Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (P34)

Thảo luận trong 'Thiết bị lọc sét' bắt đầu bởi Thị trường, 3/12/18.

 1. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

  Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành địa phương, các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để triển khai các nhiệm vụ giải pháp nêu trong đề án

  ⏭⏭Tổ chức tuyên truyền phổ biến đề án đến các hiệp hội doanh nghiệp và chỉ đạo đôn đốc thực hiện.

  ✳✳Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ tài chính bảo đảm kinh phí thực hiện đề án theo đúng quy định của pháp luật.

  Các Bộ ngành địa phương
  Tổng hợp khó khăn vướng mắc từ các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất kiến nghị những chính sách hỗ trợ, giải pháp tháo gỡ, chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung, các cơ chế chính sách trong phạm vi lĩnh vực địa bàn phụ trách để khuyến khích tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

  Các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng
  Cung cấp, cập nhật số liệu về tình hình xuất khẩu để xây dựng bộ quy trình quản lý chất lượng phù hợp với mục tiêu yêu cầu xuất khẩu vào các hệ thống phân phối nước ngoài.

  Tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền những chính sách hỗ trợ giải pháp tháo gỡ.

  [​IMG]

Chia sẻ trang này