Lập trình trí tuệ nhân tạo AI - chatterbot Eliza bằng C++

Thảo luận trong 'Thiết bị điều khiển' bắt đầu bởi chinh trung, 4/3/18.

 1. chinh trung

  chinh trung Moderator

  1. Công cụ:
  + Phần mềm biên dịch Netbean v.8.2

  2. Cài đặt phần mềm:

  + cài đặt JDK:
  http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk9-downloads-3848520.html
  + cài đặt MinGW:
  https://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/mingw-get-setup.exe/download
  + cài đặt Netbean v.8.2:
  https://netbeans.org/community/releases/80/
  + Thiết lập biến môi trường cho MinGW:
  https://netbeans.org/community/releases/80/cpp-setup-instructions.html

  3. Biên dịch chương trình:
  + khởi tạo Project Chartterbot Mezila 2.0:
  New project-->Categories-->C/C++ --> C/C++ Project with Existing sources--> Next -->Browser --> thư mục "Chartterbot Mezila 2.0" chứa sources --> Select --> Select configuration mode --> Custom --> Next -->Next -->Automatic configuration --> Next --> Finish.
  + Build.
  + Run.
  4. Ref:
  +
  http://m.pcworld.com.vn/articles/co...-qua-khoa-hoc-truc-tuyen-mien-phi-cua-google/
  + https://ai.google/education/#?modal_active=none
  + https://www.infoworld.com/article/3...programming-languages-for-ai-development.html
  + https://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=10353&lngWId=3
  + https://o7planning.org/vi/10467/huong-dan-cai-dat-trinh-bien-dich-c-cpp-mingw
  + https://netbeans.org/community/releases/80/cpp-setup-instructions.html
  + https://netbeans.org/community/releases/80/
  + http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk9-downloads-3848520.html
  + https://sourceforge.net/projects/mingw/files/Installer/mingw-get-setup.exe/download

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 7/3/18

Chia sẻ trang này