCC3.3V
  CH-PD------->10K------------------------>VCC3.3V
  VCC------------------------VCC-----------> VCC3.3V
  5.2. Buzzer
  ESP8266-----------------Buzzer----------Source

  GPIO0------------------->I/O--->10K-->VCC3.3V
  GND-----------------------GND---------->GND
  VCC------------------------VCC------------>VCC3.3V
  5.3. Relay
  ESP8266-----------------Relay----------Source

  GPIO0-------------------> IN
  GND-----------------------GND---------->GND
  VCC------------------------VCC------------>5V

  6.Kết qủa:
  https://thingspeak.com/channels/374337

  7.Ref:
  1. https://create.arduino.cc/projecthub/Aritro/smoke-detection-using-mq-2-gas-sensor-79c54a
  2. http://forum.dmec.vn/index.php?threads/lập-trình-điều-khiển-robot-bằng-wifi-esp8266-v1-qua-thingspeak-com-theo-dõi-nhiêt-độ-và-độ-ẩm.245387/
  3. http://hshop.vn/products/cam-bien-khi-gas-lpg-co-ch4-mq-2
  4. http://hshop.vn/products/mach-buzzer-5v
  5. http://www.instructables.com/id/Controlling-AC-light-using-Arduino-with-relay-modu/
  6. http://hshop.vn/products/module-1-relay-voi-opto-coch-ly-koch-h-l-5vdc

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 11/9/18

Chia sẻ trang này