Các hình thức đầu tư mà cá nhân chủ nghĩa nước ngoài được thực hành khi đầu tư tại Việt Nam

Thảo luận trong 'Hệ thống thông gió' bắt đầu bởi berniecegent90366, 24/6/20.

 1. berniecegent90366

  berniecegent90366 New Member

  hiện giờ theo quy định của luật pháp hiện hành, cụ thể là Luật Đầu tư năm 2014, người nước ngoài khi đầu tư thực hành một dự án tại Việt Nam thì được xác định là nhà đầu tư nước ngoài, bởi cứ theo quy định tại khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chủ nghĩa có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo luật pháp nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

  XEM THÊM: Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  [​IMG]

  Đồng thời, cũng theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì chỉ được thực hành việc đầu tư dưới các hình thức sau:

  – Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  – Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

  – Đầu tư theo hình thức giao kèo PPP

  – Đầu tư theo hình thức giao kèo BCC

  Trong đó, đối với mỗi hình thức đầu tư thì Luật Đầu tư năm 2014 có quy định cụ thể như sau:

  Thứ nhất, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Tổ chức kinh tế được hiểu là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, cộng tác xã, liên hiệp cộng tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh dinh (theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014). Việc nhà đầu tư nước ngoài thực hành dự án đầu gian dâm qua tổ chức kinh tế nên không bao gồm việc đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo giao kèo.

  Thứ hai, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

  Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế được thực hành như sau:

  “Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

  1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

  a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

  b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

  c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

  2. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

  a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

  b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

  c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở nên thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

  d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

  3. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này”.

  song song theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư năm 2014, Điều 46 Nghị định số 118/2015/NĐ- CP thì nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế thì không phải thực hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Thứ ba, đầu tư theo hình thức hiệp đồng PPP:

  hợp đồng PPP là ký hiệu viết tắt của giao kèo đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014, và được hiểu đây là loại giao kèo được ký kết giữa cơ quan quốc gia có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư.

  cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư năm 2014 thì việc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan quốc gia có thẩm quyền để thực hành dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở mang, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công. Về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hành dự án đầu tư theo hình thức giao kèo PPP được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 15/2015/NĐ- CP.

  Thứ tư, đầu tư theo hình thức giao kèo BCC:

  hiệp đồng BCC còn được gọi là hợp đồng hiệp tác kinh dinh và được hiểu là loại hiệp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh dinh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế (khoản 9 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014).

  Và theo quy định tại Điều 28 Luật Đầu tư năm 2014 thì:

  “Điều 28. Đầu tư theo hình thức giao kèo BCC

  1. hiệp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hành theo quy định của luật pháp về dân sự.

  2. hiệp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

  3. Các bên tham gia giao kèo BCC thành lập ban điều phối để thực hành giao kèo BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận”.
 2. ow88no1infoo

  ow88no1infoo Active Member

  sex Cho mình một vé

Chia sẻ trang này