Số lượng, quyền và nghĩa vụ của các thành viên hội đồng quản trị được quy định tại đâu?

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi kyle26109409, 30/12/22.

 1. kyle26109409

  kyle26109409 New Member

  1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

  Tham khảo đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM.

  2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định.


  3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó là tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.


  4. Trường hợp công ty cổ phần được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp thì các giấy tờ, giao dịch của công ty phải ghi rõ “thành viên độc lập” trước họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị tương ứng.

  Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện những thủ tục nào?


  5. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Chia sẻ trang này