Điều kiện được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp công ty hợp danh

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi kyle26109409, 16/1/23.

 1. kyle26109409

  kyle26109409 New Member

  1. Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết.

  Tham khảo đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại TP.HCM.

  2. Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.


  3. Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.


  4. Tại thời điểm góp đủ số vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  - Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

  - Vốn điều lệ của công ty;

  - Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;

  - Giá trị phần vốn góp và loại tài sản góp vốn của thành viên;

  - Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

  - Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;

  - Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;

  - Họ, tên, chữ ký của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

  Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện những quy trình và thủ tục gì?

  5. Trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị huỷ hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác, thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Chia sẻ trang này