Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài - Nhà thầu nước ngoài tham gia đấu thầu tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Truyện kiếm hiệp' bắt đầu bởi servicejpdunneua1, 6/10/21.

 1. servicejpdunneua1

  servicejpdunneua1 New Member

  Với các quy định mới của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các văn bản luật pháp liên quan đã tạo điều kiện cho các nhà thầu nước ngoài được thực hành đấu thầu và thực hiện các dự án thầu tại Việt Nam. Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu phụ. Tuy nhiên, khác với nhà thầu trong nước, nhà thầu nước phải phải được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài được thực hiện như sau:

  XEM THÊM: Con dấu của nhà thầu nước ngoài

  Thông tư 02/2019/TT-BXD chỉ dẫn chi tiết về chế độ ít định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư can dự đến chế độ vắng định kỳ thuộc khuôn khổ quản lý quốc gia của Bộ Xây dựng.
  Điều kiện nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng
  Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ).
  Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc dùng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hành.
  Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.
  Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo mẫu tại phụ lục III Nghị định 15/2021/NĐ-CP.
  Bản sao có chứng nhận hoặc bản sao điện tử về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hợp pháp;
  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức và chứng chỉ hành nghề (nếu có) của nước nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp;
  Biểu vắng kinh nghiệm hoạt động hệ trọng đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng nhận hoặc bản sao điện tử ít tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hành theo quy định của luật pháp về đấu thầu);
  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử hiệp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hiệp đồng chính thức hoặc giao kèo nguyên tắc với nhà thầu phụ Việt Nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ chào thầu);
  Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu;
  Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử quyết định thông qua dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của dự án/công trình.
  Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

  Đơn yêu cầu phải được lập bằng tiếng Việt;
  Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên hệ là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.
  Các giấy má, tài liệu khác nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  Cơ quan hấp thu hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng (Cục hoạt động xây dựng): cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hành hợp đồng của dự án quan trọng nhà nước, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
  Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hiệp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.
  Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
  Nhà thầu nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp Giấy phép hoạt động xây dựng theo thẩm quyền.

  Hình thức nộp hồ sơ: Nhà thầu có thể chọn lọc nộp hồ sơ qua một trong các hình thức sau:

  Trực tiếp tại cơ quan nhà nước;
  Qua dịch vụ bưu chính;
  Cổng thông báo điện tử của cơ quan cấp phép (nếu có);
  Cơ quan có thẩm quyền cấp phép coi xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong hạn vận 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải đáp bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

  để ý khi cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

  Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc dùng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc dùng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện;
  Sau khi được Cấp giấy phép hoạt động xây dựng, Nhà thầu nước ngoài phải đăng ký thông báo của Văn phòng điều hành và người đại diện thực hành hợp đồng;
  Nhà thầu nước ngoài phải đăng ký sử dụng con dấu của văn phòng điều hành công trình tại Cơ quan công an theo thẩm quyền của Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Nhà thầu nước ngoài chỉ sử dụng con dấu này trong công việc phục vụ thực hành hiệp đồng tại Việt Nam theo quy định tại giấy phép thầu. Khi kết thúc giao kèo, nhà thầu nước ngoài phải nộp lại con dấu cho cơ quan cấp;


  Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài
  Tư vấn điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
  Tư vấn các thủ tục làm xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
  tham vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên hệ đến cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
  Dịch, công chứng dịch, hợp pháp lãnh sự các tài liệu phục vụ cho việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
  Hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng để được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam;
  thực hiện thủ tục xin Giấy phép hoạt động xây dựng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  Đăng ký và xin cấp con dấu Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài;
  tham mưu, soạn thảo hợp đồng liên danh giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu Việt Nam.
  Các nhà thầu nước ngoài mong muốn tầng thời cơ tại Việt Nam hoặc có nhu cầu thực hành thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, xin vui lòng liên tưởng Công ty luật Việt An để được Tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý để hoạt động được mau chóng, an toàn và hợp pháp.

Chia sẻ trang này