Giải pháp cáp điện

Thảo luận trong 'Hệ thống điện nhẹ' bắt đầu bởi ESCAB, 25/9/17.

 1. ESCAB

  ESCAB New Member

  Sản phẩm ESCAB cung cấp bao gồm :
  + Cáp điều khiển Escab mềm dẻo Class 5 tiêu chuẩn VDE0245, IEC60227

  • Cu/PVC/PVCFR
  Escab YSLY-JZ 300/500V
  Escab LiYY 300/500V
  • Cu/PVC/CY/PVCFR
  Escab YSLCY-JZ 300/500V
  Escab LiYCY 300/500V
  • Cu/PVC/PUR
  Escab PUR-JZ 300/500V
  • Cu/PVC/CY/PUR
  Escab PUR C-JZ 300/500V
  • Cu/LSHF/LSHF
  Escab HSLH-JZ 300/500V
  • Cu/LSHF/CY/LSHF
  Escab HSLCH-JZ 300/500V

  + Cáp đo lường Escab Instrumentation BS 5308, EN50288, VDE0815
  • Cu/XLPE/IS/OS/PVCFR
  RE-2X(St)Y-PiMF/TiMF 300/500V
  • Cu/XLPE/OS/PVCFR
  RE-2X(St)Y-PiMF 300/500V
  • Cu/XLPE/IS/OS/PVC/SWA/PVCFR
  RE-2X(St)YSWAY-PiMF/TiMF 300/500V
  • Cu/PE/OS/PVCFR
  RE-2Y(St)Y ) 300/500V
  • Cu/PE/IS/OS/PVCFR
  RE-2Y(St)Y-PiMF/TiMF ) 300/500V
  • Cu/PE/IS/OS/PVC/SWA/PVCFR
  RE-2Y(St)YSWAY-PiMF/TiMF 300/500V
  • Cu/PVC/OS/PVCFR
  RE-Y(St)Y 300/500V
  • Cu/PVC/IS/OS/PVCFR
  RE-Y(St)Y-PiMF/TiMF 300/500V
  • Cu/PVC/IS/OS/PVC/SWA/PVCFR
  RE-Y(St)YSWAY-PiMF/TiMF 300/500V


  + Cáp tín hiệu, điều khiển Escab chống nhiễu, xoắn, tiêu chuẩn Châu Âu.
  • Cu/PVC/OS/PVC
  LiY(St)Y 300/500V
  • Cu/PVC/TP/OS/PVC
  LiY(St)Y-TP 300/500V
  • Cu/PVC/OS/CY/PVC
  LiY(St)CY 300/500V
  • Cu/PVC/TP/OS/PVC
  LiY(St)Y-TP 300/500V
  • Cu/PVC/TP/OS/CY/PVC
  LiY(St)CY-TP 300/500V
  • Cu/LSHF/OS/LSHF
  LiH(St)H 300/500V
  • Cu/LSHF/TP/OS/LSHF
  LiH(St)H-TP 300/500V
  • Cu/LSHF/OS/CY/LSHF
  LiH(St)CH 300/500V
  • Cu/LSHF/TP/OS/LSHF
  LiH(St)H-TP 300/500V
  • Cu/LSHF/TP/OS/CY/LSHF
  LiH(St)CH-TP 300/500V
  • Cu/PVC/TP-PVC
  LiYY-TP 300/500V
  • Cu/PVC/TP/CY/PVC
  LiYCY-TP 300/500V

  + Cáp đồng trục Escab - 75 Ohm – CATV, CCTV
  • Coaxial Cable 75 Ω - RG6 / RG59 / RG11
  Escab Coaxial Cable RG6 Tri-shielded Black UV Resistant, IEC 60332-1 STD performance
  Escab Coaxial Cable RG11 Tri-shielded Black UV Resistant, IEC 60332-1 High performance.
  Escab Coaxial Cable RG59 Tri-shielded Black UV Resistant, IEC 60332-1 High performance.
  • Coaxial Trunk 540 Cable 75 Ω Black UV resistant, IEC 60332-1
  Escab Trunk 540 75 Ω UV Resistant IEC 60332-1

