CHĂM SÓC LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC BỀ MẶT BẦU KHÔNG GIAN

Thảo luận trong 'Hệ thống chống sét' bắt đầu bởi khoanguyen29k, 25/9/19.

 1. khoanguyen29k

  khoanguyen29k New Member

  KHÁI NIỆM BẦU KHÔNG GIAN XUNG QUANH: BẦU KHÔNG GIAN BAO PHỦ LÀ KHÔNG GIAN PHÍA NGOÀI CƠ MÀ CON NGƯỜI TA, CÂY TRỒNG, ĐỤNG VẬT HOẶC LOẠI CHẤT LIỆU CÓ VẺ CHẠM VỚI CHÚNG.

  Xem thêm: Thiết kế chương trình quan trắc môi trường không khí

  MỤC TIÊU QUAN TRẮC:

  MENU TIÊU CƠ BẢN TRONG QUAN TRẮC KHOẢNG KHÔNG GIAN KHÔNG KHÍ BAO PHỦ LÀ:

  MỘT. CHẤP NHẬN CHỪNG ĐỘ Ô NHIỄM BẦU KHÂU KHÍ ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHOẺ BÈ ĐẢNG THEO CÁC TIÊU CHÍ CẤP PHÉP HIỆN HÀNH;

  2. BẰNG LÒNG ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG NGUỒN THẢI PHÂN BIỆT HAY NHÓM CÁC NGUỒN THẢI TỚI CHẤT LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM KHÔNG GIAN ĐỊA PHƯƠNG;

  3. ĐƯA TIN GIÚP CHO CÔNG VIỆC LẬP CHIẾN LƯỢC CHẤT VẤN Ô NHIỄM & QUY HOẠCH CẢI TIẾN VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP;

  4. KIỂM SOÁT CỐT TRUYỆN CHẤT LƯỢNG TỐT BỀ MẶT BẦU KHÂU KHÍ THEO THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN

  5. CẢNH BÁO VỀ Ô NHIỄM KHOẢNG KHÔNG KHÔNG KHÍ;

  6. BÁN CÁC BẮT BUỘC CỦA CÔNG TÁC CAI QUẢN BỀ MẶT CỦA TÂM VÀ BẢN ĐỊA.

  DÁNG VẺ LỊCH TRÌNH QUAN TRẮC
  CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC SAU KHI THIẾT KẾ BUỘC PHẢI ĐƯỢC CẤP CHO BAO GỒM THẨM QUYỀN HOẶC CƠ QUAN THỐNG TRỊ LỊCH TRÌNH QUAN TRẮC CẤP PHÉP HOẶC BẰNG LÒNG BẰNG CHỮ. BÀI TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TÁC QUAN TRẮC KHÔNG GIAN BẦU KHÔNG GIAN BAO PHỦ CỤ THỂ CHI TIẾT NHƯ SAU.

  MỘT. DẠNG HÌNH QUAN TRẮC

  CĂN CỨ VÀO MỤC TIÊU QUAN TRẮC, KHI BỀ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC PHẢI CHẤP NHẬN MẪU MÃ QUAN TRẮC LÀ QUAN TRẮC KHOẢNG TRỐNG NỀN HAY QUAN TRẮC KHOẢNG TRỐNG ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG.

  2. KHOẢNG KHÔNG VÀ VỊ TRÍ QUAN TRẮC

  A) VẤN ĐỀ THỪA NHẬN KHÔNG GIAN, VỊ TRÍ QUAN TRẮC KHOẢNG TRỐNG BẦU KHÂU KHÍ BAO BỌC DỰA VÀO MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC;

  B) BAN SƠ GẠN LỌC KHÔNG GIAN, CHỖ ĐỨNG QUAN TRẮC, BẮT BUỘC ĐIỀU TRA, KHẢO TIẾP GIÁP CÁC NGUỒN THẢI GÂY Ô NHIỄM KHOẢNG TRỐNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH TẠI KHU VỰC ĐỀ NGHỊ QUAN TRẮC. SAU KHI ĐI KHẢO TIẾP GIÁP THỰC TẾ VỊ TRÍ NHỮNG ĐIỂM QUAN TRẮC ĐƯỢC ĐÁNH ẨN TRÊN SƠ ĐỒ HOẶC BẢN ĐỒ;

