Tiêu chuẩn về thiết bị kiểm tra khí xả động cơ

Thảo luận trong 'Thiết bị cơ điện' bắt đầu bởi trangk59b, 1/8/20.

 1. trangk59b

  trangk59b New Member  Tìm hiểu về chi tiết tiêu chuẩn về khi xả động cơ ở một số quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam ngày này.

  Tiêu chuẩn về khí xả động cơ tại Hoa kỳ

  Giới thiệu sự thay đổi về giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả động cơ xăng ở Mỹ theo thời gian. Giới hạn này được áp dụng ở hầu hết các bang trừ California va NewYork - những bang có yêu cầu khắt khe hơn về việc đo khí thải xả động cơ dựa vào máy đo khí . Thiết bị đo khí xả động cơ đo theo quy trình FTP75. Nồng độ cho phép của CO từ 84g/dặm năm 1960 giảm xuống còn 3,4g/dặm hiện nay (giảm khoảng 25 lần); nồng độ HC cũng trong thời gian đó giảm từ 10,6g/dặm xuống còn 0,25g/dặm (giảm khoảng 40 lần); mức độ giảm NOx có thấp hơn, từ 4,1 xuống 0,4 (giảmkhoảng 10 lần).

  Cộng đồng Châu Âu quy định về kiểm tra khí xả động cơ

  Mức độ phat sinh ô nhiễm cho phép đối với ô tô du lịch va ôtô tải hạng nhẹ theo

  quy trình thử ECE áp dụng ở cộng đồng Châu Âu.

  Loại 1: ôtô có trọng lượng <1305kg

  Loại 2: (1305 – 1760)kg

  Loại 3: lớn hơn 1760kg

  Các quốc gia Đông Âu cũ trước đây cũng áp dụng tiêu chuẩn của Cộng Đồng Châu Âu ECE.

  Nhật Bản

  Đối với oto du lịch sử dụng động cơ xăng.Tiêu chuẩn Nhật Bản theo chu trình thử 10 chế độ và 11 chế độ ứng với các loại oto khác nhau

  Các nước khác quy định về khí xả động cơ được thiết bị đo khí thải

  Các nước đang phát triển sử dụng quy trinh thử và ấn định mức độ phát sinh ô nhiễm cho phép phù hợp với điền kiện của tùy từng nước. Quy trinh thử va giới hạn cho phép về nồng độ các chất ô nhiễm trong khi xả động cơ ở một số nước đối với ôtô tải co trọng lượng nhỏ hơn 2,7 tấn ở một số nước các nước đang phát triển thường sử dụng theo Mỹ, Châu Âu.

  Tiêu chuẩn đo khí xả động cơ ở Việt Nam

  Năm 1990, Chính phủ Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn (TCVN 5123-90) quy

  định về hàm lượng CO trong khí thải động cơ xăng ở chế độ không tải. Tiêu

  chuẩn này được áp dụng cho tất cả oto sử dụng nhiên liệu xăng có khối lượng

  lớn hơn 400kg. Hàm lượng CO được đo trực tiếp trong ống xả, cach miệng

  xả 300mm, ở hai chế độ: nmin va 0,6ndm (ndm la tốc độ định mức). Hàm lượng

  CO không được vượt qua 3,5% ở chế độ nmin va 2,0% ở chế độ 0,6ndm. Năm

  1991, Chinh phủ Việt Nam ban hành tiêu chuẩn TCVN 5418-91 quy định

  trong khi thải động cơ Diesel. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các

  loại oto sử dụng động cơ Diesel.

  1. Tieu chuẩn TCVN 6438-98

  Năm 1988, Chinh phủ Việt Nam ban hành tiêu chuẩn TCVN 6438-98 quy

  định lại cụ thể hơn giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm trong khi thải của

  phương tiện vận tải.

Chia sẻ trang này