Lý lịch tư pháp số 1 là gì là gì và gồm những thông tin nào ?

Thảo luận trong 'Kinh dịch' bắt đầu bởi theplantbase, 17/11/20.

 1. theplantbase

  theplantbase New Member

  Tổng đài tham vấn luật pháp 1900.25.25.11
  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là gì và gồm những thông báo nào ? Quy định về phiếu lý lịch tư pháp số 01 theo luật pháp.

  XEM THÊM: Mẫu lý lịch tư pháp số 1

  Phiếu lý lịch tư pháp số 1
  Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân chủ nghĩa, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh dinh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hiệp tác xã. Vậy nội dung của phiếu lý lịch tư pháp số 1 gồm những gì?

  Xem thêm: Thủ tục làm lý lịch tư pháp

  Nội dung trong phiếu lý lịch tư pháp số 1
  Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 được quy định tại Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp 2009 và Thông tư 13/2011/TT-BTP. Phiếu lý lịch tư pháp gồm 3 nội dung chính, cụ thể

  thông báo cá nhân chủ nghĩa
  thông báo cá nhân chủ nghĩa bao gồm các nội dung sau: Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi ngụ, số giấy chứng minh quần chúng hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

  Về tình trạng án tích
  Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;

  Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;

  Đối với người được đặc xá và thông báo về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.

  Cách ghi mục này còn được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 13/2011/TT-BTP :
  – Đối với người không bị kết án, người đã bị kết án nhưng được xóa án tích, người được đại xá thì ghi “Không có án tích”; trường hợp người nước ngoài đã ngụ tại Việt Nam thì ghi “Không có án tích trong thời kì hàm tại Việt Nam”. Các ô, cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

  – Đối với người đã bị kết án mà chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “Có án tích” và ghi rõ nội dung bản án vào các ô, cột trong Phiếu lý lịch tư pháp.

  thông báo về cấm đảm nhận chức phận, thành lập, quản lý doanh nghiệp, cộng tác xã
  – Đối với người không bị cấm phụ trách chức phận, thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, hiệp tác xã theo quyết định tuyên bố vỡ nợ thì ghi “không bị cấm đảm trách chức phận, thành lập, quản lý doanh nghiệp, cộng tác xã”;

  – Đối với người bị cấm cáng đáng chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức phận bị cấm đảm đương, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hiệp tác xã.

  Trường hợp cá nhân chủ nghĩa, cơ quan, tổ chức không có đề nghị thì nội dung này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

  Cách ghi mục này còn đươc quy định tại Thông tư 13/2011/TT-BTP, cụ thể:
  – Đối với người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp không bị cấm đảm đang chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã thì ghi “Không bị cấm đảm nhận chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”, các ô, cột trong mục này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

  – Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị cấm phụ trách chức phận, thành lập, quản lý doanh nghiệp, cộng tác xã thì ghi chức vụ bị cấm cáng đáng, vận hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

  – Trường hợp cá nhân chủ nghĩa, cơ quan, tổ chức xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 không yêu cầu xác nhận nội dung về cấm đảm đang chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hiệp tác xã thì mục “thông tin về cấm gánh vác chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hiệp tác xã” không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.

  Lưu ý:

  – thông tin về cấm gánh vác chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hiệp tác xã được ghi theo trật tự thời kì cập nhật thông báo.

  – Nội dung thông báo về cấm đảm đương chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, cộng tác xã ghi theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.

  Trên đây là nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định của pháp luật. Hãy liên can Lawkey để được tư vấn và cung cấp dịch vụ xin lý lịch tư pháp uy tín.
 2. thaivuminh

  thaivuminh Member

Chia sẻ trang này