  C) KHI CHẤP THUẬN CHỖ ĐỨNG NHỮNG ĐIỂM QUAN TRẮC KHÔNG GIAN BAO QUANH BUỘC PHẢI CHÚ Ý:

  - ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT: HƯỚNG GIÓ, TỐC ĐỘ GIÓ, PHẢN XẠ MẶT TRỜI, ẨM, NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ;

  - ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH: ĐỊA HÌNH VỊ TRÍ QUAN TRẮC NÊN THUẬN TIỆN, AN TOÀN VÀ THAY MẶT ĐẠI DIỆN MANG ĐẾN CƯƠNG VỰC THÂN THIỆN. TẠI ĐẦY ĐỦ NƠI CÓ ĐỊA HÌNH PHỨC TẠP, VỊ THẾ QUAN TRẮC ĐƯỢC THỪA NHẬN CHÍNH THEO CỤM ĐIỀU KIỆN PHÁT TÁN TOÀN CỤC.

  THÔNG SỐ QUAN TRẮC

  A) TRƯỚC TIÊN NÊN TIẾN HÀNH THU THẬP ĐÁNH TIẾNG VÀ KHẢO GẦN KỀ HIỆN TRƯỜNG ĐỂ BIẾT BÁO CÁO VỀ DUNG TÍCH QUAN TRẮC (KHU CỘNG ĐỒNG, KHU SẢN XUẤT…), ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT, CÁC CHỖ ĐỨNG PHÁT THẢI, NGUỒN THẢI TỪ ĐẤY ĐỂ CHỌN LỌC CHUẨN XÁC CÁC THÔNG SỐ BIỂU TƯỢNG VÀ THAY MẶT ĐẠI DIỆN ĐẾN CHỖ ĐỨNG QUAN TRẮC;

  B) CÁC THÔNG SỐ BƯỚC ĐẦU ĐƯỢC SÀNG LỌC ĐỂ BÌNH CHỌN CHẤT LƯỢNG TỐT DIỆN TÍCH KHÔNG KHÍ BAO BỌC LÀ:

  - CỤM THÔNG SỐ YÊU CẦU ĐO ĐẠC TẠI HIỆN TRƯỜNG: HƯỚNG GIÓ, TỐC ĐỘ GIÓ, ÁNH NẮNG MẶT TRỜI, ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI, ÁP LỰC, BỨC XẠ BÊN TRỜI;

  - NHIỀU THÔNG SỐ KHÁC: LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO2), NITƠ ĐIOXIT (NO2), NITƠ OXIT (NOX), CACBON MONOXIT (CO), OZON (O3), NHỮNG VẾT BỤI LƠ LỬNG TỔNG SỐ (TSP), NHỮNG VẾT BỤI GỒM SIZE NHỎ HƠN HOẶC BỞI 10 µM (PM10), CHÌ (PB);

  C) CĂN CỨ VÀO MỤC TIÊU AND YÊU MONG CỦA CÔNG TÁC QUAN TRẮC, CÒN CHẮC LÀ QUAN TRẮC NHIỀU THÔNG SỐ THEO QCVN 06: 2009/BTNMT.

  THỜI GIAN & TẦN SUẤT QUAN TRẮC:
  A) THỜI GIAN QUAN TRẮC PHỤ THUỘC VÀO CỤM CHI TIẾT NHƯ:

  - MỤC TIÊU QUAN TRẮC;

  - THÔNG SỐ QUAN TRẮC;

  - TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM NGUỒN THẢI PHÍA BÊN TRONG VÀ SÁT BÊN KHU VỰC QUAN TRẮC;

  - YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG

  - CÁC LOẠI THIẾT BỊ QUAN TRẮC;

  - PHƯƠNG THUỐC QUAN TRẮC ĐƯỢC THỰC HIỆN LÀ DỮ THẾ CHỦ ĐỘNG HAY BỊ ĐỘNG;

  - PHƯƠNG THUỐC GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU;

  - ĐỘ NHẠY CỦA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH.

