Lâp trình điều khiển Robot với GPS

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 28/10/17.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Thiết bị:
  + Board Arduino Uno R3
  + Module GPS V.KEL VK2828U8G5LF
  + Màn hình LCD 2004A
  + Mạch chuyển giao tiếp LCD2004 sang I2C

  2. Chọn Board:
  + Cài đặt phân mêm Arduino IDE v.1.8.4.
  + Vào Tool --> chọn Board "Arduino/Genuino Uno".

  3. Upload:
  + Upload file đính kèm.

  4. Sơ đồ đấu dây: (file đính kèm)
  4.1. GPS V.KEL VK2828U8G5LF
  Uno--------------------GPS V.KEL

  pin3(RX)------------------T(TX)
  pin4(TX)-------------------R(RX)
  3.3V------------------------V
  GND------------------------G
  not connect---------------E,B

  4.2. Mạch chuyển giao tiếp LCD2004 sang I2C
  Uno--------------------Mạch chuyển giao tiếp LCD2004 sang I2C

  3.3V------------------------VCC
  GND------------------------GND
  A4(SDA)------------------- SDA
  A5(SCL)---------------------SCL

  5. Ref:
  + http://clives-wines.com/page/watch/vid201609sNLmoJ3HI
  + library: https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/releases
  + http://arduino.vn/bai-viet/1257-gps-va-arduino-phan-2-lay-du-lieu-tu-ve-tinh-gps
  + http://hshop.vn/products/mach-gps-ublox-neo-m8
  + http://hshop.vn/products/mach-chuyen-giao-tiep-lcd1602-lcd1604-lcd2004-sang-i2c
  + http://hshop.vn/products/lcd-text-lcd2004-xanh-duong

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 23/1/18

Chia sẻ trang này