  + Cáp tín hiệu Escab RS485, RS232, RS422
  • Cu/PE/OS/CY/PVCFR or LSHF
  Li02Y(St)CY EIA/TIA 485 120Ω
  Li02Y(St)CH EIA/TIA 485 120Ω
  Li02Y(St)CY EIA/TIA RS 232,422 100Ω
  Li02Y(St)CH EIA/TIA RS 232,422 100Ω
  • Cu/PE/IS/OS/PVCFR or LSHF
  Li02Y(St)CY-PiMF EIA/TIA 485 120Ω
  Li02Y(St)CH-PiMF EIA/TIA 485 120Ω
  Li02Y(St)CY-PiMF EIA/TIA RS 232,422 100Ω
  Li02Y(St)CH-PiMF EIA/TIA RS 232,422 100Ω

  + Cáp tín hiệu thoại Escab - IEC/EN 60332-1, IEC 60189
  • Cu-Solid/PVC/PVC or LSHF Indoor
  • Cu-Solid/PE/PVC or LSHF Indoor
  Escab Telecom CAT3 UTP PVCFR
  Escab Telecom CAT3 UTP LSHF
  Escab Telecom CAT3 UTP SWA/PVCFR
  Escab Telecom CAT3 UTP SWA/LSHF

  + Cáp mạng Escab Ethernet CAT 5e, CAT 6, CAT 7 – UTP/FTP/SFTP - ISO/IEC11801, EN50173, EIA/TIA 568
  • Escab Ethernet CAT 5e 4P24AWG/1 – 100Mhz – UTP - PVRFR or LSHF – Safety performance IEC 60332-1
  • Escab Ethernet CAT 6 4P23AWG/1 – 250Mhz – UTP - PVRFR or LSHF – Safety performance IEC 60332-1
  • Escab Ethernet CAT 5e 4P24AWG/1 – 100Mhz – FTP - PVRFR or LSHF – Safety performance IEC 60332-1
  • Escab Ethernet CAT 6 4P23AWG/1 – 250Mhz – FTP - PVRFR or LSHF – Safety performance IEC 60332-1
  • Escab Ethernet CAT 5e 4P24AWG/1 – 100Mhz – SFTP - PVRFR or LSHF – Safety performance IEC 60332-1
  • Escab Ethernet CAT 6 4P23AWG/1 – 250Mhz – SFTP - PVRFR or LSHF – Safety performance IEC 60332-1

  + Cáp chống cháy Escab - IEC 60331, IEC 60332, BS 6387
  • Cu/Si/GF/LSHF
  LiHH FE180 PH120 300V
  LiHH FE180 PH120 300/500V
  LiHH FE180 PH120 450/750V
  • Cu/Si/GF/OS/LSHF
  LiH(St)H FE180 PH120 300V
  LiH(St)H FE180 PH120 300/500V
  • Cu/Si/GL/PVRFR
  • Cu/Si/GF/OS/PVCFR
  • Cu/Mica/XLPE/PVCFR
  N2XY FE180 IEC60331 or BS 6387 0,6/1kV
  • Cu/Mica/XLPE/LSHF
  N2XH FE180 IEC 60331 or BS 6387 0,6/1kV
  • Cu/Mica/XLPE/OS/PVCFR
  RE-2X(St)Y…CI FE180 300/500V
  • Cu/Mica/XLPE/OS/LSHF
  RE-2X(St)H…CI FE180 300/500V
  • Cu/Mica/XLPE-TP/IS/OS/PVCFR
  RE-2X(St)Y…CI-PiMF/TiMF FE180 300/500V
  • Cu/Mica/XLPE-TP/IS/OS/LSHF
  RE-2X(St)H…CI-PiMF/TiMF FE180 300/500V

  + Cáp tín hiệu BUS Escab : PROFI-BUS, EIB-BUS, LONWORK
  • EIB Bus LSHF or PVCFR 2x2x0.8mm
  • Profibus CAN 110 Ω 250V
  • Profibus L2 150 Ω 250V
  • Profibus PA 100 Ω 250V
  • Lonwork 100 Ω 300V

  ESCAB – Electric Cables Solution
  www.es-cables.com
  CALL: +84 888 250 782 Mail: info@es-cables.com

  Các file đính kèm:

 2. canhochungcu6879

  canhochungcu6879 New Member

  Toyota Hùng Vương - Đại lý chính hãng của Toyota Nhật Bản. Liên hệ trải nghiệm thực tế: 0903 26 0002

Chia sẻ trang này