  B) TẦN SUẤT QUAN TRẮC

  - TẦN SUẤT QUAN TRẮC NỀN: BUỔI TỐI THIỂU 01 LẦN/THÁNG;

  - TẦN SUẤT QUAN TRẮC TÁC ĐỘNG: BUỔI TỐI THIỂU 06 LẦN/NĂM.

  C) XEM XÉT KHI PHÊ CHUẨN TẦN SUẤT QUAN TRẮC:

  KHI BAO HÀM CHUYỂN ĐỔI THEO CHU KỲ LUÂN HỒI CỦA CHẤT LƯỢNG BẦU KHÔNG GIAN, ĐỀ NGHỊ MẪU THIẾT KẾ KHOẢNG THỜI GIAN ĐỦ NGẮN GIỮA HAI LẦN LẤY BIỂU TƯỢNG LIÊN TIẾP ĐỂ PHÁT HIỆN ĐƯỢC RẤT NHIỀU BIẾN HÓA ĐÓ;

  LẬP KẾ HOẠCH QUAN TRẮC

  LẬP CHIẾN LƯỢC QUAN TRẮC XÁC ĐỊNH VÀO CÔNG TÁC QUAN TRẮC, BAO GỒM CỤM NGÔN TỪ SAU:

  A) BẢN KÊ NHÂN LỰC THỰC HIỆN QUAN TRẮC & PHÂN CÔNG MỆNH LỆNH CHO TỪNG CÁN CỖ THAM GIA;

  B) DANH SÁCH CÁC CÔNG TY, CÁ THỂ DẤN MÌNH VÀO, PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUAN TRẮC BỀ MẶT (NẾU CÓ);

  C) LIST TRANG CÁC LOẠI THIẾT BỊ, BIỆN PHÁP, HÓA CHẤT QUAN TRẮC TẠI HIỆN TRƯỜNG & PHÂN TÍCH CỦA NHÀ THÍ NGHIỆM;

  D) CÔNG CỤ, CÁC LOẠI THIẾT BỊ BẢO HỘ, BẢO ĐẢM AN TOÀN CẦN LAO MANG ĐẾN VẬN ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG;

  Đ) LOẠI HÌNH TƯỢNG BUỘC PHẢI LẤY, THỂ TÍCH HÌNH MẪU VÀ THỜI GIAN LƯU MẪU;

  E) PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Ở TRONG NHÀ THÍ NGHIỆM;

  G) MỨC CHI PHÍ SỬ DỤNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG;

  H) PLANER ÁP DỤNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CAO AND KHÁM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CAO TRONG QUAN TRẮC KHOẢNG KHÔNG.

  SỬ DỤNG QUAN TRẮC
  VIỆC CÔNG TY THỰC HIỆN LỊCH TRÌNH QUAN TRẮC TẤT CẢ NHIỀU CÁC BƯỚC SAU:

  BUÔN BÁN CHUẨN BỊ
  LÚC ĐẦU BẮT ĐẦU QUAN TRẮC NÊN SỬ DỤNG LÀM VIỆC CHUẨN BỊ NHƯ SAU:

  A) CHUẨN BỊ TÀI LIỆU, NHIỀU BẢN ĐỒ, BẢN VẼ, BÁO HIỆU CHUNG VỀ KHU VỰC ĐỊNH LẤY MẪU;

  B) THEO DÕI ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, DIỄN BIẾN THỜI TIẾT;

  C) CHUẨN BỊ CÁC HIỆN TƯỢNG, THIẾT BỊ NÊN THIẾT; KIỂM SOÁT, VỆ SINH AND HIỆU CHUẨN CHỈNH NHIỀU THIẾT BỊ AND LÝ LẼ LẤY HÌNH TƯỢNG, ĐO, THỬ BAN ĐẦU RA HIỆN TRƯỜNG;

  D) CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HOÁ HÓA HỌC, VẬT TỨ, LAO LÝ CÔNG TÁC LẤY BIỂU TƯỢNG AND BẢO VỆ MẪU;

  Đ) CHUẨN BỊ NHÃN HÌNH MẪU, CÁC BIỂU MẪU, NHẬT KÝ QUAN TRẮC AND PHÂN TÍCH THEO QUY ĐỊNH;

