Biên Bản Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động - Quy trình và Quyền Lợi Liên Quan

Thảo luận trong 'Download' bắt đầu bởi NguyenNgocBich, 14/11/23.

 1. NguyenNgocBich

  NguyenNgocBich New Member

  I. Giới Thiệu
  Biên bản chấm dứt hợp đồng lao động là một tài liệu quan trọng, đánh dấu sự kết thúc mối quan hệ lao động giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình và quyền lợi liên quan đến việc lập biên bản chấm dứt hợp đồng lao động.

  II. Quy Trình Lập Biên Bản Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
  A. Thông Báo Trước
  Trước khi lập biên bản chấm dứt, nhà tuyển dụng thường cần thông báo trước cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng, theo quy định của pháp luật. Thời gian thông báo thường phụ thuộc vào loại hình hợp đồng và điều khoản cụ thể trong hợp đồng lao động.

  B. Họp Thông Báo
  Sau thông báo, một cuộc họp thông báo chấm dứt hợp đồng thường được tổ chức để trao đổi ý kiến và giải quyet mọi vấn đề có thể phát sinh. Cuộc họp này cũng có thể là cơ hội để người lao động biểu đạt ý kiến của mình và đưa ra các chứng cứ hoặc bằng chứng nếu cần.

  C. Lập Biên Bản Chấm Dứt
  Sau cuộc họp, biên bản chấm dứt hợp đồng sẽ được lập. Đây là tài liệu ghi chép chi tiết về quyết định chấm dứt, lý do, và các điều khoản liên quan. Biên bản này thường cần được lập theo quy định của pháp luật và chính sách nội bộ của công ty.

  D. Ký Kết và Lưu Trữ
  Cả nhà tuyển dụng và người lao động tham gia ký kết biên bản chấm dứt để xác nhận việc đồng ý với nội dung của nó. Sau đó, biên bản được lưu trữ trong hồ sơ lao động của người lao động và công ty.

  >>> Xem thêm bài viết cùng chủ đề: Tìm hiểu tổng quan hợp đồng lao động điện tử

  III. Quyền Lợi Liên Quan Đến Biên Bản Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động
  A. Lợi Ích Phúc Lợi
  Người lao động có quyền yêu cầu các lợi ích phúc lợi như lương còn lại, thưởng, hay các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và quy định của pháp luật.

  B. Chấm Dứt Hợp Đồng Theo Đúng Quy Trình
  Nếu biên bản chấm dứt không được lập theo quy định hoặc không có lý do hợp lý, người lao động có quyền phản đối quyết định chấm dứt và bảo vệ quyền lợi của mình.

  C. Hỗ Trợ Tìm Việc Làm Mới
  Trong một số trường hợp, nhà tuyển dụng có thể cung cấp hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới cho người lao động, đặc biệt là khi quyết định chấm dứt không phụ thuộc vào hiệu suất lao động của họ.

  >>> Tìm hiểu thêm các bài viết khác: Các bước thiết lập quy trình thu mua chuẩn

  IV. Kết Luận
  Biên bản chấm dứt hợp đồng lao động không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là một phần quan trọng trong quá trình quản lý nhân sự. Việc hiểu rõ quy trình lập biên bản và quyền lợi liên quan giúp tạo ra một quy trình chấm dứt công bằng và minh bạch cho cả nhà tuyển dụng và người lao động.

Chia sẻ trang này