Hướng dẫn may vest truyền thống

Thảo luận trong 'Đào tạo nghề' bắt đầu bởi neungaymaiemdi, 24/10/15.

 1. Hướng dẫn may vest truyền thống - dạy cắt may thời trang

  THIẾT KẾ ÁO VEST KIỂU TRUYỀN THỐNG

  [​IMG]
  dạy cắt may vest


  STT VỊ TRÍ ĐO KÝ HIỆU SỐ ĐO LƯỢNG CỬ ĐỘNG

  1 Dài áo Da 62

  2 Dài eo De 38

  3 Dài cạnh cổ ->Mông Dccm 56

  4 Dài cạnh cổ->ngực Dccn 23

  5 Dài tay Dt 56

  6 Vòng cổ Vc 35

  7 Vòng ngực Vn 82 4

  8 Vòng eo Ve 66 2

  9 Vòng mông Vm 88 4

  10 Rộng vai Rv 36

  11 Rộng cửa tay Rct 23

  12 Lá ve 8

  13 nắp túi (RxD) Nt 13x5

  14 Ly thân trước 2.5

  15 Chéo cổ 26

  16 Bản cổ 8

  D. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

  I..THÂN SAU

  1- Các bước tiến hành :

  a, Kẻ 1 đường thẳng AY (Trục AY)dọc theo biên vải ,trên AY ta xác định các điểm sau:

  *AG = Dài áo=số đo dài áo =62

  *AB = Xuôi vai – 2 = 4-2 =2 (Xv =1/10 Rv +0.5 = 35/10+0.5=4)

  *BC = Hạ nách= Vn/5 +(1.5^1.8) = 86/5 +1.8 = 19

  *AD = Hạ eo = Dài eo =38

  *AE = Hạ mông = Dccm =56

  Sau khi xác định được các điểm trên ta vẽ các đường song song xuất phát từ các điểm và vuông góc với trục AY (gọi là các đường AX)

  Bài viết hay:

  - Day cat may

  - Hoc cat may


  b, Xác định các điểm trên AX

  *Vẽ vòng cổ :Rộng ngang cổ: Rnc= AA1 = Vc/6 + (1.5^1.8) = 7.5

  Tại A1 dựng A1A2 vuông góc AA1 ,lấy A1A2 = 2.

  Lấy trung điểm AA1 là I ,nối A2I rồi xác định trung điểm I’ ,nối I’ với A1 xác định trung điểm I’’.

  Vòng cổ là đường cong đi qua các điểm A2I’’IA..

  * Vẽ sống thân sau:

  Trên CX ,lấy CC1 = 0.5

  Trên DX lấy DD1 = 1.5

  Trên EX,lấy EE1 = (0.5^ 1.5)

  => Sống thân sau là đường đi qua các điểm AC1D1E1 kéo dài

  *Xác định vai con TS :

  Trên BX lấy rộng ngang vai : BB1 = Rv/2 + 0.5 = 18.5

  Nối A2 với B1 ta được vai con A2B1.

  *Vẽ vòng nách :

  Trên CX ,xác định rộng ngang ngực : Rnn =C1C2 = (Vn + CĐn)/5 – 0.5 = 16.7

  Từ C2 kẻ đường vuông góc cắt BX tại B2,cắt DX tại D2.Cắt EX tại E2,cắt GX tại G2. Trên B2C2 lấy C2C3 = 5 cm.kẻ đường thẳng qua C3 song song CX,lấy C3C4 = 0.7 ->1.

  Trên C3B2 chia làm 3 đoạn bằng nhau,đường nách sau từ B1 qua 1/3 đoạn dưới C3B2 và qua C4.

  *Vẽ sườn thân và gấu áo :

  Trên DX xác định rộng ngang bụng D1D3 = (Vb + CĐb)/5 = 13.6

  Trên EX xác định rộng ngang mông E1E3 =(Vm+CDDm)/5 -1 = 17.4

  Đường sườn sau đi từ C4 qua C2,D3,E3 và G3.xác định G3 theo ngang mông giống hình.

  Trên G3E3 lấy G3G4 = 1 cm, gấu áo là đường cong lồi qua G1G4.

  II.THÂN TRƯỚC

  1,Các bước tiến hành

  a-Kẻ 1 đường thẳng OY song song AY cắt các đường AX kéo dài tại các điểm A’,C’,D’,E’,G’.

  -Kẻ đường giao khuy cách OY = (1.5 ^ 2)

  *Xác định A’B’ = Xv =4

  b-Xác định các điểm trên OX

  *Vẽ vòng cổ +ve:

  Rộng ngang cổ: Rnc= A’A1’ = Ve/10 + (1.5^1.8) = 8.3

  Từ A1’ lấy A1’A2’ = vào 2cm.Từ A2’ vẽ đường thẳng cắt đường giao khuy bằng số đo chéo cổ. (là đường bẻ ve)

  Vẽ hình lá ve áo theo mẫu rồi vẽ đối xứng qua đường bẻ ve.

  Vẽ bản cổ sau :từ A1’ vẽ đường // với đường bẻ ve.laaysA1’A3’ = Vòng cổ thân sau.từ A3’ lấy A3’A4’ =1.5.Vẽ đường cong A1’A4’.vẽ đường vuông góc tại A4’ lấy đoạn A4’A5’ = bản cố sau = 8 cm.

  *Xác định vai con TT = TS : A1’B1’ =A2B1

  *Vẽ vòng nách trước:

  Trên C’X ,xác định rộng ngang ngực : Rnn =C’C1’ = (Vn + CĐn)/5 - 2 = 15.2

  (hoặc từ B1’ lấy vào B1’B2 =’3 cm hạ vuông góc cắt C’X tại C1’)

  Từ C1’kẻ đường vuông góc cắt BX tại B2’

  Từ C1’ lấy C1’C2’ =5;C1’C3’ =5 nối C2’ với C3’,xác định theo nguyên tắc trung điểm.

  =>Đường cong vòng nách trước từ B1’ qua C3’ tới C2’.

  *Vẽ sườn thân và gấu áo :

  Từ C1’ kẻ đường song song OY cắt lần lượt D’X tại D1’. EX tại E1’, GX tại G1’

  Trên D’D1’ lấy D1’D2’ = 2,đường sườn áo từ C1’ qua D2’ ,E1’ và G1’.

  Xác định sa vạt trước =G’G2’=1/30 Vn =2.8

  Xác định ly :lấy D’T’ =1/10 Vn +1 = 9.6

  Trục ly đi qua T’ song song OY cắt C’C1’ tại T1’.Lấy đỉnh ly bằng hạ cạnh cổ đến đỉnh ngực +3 cm.vẽ ly theo hình vẽ.

  *Xác định vị trí túi: Hạ từ eo xuống miệng túi D’M = 6->8.kẻ MM’ song song D’D1’.trên MM’ Lấy MM1 =6 ->8. lấy M1M2 = rộng miệng túi. ta nên chếch miệng túi phía sườn lên 0.5.

  2,Kỹ thuật ra đường may

  -Giao khuy 1 cm

  -Vòng cổ ,vòng nách 1 cm

  -Vai con 1.2cm

  -Sườn 1.5 cm

  -Gấu 3 cm


  Bài viết hay: http://nhamayhang.com/2015/10/20/tu-hoc-cat-may/

Chia sẻ trang này