  E) CHUẨN BỊ NHIỀU CÁCH THỨC DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG LẤY MẪU AND ĐI LẠI MẪU;

  Xem thêm: quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải công nghiệp

  G) SẴN SÀNG CỤM THIẾT BỊ BẢO LÃNH, ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG;

  H) CHUẨN BỊ SẴN SÀNG MỨC CHI PHÍ VÀ NHÂN LỰC QUAN TRẮC;

  I) CHUẨN BỊ CỬA HÀNG LƯU TRÚ CHO NHỮNG CÁN BỘ CÔNG TÁC DÀI NGÀY;

  K) SẴN SÀNG NHIỀU TÀI LIỆU, BIỂU HÌNH TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN KHÁC.

  LẤY HÌNH TƯỢNG, ĐO AND PHÂN TÍCH TẠI HIỆN TRƯỜNG

  A) TẠI CHỖ ĐỨNG LẤY MẪU, BẮT ĐẦU ĐO NHIỀU THÔNG SỐ KHÍ TƯỢNG (NHIỆT ĐỘ, ẨM, ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN, TỐC ĐỘ GIÓ VÀ HƯỚNG GIÓ) TẠI HIỆN TRƯỜNG;

  B) CĂN CỨ VÀO VÀO MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CAO SỐ LIỆU, PHƯƠNG THUỐC ĐO, PHÂN TÍCH & LẤY MẪU BẦU KHÔNG GIAN YÊU CẦU TUÂN THEO 1 TRONG NHỮNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP TẠI BẢNG MỘT BÊN DƯỚI ĐÂY:

  C) KHI CHƯA XUẤT HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DÂN TỘC VỀ ĐO, PHÂN TÍCH VÀ LẤY MẪU BẦU KHÂU KHÍ TẠI HIỆN TRƯỜNG TẠI BẢNG 1 THÔNG TƯ NÀY THÌ ÁP CHẾ CHỈ TIÊU QUỐC TẾ ĐÃ CHẾ ĐỘ TẠI BẢNG 1 HOẶC ÁP CHẾ TIÊU CHÍ QUỐC TẾ KHÁC CÓ TÍNH CHUẨN XÁC TƯƠNG TỰ HOẶC CAO HƠN;

  D) CÔNG TÁC BẢO AN CHẤT LƯỢNG CAO AND ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HIỆN TRƯỜNG SỬ DỤNG THEO NHIỀU VĂN BẢN, LÝ LẼ CỦA CỤC TÀI NGUYÊN & ĐỊA ĐIỂM VỀ HƯỚNG DẪN BẢO AN CHẤT LƯỢNG CAO AND KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TỐT TRONG QUAN TRẮC KHOẢNG TRỐNG.

  BẢO VỆ VÀ VẬN ĐỘNG MẪU
  A) PHƯƠNG THUỐC GIỮ GIÀNG HÌNH TƯỢNG YÊU CẦU THÍCH HỢP CÓ THÔNG SỐ QUAN TRẮC AND KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BIỂU TƯỢNG TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM. HÌNH MẪU LẤY DỨT CẦN PHÂN TÍCH NGAY, NẾU KHÔNG THÌ MẪU NÊN ĐƯỢC BẢO QUẢN LẠNH Ở NHIỆT ĐỘ 5OC CHƯA QUÁ 24 GIỜ;

  B) ĐỐI MANG CÁC BIỂU TƯỢNG LẤY THEO PHƯƠNG THUỐC HẤP THỤ, DUNG BỆNH VẪN HẤP THỤ ĐƯỢC ĐƯA VÀO LỌ THUỶ TINH TẤT CẢ NÚT VỮNG CHẮC, ĐẶT TRONG BÁO GIÁ ĐỠ XẾP, CHÈN CẨN THẬN VÀO HẬU SỰ BẢO QUẢN LẠNH;

  C) ĐỐI VỚI HÌNH TƯỢNG TEO, LẤY THEO PHƯƠNG PHÁP THAY MẶT DIỆN TÍCH, LUẬT PHÁP CẤT MẪU BUỘC PHẢI ĐƯỢC CHỈNH DỐN CHỈN CHU, KHÔNG CHÈN LÊN NHAU HOẶC BỊ CÁC VẬT KHÁC ĐÈ LÊN NHẰM MỤC ĐÍCH TRÁNH BỊ VỠ & BỎ BỚT RÒ RỈ;

