CB chống sốc điện AB Safety mang lại giá trị an toàn cho xã hội đến như thế nào? #chongsocdien

Thảo luận trong 'Bóng rỗ' bắt đầu bởi enerparkecspd gmail, 30/11/23.

  1. enerparkecspd gmail

    enerparkecspd gmail New Member

    Tại các công trình xây dựng các ổ điện để ngoài trời hay trong nhà có máy che, các mối nối điện qua loa không thể nào tránh khỏi các dòng điện rò rỉ khi gặp trời mưa hoặc gặp nước như thế này. Các rủi ro tai nạn điện ai cũng có thể phòng tránh trước nhưng chúng ta đã thực hiện như thế nào thôi là điều quan yếu. Như trường hợp tai nạn thương tâm rớt máy khoan xuống hồ nước. Khi có sản phẩm công nghệ an toàn điện của chúng tôi, giúp gia tăng tính an toàn thì tai nạn đó sẽ không còn là thương tâm nữa. Hãy phòng tránh các tai nạn về điện nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Đừng ngại ngần hãy liên can với chúng tôi để được cho mượn mà hoàn toàn không lấy bất cứ chi phí nào cho các công trình xây dựng tại TPHCM (hiện tại chúng tôi chỉ đang khai triển thể nghiệm tại TPHCM trước). Hãy liên tưởng để được tham vấn sâu hơn: 0909 545 978 Công ty Home Center Việt NamThiết bị chống sốc điện AB Safety, lắp 1 cái bảo vệ toàn hệ thống điện (thay thế cho CB tổng) Gồm 9 chức năng bảo vệ:1. Chống sốc điện 2. Cắt sét lan truyền3. Bảo vệ quá tải4. Bảo vệ quá nhiệt5. Bảo vệ quá áp6. Bảo vệ thấp áp7. Bảo vệ chống mất pha8. Giảm thiểu nguy cơ cháy nổ9. thu nhận dòng rò

    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DvdagCW3PRM?si=ENAwp4Sd1ZapQYAi" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

    =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#absafety =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#antoandien =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#roridien =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#chongsocdien =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#chonggiat =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#chongset =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#catsetlantruyen =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#quaap =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#quatai =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#quanhiet =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#nuocman =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#nuocbien =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#nuoitrongthuyhaisan =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#haisan =AZU6Rv-BCtuDJ4UjqeiWz8EhRKFpXHFMPyGhx_ra3BZ4NLa6x9gCntvbjgOFLi9c6_ia_fA6ICpYzbjmoolJPK3MMt8XX7MzNre2leZ20qLpXLE7-iFitu8ktnl0tvpqpt_FqCUugc6-tEtGsqW2aFO7Yvd_aQZbBZp7FrMLtmt1ng&__tn__=*NK-R]#nhiemman $Link$

Chia sẻ trang này