Chuyên viên báo cáo tài chính cho doanh nghiệp - GEC

Thảo luận trong 'Thể dục' bắt đầu bởi gn00ud, 20/5/22.

 1. gn00ud

  gn00ud Member

  Tại sao phải lập báo cáo tài chính hợp nhất?
  Để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính thì tập đoàn, tổng công ty phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

  Vậy, báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Hãy cùng trung tâm GEC tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

  Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?
  Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25 ban hành kèm theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC.

  Công ty mẹ: là doanh nghiệp có một hoặc nhiều công ty con
  Công ty con: là doanh nghiệp, kể cả đơn vị không có tư cách pháp nhân như các đơn vị hợp danh; được kiểm soát bởi công ty mẹ.
  Tập đoàn: Bao gồm công ty mẹ và công ty con


  [​IMG]

  Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất
  Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại một thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của tập đoàn, tổng công ty như một doanh nghiệp độc lập.

  Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trong kỳ kế toán đã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Báo cáo tài chính.


  Trung tâm đào tạo báo cáo tài chính

  Cung cấp cho học viên phương pháp, kỹ năng lập các báo cáo tài chính riêng lẻ

  Giúp học viên hiểu được các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính

  Giúp học viên hiểu được phương pháp báo cáo tài chính hợp nhất thông qua những tình huống thực tiễn

  Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất
  Bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

  Trong đó gồm các bảng biểu sau:
  1) Bảng cân đối kế toán hợp nhất
  2) Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
  3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  4) Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

  Đối tượng phải lập báo cáo
  Tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một công ty con khác.
  Tất cả các tổng công ty nhà nước thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của Luật kế toán.

  [​IMG]

  Yêu cầu của báo cáo tài chính hợp nhất
  Căn cứ theo điều 3 thông tư số 202/2014/TT-BTC như sau:

  Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay các công ty con trong tập đoàn.

  Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho việc đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và khả năng tạo tiền của tập đoàn trongkỳ kế toánđã qua và dự đoán trong tương lai, làm cơ sở cho việc ra quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào tập đoàn của các chủ sở hữu, nhà đầu tư, chủ nợ hiện tại và tương lai và các đối tượng khác sử dụng Báo cáo tài chính

  Kỳ lập báo cáo
  Công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ hàng quý (Bao gồm cả quý IV).

  Thời hạn nộp và công khai
  Báo cáo tài chính hợp nhất phải lập và nộp vào cuối kỳ kế toán cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
  Thời hạn công khai trong vòng 120 ngày kể từ ngày kế thúc năm tài chính.

Chia sẻ trang này