Kế hoạch quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203

Thảo luận trong 'San ủi mặt bằng' bắt đầu bởi Thombixinh, 25/12/17.

 1. Thombixinh

  Thombixinh New Member

  Kế hoạch quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ hiện tại đến năm 2020, giai đoạn 2 từ năm 2020 đến năm 2030. Nếu là chủ đầu tư và đang có ý định đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì thông tin này là thông tin vô cùng cần thiết.

  Thông tin chi tiết Kế hoạch quy hoạch các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:


  1. Giai đoạn đến năm 2020:

  Các cụm công nghiệp được điều chỉnh như sau:

  - Giữ nguyên 22 cụm với tổng diện tích 669,438ha;

  - Điều chỉnh sáp nhập vào Khu Công nghiệp tập trung của tỉnh 01 Cụm Công nghiệp với diện tích 230,54ha.

  - Quy hoạch phát triển CCN làng nghề mới 02 CCN với diện tích 70ha

  - Chuyển đổi sang khu đô thị, dịch vụ 05 cụm với tổng diện tích 126,5ha;

  - Dừng triển khai đối với 07 cụm công nghiệp với tổng diện tích 273,778 ha;


  [​IMG]

  Điều chỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố:

  Thành phố Bắc Ninh: Giữ nguyên 4 cụm công nghiệp hiện có với tổng diện tích 122,35 ha, bao gồm: CCN Hạp Lĩnh là 72,05ha, CCN Phong Khê (giai đoạn 1) 12,7ha, CCN Phong Khê mở rộng (giai đoạn 2) 27ha, CCN và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên 10,6 ha. Chuyển đổi 2 cụm công nghiệp thành khu đô thị dịch vụ: CCN Võ Cường 8ha; Cụm CN Khắc Niệm diện tích 61,8ha.


  Huyện Thuận Thành: Giữ nguyên 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích 148,718 ha: CCN Thanh Khương giai đoạn I: 11,388ha; CCN Xuân Lâm: 49,4ha; CCN Hà Mãn - Trí Quả: 87,93ha. Dừng triển khai, thu hồi 01 dự án: CCN & Đô thị Thanh Khương mở rộng: 47,1ha.


  Huyện Yên Phong: Giữ nguyên 01 CCN làng nghề Đông Thọ giai đoạn I, giai đoạn II; điều chỉnh diện tích xuống còn 75ha. Chuyển đổi sáp nhập cụm công nghiệp thị trấn Chờ giai đoạn I (85,51ha)và mở rộng (145,3ha) vào Khu công nghiệp tập trung Yên Phong II: 230,54ha (đã phê duyệt trong quy hoạch điều chỉnh các KCN tập trung). Quy hoạch mới 01 CCN Yên Trung với diện tích 50ha.


  Huyện Quế Võ: Giữ nguyên 02 cụm công nghiệp tổng diện tích 128,60ha: CCN vừa và nhỏ Nhân Hòa - Phương Liễu: 78,68ha; CCN Châu Phong: 50ha.


  Thị xã Từ Sơn: Giữ nguyên 08 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch 87,06 ha, bao gồm: Cụm CN làng nghề Tương Giang: 8,3ha; CCN Dốc Sặt: 9,25ha; CCN Đình Bảng I (Lỗ Sung): 9,65 ha; CCN Mả Ông (Đình Bảng): 5,05ha; CCN làng nghề Hương Mạc: 27,88ha; CCN Công nghệ cao Tam Sơn: 13,49 ha; CCN Châu Khê (giai đoạn I): 13,5ha; CCN Châu Khê mở rộng (giai đoạn II): 9,59ha; Dừng triển khai, thu hồi đối với 05 dự án các cụm công nghiệp với tổng diện tích 171,178ha: CCN Đình Bảng giai đoạn II: 12,79ha; CCN Đa nghề phường Đồng Nguyên: 21,57 ha; CCN vừa và nhỏ Đa Hội (Châu Khê): 50ha; CCN làng nghề và dịch vụ Tam Sơn: 44,52ha; CCN làng nghề Từ Sơn: 42,298ha; Chuyển đổi sang khu đô thị, dịch vụ 02 cụm công nghiệp với tổng diện tích 42,2ha: CCN Đồng Kỵ I: 12,7ha; CCN đạt chuẩn môi trường Đồng Quang: 29,5ha.


  Huyện Tiên Du: Giữ nguyên 01 cụm công nghiệp là CCN làng nghề Phú Lâm giai đoạn 1: 26,74ha; Dừng triển khai, thu hồi CCN Phú Lâm mở rộng: 55,5ha.


  Huyện Lương Tài: Giữ nguyên CCN Lâm Bình với diện tích 55,39ha. Quy hoạch CCN làng nghề Quảng Bố diện tích khoảng 9,6ha tại địa điểm khác. Chuyển đổi sang khu đô thị dịch vụ: CCN Táo Đôi: 14,5ha;


  Huyện Gia Bình: Giữ nguyên 01 CCN là CCN Đại Bái: 6,25ha; Quy hoạch phát triển mới CCN làng nghề Xuân Lai, diện tích 20 ha.

  [​IMG]


  =>> Đến năm 2020 chuyển đổi, thu hồi và sát nhập là 13 CCN, còn lại giữ nguyên 22 cụm và quy hoạch mới là 2 cụm; tổng cộng đến 2020 có 24 cụm với diện tích là 739,438ha.


  2. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030

  Chuyển đổi 06 CCN sang khu đô thị dịch vụ với diện tích 120,08 ha gồm:

  Thành phố Bắc Ninh: CCN Phong Khê I (12,7ha); CCN Hạp Lĩnh (72,05 ha);

  Huyện Yên Phong: CCN Văn Môn (40ha);

  Huyện Thuận Thành: Cụm Cảng, CN-DV thị trấn Hồ (30ha);

  Huyện Gia Bình: Cụm Cảng, CN-DV Cao Đức - Vạn Ninh ( 50ha);

  Huyện Lương Tài: Cụm cảng, CN-DV Kênh Vàng-Trung Kênh (50ha).

  Thị xã Từ Sơn: CCN Dốc Sặt ( 9,25 ha); CCN Đình Bảng I (Lỗ Sung) 9,7ha; CCN Mả Ông (5ha);

  Huyện Thuận Thành: CCN Thanh Khương I (11.38ha).

  Quy hoạch phát triển mới 05 cụm công nghiệp với tổng diện tích 210 ha gồm:

  Huyện Quế Võ: CCN làng nghề Phù Lãng (40ha);


  =>> Đến năm 2030 phát triển mới 05 CCN và chuyển đổi 06 CCN; tổng cộng sẽ có 23 CCN với diện tích là 828,838ha.

Chia sẻ trang này