  D) ĐỐI MANG MẪU LỚP BỤI, HÌNH MẪU ĐƯỢC CHO VÀO BAO KÉP, ĐÓNG NẮP BAO CẢNH GIÁC, XẾP VÀO HỘP KÍN AND BẢO QUẢN Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG;

  PHÂN TÍCH CỦA NHÀ THÍ NGHIỆM
  A) DỰA TRÊN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG TỐT SỐ LIỆU & ĐIỀU KIỆN BUỒNG THÍ NGHIỆM, VIỆC PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ BẮT BUỘC TUÂN THEO 1 TRONG NHỮNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP TRONG BẢNG 2 BÊN DƯỚI ĐÂY:

  B) KHI CHƯA XUẤT HIỆN NHIỀU TIÊU CHUẨN NỀN VĂN HÓA ĐỂ CHẤP THUẬN GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG THÔNG SỐ PHƯƠNG PHÁP TẠI BẢNG 2 THÔNG TƯ NÀY THÌ ÁP CHẾ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ MỨC SỬ DỤNG TẠI BẢNG 2 HOẶC NHIỀU CHỈ TIÊU QUỐC TẾ KHÁC CÓ ĐỘ XÁC XẮN TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC CAO HƠN;

  C) BUÔN BÁN BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG CAO & KHÁM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ THÍ NGHIỆM ÁP DỤNG THEO NHIỀU NỘI DUNG, KHÍ CỤ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ CHỈ DẪN BẢO AN CHẤT LƯỢNG TỐT VÀ BÌNH CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO TRONG QUAN TRẮC THỂ TÍCH.

  CÁCH XỬ TRÍ SỐ LIỆU VÀ GIẢI TRÌNH
  A) XỬ LÝ SỐ LIỆU

  - CHẤT VẤN SỐ LIỆU: SOÁT SỔ TỔNG HỢP VỀ TÍNH HỢP LÝ CỦA SỐ LIỆU QUAN TRẮC & PHÂN TÍCH ĐỊA ĐIỂM. BÀI TOÁN ĐÁNH GIÁ CĂN CỨ VÀO BIỂN SƠ CỦA BIỂU TƯỢNG (BIÊN PHIÊN BẢN, NHẬT KÝ LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG, BIÊN BẢN GIAO NHẬN BIỂU TƯỢNG, BIÊN BẠN DẠNG CÁC KẾT QUẢ ĐO, PHÂN TÍCH TẠI HIỆN TRƯỜNG, BIỂU GHI CÁC THÀNH TÍCH PHÂN TÍCH Ở TRONG NHÀ THÍ NGHIỆM,…) SỐ LIỆU CỦA BIỂU TƯỢNG QC (MẪU TRẮNG, HÌNH MẪU LẶP, MẪU CHUẨN,…);

  - XỬ TRÍ THỐNG KÊ: ĐỊA THẾ CĂN CỨ THEO LƯỢNG HÌNH MẪU AND VĂN BẢN CỦA BÁO CÁO, BÀI TOÁN XỬ LÝ THỐNG CON KÊ CÓ THỂ ÁP DỤNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP & NHIỀU PHẦN MỀM RÀNH MẠCH CƠ MÀ BUỘC PHẢI CÓ NHỮNG THỐNG GÀ BIỂU HIỆN VỀ TỐI THIỂU (GIÁ CHỮA NHỎ NHẤT, CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT, GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, SỐ GIÁ TRỊ VƯỢT CHUẨN...);

  - BÌNH LUẬN VỀ SỐ LIỆU: BÀI TOÁN COMMENT SỐ LIỆU ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN BÊN TRÊN CỬA HÀNG CÁC KẾT QUẢ QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH SẼ CÁCH XỬ TRÍ, BÌNH CHỌN VÀ NHIỀU TIÊU CHÍ, QUY ĐÚNG VỚI YÊU CẦU CÓ LIÊN QUAN.

Chia sẻ trang này