Những trách nhiệm cần biết của Kiểm soát viên trong công ty cổ phần

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi kyle26109409, 10/1/23.

 1. kyle26109409

  kyle26109409 New Member

  Trách nhiệm của Kiểm soát viên trong công ty cổ phần

  1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

  Tham khảo đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại TP.HCM.

  2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

  3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

  4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

  5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.

  Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện những quy trình và thủ tục gì?

  6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải có thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Chia sẻ trang này