shopoga's Recent Activity

 1. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  39 - ĐỊA NGỤC hay THIÊN ĐÀNG, trở thành ác quỷ, ác ma, hay thành PHẬT, THÁNH, TIÊN, THẦN, CHÚA, là do các con, các cháu, các chắt, các...

  15/6/24 lúc 20:29
 2. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  26 - Nếu các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, chỉ cần nghe qua lời tổ tổ dạy, rồi nhớ một hai điều, trọn đời không quên, thì...

  15/6/24 lúc 20:29
 3. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  17 - Nói về anh em Da Vàng nhìn theo anh em Da Trắng, Da Đen, Da Chàm, Da Đỏ, cho đến khi mất hút mới bay trở về sơn động, ở trên không...

  15/6/24 lúc 20:28
 4. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  khúc sông lớn nổi sóng ầm ầm sau đó thì chín mười con cá sấu có cánh hay còn gọi là thuồng luồng chúng vô cùng hung dữ, con nào con nấy...

  15/6/24 lúc 20:27
 5. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  9 - Từ đó về sau nhị thập anh em Da Đen Hắc Long, Hắc Tiên chí tâm tu luyện, tu thiền luyện khí đạt đến cảnh giới ngũ thông, thần thông...

  15/6/24 lúc 20:26
 6. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  CHƯƠNG 5 PHẦN 1 NGŨ THÔNG Nói về trăm người con trời, theo lời hướng dẫn của đức Cha Trời, chí tâm tu thiền luyện khí Lục Căn thanh...

  15/6/24 lúc 20:24
 7. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  7 - Các con hãy nhìn về nơi các con thường an nghỉ các con sẽ thấy xác thân phàm tục của các con đang nằm ngủ ở đó, một trăm người con trời...

  14/6/24 lúc 20:07
 8. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  13 - Con người đối mặt với bao khó khăn về thiên tai những mưa to bão lớn nước dân động đất dữ dội, nhất là những giai đoạn gần về cuối...

  14/6/24 lúc 20:07
 9. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  CHƯƠNG 4 PHẦN 4 1 - Sự giáo dục gián tiếp con cái của ĐỨC CHA TRỜI, MẸ TRỜI, là để cho con cái đối mặt với bao hiểm họa, đầy gian nan khổ...

  14/6/24 lúc 20:06
 10. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  8 - Các con, các cháu, các chắt, các chút, các chít, muốn gặp chánh thân chánh mẫu, Cha Trời Lạc Long Quân, Mẹ Trời Âu Cơ thì các con, các...

  13/6/24 lúc 20:25
 11. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  DA VÀNG GIỐNG DÂN HỒNG NGỌC Nói về anh em Da Vàng thuộc hành Thổ, hành thổ là hành chứa đựng hết thảy kim, mộc, thủy, hỏa, ý niệm trung...

  13/6/24 lúc 20:24
 12. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  6 - Lời truyền dạy của Xích Nhất Long tổ tổ, như những giọt cam lộ làm tươi sống tinh thần đạo đức, con cái, cháu, chắt, chút, chít, Con...

  13/6/24 lúc 20:23
 13. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  2 - Một hôm anh em Hắc Thập Nhất Long, Thập Nhất Tiên tụ hợp con, cháu, chắt, chút, chít, hơn mười thế hệ lại. Con cái, cháu, chắt, chút,...

  13/6/24 lúc 20:23
 14. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  CHƯƠNG 4 PHẦN 3 NHÂN LOẠI SANH SÔI NẨY NỞ THEO LUẬT THIÊN, LAN TRÀN KHẮP MẶT ĐẤT, KHẮP NĂM CHÂU BỐN BIỂN Da Trắng GIỐNG DÂN BẠCH NGỌC...

  13/6/24 lúc 20:22
 15. shopoga đã trả lời vào chủ đề VĂN HÓA CỘI NGUỒN RỒNG TIÊN VIỆT NAM - QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRUYỀN XUỐNG.

  10 - Anh em Da Vàng nói: Từ khi Cha Mẹ về trời, anh em chúng ta trở thành mồ côi mồ cút, nương tựa vào nhau để mà sống, vượt qua bao khó...

  12/6/24 lúc 20:01